Підприємництво, господарство і право №11 2017

Підприємництво, господарство і право №11 2017

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ігор Андронов
Сутність рішення суду в цивільному процесі

Альона Бережна
Судова експертиза у справах зі спорів, пов’язаних із захистом виключного права на музичні твори

Юлія Бєлова
Умови дійсності згоди на обробку персональних даних

Евгенія Бєльтюкова
Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності: цивільно-правовий аспект

Ганна Буяджи
Правова класифікація трастів

Петро Гуйван
Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Проблеми національної правової системи щодо виконання судового рішення упродовж розумного строку (частина 6)

Анатолій Кодинець
Правові засади систематизації інформаційних зобов’язань

Ганна Крушельницька
Особливості здійснення права спільної власності на тварин

Любов Майданик
Пародія на деякі об’єкти права інтелектуальної власності за законодавством України

Володимир Романів
Предмет позову в спорах, пов’язаних з орендою нерухомого майна

Ганна Стахира
Речово-правові проблеми природи цифрового контенту

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євгенія Авер’янова
Поняття ліцензування господарської діяльності

Богдан Тетерятник
Віртуалізація господарської діяльності: сутність і загальні засади правового регулювання в Україні

Євген Школьний
Юридична відповідальність держави як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

ТРУДОВЕ ПРАВО

Лариса Єрофєєнко
Правова характеристика відмінностей у пенсійному забезпеченні в країнах ЄС та Україні

Каріна Попова-Коряк
Особливості реалізації права на працю науково-педагогічних працівників: сучасність і перспективи правового регулювання крізь призму міжнародних стандартів прав людини

АГРАРНЕ ПРАВО

Христина Григор’єва
Теоретико-правовий аналіз Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки

Сергій Лушпаєв
Правове регулювання використання генетично модифікованих організмів під час виробництва харчових продуктів

Тетяна Оверковська
Правові ознаки органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Антон Кулинич
Інституційно-функціональне забезпечення управління землями міських територіальних громад

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Андрій Жовнерук
Незаконний видобуток бурштину як передумова екологічної катастрофи

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Булгаков
Окремі проблеми розгляду спорів про прийняття громадян України на публічну службу

Світлана Конєва
Порушення антикорупційних вимог як підстава для звільнення з публічної служби

Оксана Коровайко
Правове регулювання державної реєстрації прав на нерухоме майно за часів української незалежності

В’ячеслав Пузирний
Принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності в установах виконання покарань

Оксана Солдатенко
Стан і наслідки правового регулювання оганізації та діяльності Збройних Сил України

Андрій Хоменко
Способи вирішення публічно-правових спорів у сфері використання природних ресурсів

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Михайло Михайлов
Особливості морфогенезу нетипових (допоміжних) форм безпосередньої демократії

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Руслан Браславський
Принцип стабільності та його місце в нормотворчій діяльності у сфері оподаткування

Зоя Калініченко, Ілля Кліницький, Владислав Тронєв
Порівняльний аналіз податку на додану вартість у Республіці Сінгапур, Новій Зеландії та Україні

Олександр Киценко
Правове регулювання бюджетного фінансування ведення лісового господарства

Ксенія Косяченко
Правосуб’єктність як передумова фінансово-правового статусу бюджетних установ

Ельвіра Сидорова
Формування системи органів публічної влади – носіїв податкових повноважень

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Оксана Вінник
Регулювання відносин у сфері цифрової економіки: проблеми термінології

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Аліса Кладченко
Еволюція органів загальної компетенції у сфері протидії та боротьби з корупцією

Аліса Кладченко
Особливості формування громадських інституцій у сфері антикорупційної діяльності

Тетяна Міхайліна
Іманентнісь правосвідомості щодо системи джерел права

Вікторія Щербина
Соціальне призначення засобів законодавчої техніки

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Руслан Волинець
Система злочинів у сфері господарської діяльності з урахуванням останніх змін кримінального законодавства

Микола Ломакін
Ефективність інституту помилування в Україні

КРИМIНОЛОГIЯ

Марія Мокряк
Вплив засобів масової інформації на детермінацію злочинності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Назар Малярчук, Андрей Самко
Институт частного обвинения в уголовном процессе Украины и Республики Беларусь: сравнительно-правовой аспект

КРИМIНАЛIСТИКА

Олеся Ващук
Формування криміналістичної невербалістик

Костянтин Заяць
Особливості сучасних форм вчинення шахрайств та їх криміналістичне значення

Дмитро Патрелюк
Момент початку протидії кримінальному переслідуванню

Євген Хижняк
Ідентифікація особистості злочинця за віртуальними слідами в мережі Інтернет

СУДОУСТРIЙ

Олексій Іванченко
Система критеріїв оцінювання ефективності діяльності судів під час надання судових послуг

Наталія Мазаракі
Співвідношення термінів «медіація» та «примирення»

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Сюзанна Асірян
Консультативний комітет як допоміжний орган Ради ООН з прав людини

Руслана Біланчук
Необхідність встановлення нормативно-правового регулювання застосування економічних санкцій

Яна Говорова
Невизнані держави: сутність поняття та проблеми міжнародно-правового визнання

Константин Искров
Некоторые аспекты судебной практики Международного трибунала по морскому праву в спорах между государствами согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года

Ольга Корнєєва
Правовий статус військовополонених: особливості захисту прав в умовах збройних конфліктів

Руслан Морозюк
Відповідальність держав у міжнародному праві

Владлена Озерова
Принцип загальної поваги прав людини як основоположний принцип міжнародного права

Микита Салогуб
Вплив збройних конфліктів на міжнародні договори

Людмила Шнит
Подолання бідності як підстава ефективного захисту й реалізації прав людини на національному та міжнародному рівнях

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Юлія Цуркан-Сайфуліна
Міждисциплінарна методологія в контексті права і влади