Підприємництво, господарство і право №1 2017

Підприємництво, господарство і право №1 2017

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Алла Бойко
Цивільно-правова відповідальність за порушення зобов’язання, забезпеченого завдатком

Олександр Братель
Процесовзаємодіючі норми матеріального права в контексті реалізації процесуальних юридичних фактів при здійсненні цивільного судочинства

Петро Гуйван
Щодо строків застосування оперативних способів захисту порушеного права

Антон Ільченко
Проблеми реалізації права регресу страховиком за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту

Ірина Коваленко
Поняття та види арбітрабільності в теорії міжнародного комерційного арбітражу

Анфіса Нашинець-Наумова
Концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та інституційні засади

Тетяна Пономарьова
Особливості визначення моменту виникнення договірних зобов’язань у цивільному праві

Володимир Скрипник
Сервітут як спосіб здійснення речових прав

Володимир Цікало
Види прав учасників господарських товариств

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Станіслав Васильєв, Віктор Лазарєв
Специфіка державного нагляду у сфері обігу лікарських засобів

Богдан Деревянко, Руфіна Счастливцева
Нормативно-правове регулювання діяльності венчурних фондів

Олена Зельдіна, Олександр Хрімлі
Напрями модернізації інституту захисту прав інвесторів у сфері господарювання

Борис Орленко
Регулювання дилерської діяльності на окремих товарних ринках у контексті євроінтеграції України

Михайло Соколовський
Окремі аспекти перевищення учасниками господарських товариств меж здійснення корпоративних прав

Наталія Ментух, Оксана Шевчук
Корпоративний секретар у системі управління акціонерним товариством: зарубіжний досвід правового регулювання

Юрій Юркевич
Договір про реалізацію прав та виконання обов’язків між засновниками (учасниками) господарських товариств

ТРУДОВЕ ПРАВО

Галина Трунова
Правовий статус комісії (уповноваженого) із соціального страхування як суб’єкта правозастосування

Денис Чижов
Соціально-правовий захист прав дітей в умовах проведення АТО в Україні

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Наталя Гавриш, Олена Степська
Особливо цінні землі як об’єкт правової охорони

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Марта Дудар
Дозвільна система у сфері використання та охорони надр як форма розподілу і перерозподілу природних ресурсів: правові аспекти

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ксенія Васьківська
Організаційно-правові засади отримання пільгового житлового довготермінового кредиту для молоді в Україні

Людмила Войтович
Правовий режим інформації, що міститься в електронних деклараціях посадових осіб, за порядком доступу до неї

Віталій Глуховеря
Окремі питання подальшого розвитку системи МВС України у світлі проведення реформування правоохоронної сфери держави

Олександр Доценко
Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони здоров’я населення

Ольга Косиця
Поліцейська діяльність як наукова категорія

Світлана Мороз
Місце та роль підрозділів правової роботи в системі органів Державної фіскальної служби України

Оксана Ракул
Щодо трансформації фіскальної політики України відповідно до вимог сьогодення

Світлана Рудниченко
Зміст адміністративно-правового регулювання діяльності Державної судової адміністрації України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Інна Берназюк
Стратегічні акти Верховної Ради України: поняття, види та особливості

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Яна Дегтяр
Нецільове використання бюджетних коштів: теорія та практика

Наталiя Хатнюк
Місце податкових правовідносин у фінансовому праві України

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Людмила Вакарюк
Норма права та правовий режим: співвідношення понять

Ганна Єрмакова
Трансформаційні прояви взаємозв’язку «політика – релігія – право» в історії України

Вікторія Паламарчук
Теоретико-правові основи розуміння державної території України

Вікторія Панкратова
Історичні витоки принципу правової визначеності

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Костянтин Муравйов
Досвід США та Великобританії щодо реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та можливості його використання в Україні

Наталія Свиридюк
Щодо питань криміналізації діянь у сфері професійної діяльності на фондовому ринку України

Богдан Телефанко
Щодо норми про рецидив злочинів

КРИМIНОЛОГIЯ

Віктор Бесчастний
Кримінологічний аналіз стану злочинності в Україні

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Руслан Білокінь
Відповідальність за порушення порядку у залі судового засідання

Сергій Терещук
Окремі аспекти повернення предметів та речей, які було визнано речовими доказами, після набрання вироком суду законної сили

КРИМIНАЛIСТИКА

Станіслав Базір
Становлення та розвиток законодавства щодо протидії хабарництву, корупції та одержанню неправомірної вигоди суддями

ПРОКУРАТУРА

Олена Драган
Оскарження прокурором у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби

Володимир Кравчук
Засади (принципи) організації та діяльності прокуратури Польщі за реформою 2016 року: досвід для України

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Юрій Заіка, Володимир Скрипник
Інформація в системі об’єктів цивільних прав