Підприємництво, господарство і право №2 2017

Підприємництво, господарство і право №2 2017

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Тетяна Вахонєва
Забезпечення виконання договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності

Ігор Гарарук
Аналіз правової природи енергосервісного договору

Алла Зеліско
Правова характеристика сучасного стану та тенденцій модифікації системи господарських товариств

Ганна Ільченко
Співвідношення понять «цивільний договір» та «господарський договір»

Олександра Кармаза
Інститут медіації: основні концепції розвитку

Валерій Кудрявцев
Страхування як спосіб забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором

Анатолій Матвієнко
Умови й перешкоди укладення шлюбу у вітчизняному сімейному та канонічному праві

Ана Паєнок
Характеристика особливостей предмета договору роздрібної купівлі-продажу як однієї з його істотних умов

Тетяна Предчук
Правова природа договору про встановлення сервітуту

Наталія Проців
Початковий етап арбітражного розгляду: порівняльно-правовий аспект

Наталія Сергієнко
Взаємодія виконавця та працівників поліції у процесі виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)

Вікторія Стратійчук, Василь Гопанчук
Вирішення іпотечних спорів за законодавством України

Володимир Цікало
Предмет договору про здійснення прав учасників господарського товариства

Аліна Чанишева
Допоміжні заставні зобов’язання у структурі зобов’язальних відносин

Віталій Чернега
Способи втілення принципу добросовісності в нормах сімейного права України

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Максим Мельничук
Відшкодування моральної шкоди в сфері підприємницької діяльності

ТРУДОВЕ ПРАВО

Тетяна Колєснік
Склад дисциплінарного проступку як підстава притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності

Галія Чанишева
Поняття, предмет і джерела колективного трудового права

Галина Яковлєва
Зміст поняття конституційного права людини на соціальний захист

АГРАРНЕ ПРАВО

Христина Григор’єва
Правові засади надання поворотної фінансової підтримки фермерським господарствам в Україні

Ігор Сащенко
Про принципи правового регулювання інвестицій у соціальний розвиток села

Ярослав Сидоров
Державна політика розвитку кластерів як складова частина формування інноваційної моделі сільського господарства: аграрно-правовий погляд

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Волох
Генезис електронного урядування в Україні

Олександр Гаврилюк
Органи публічного управління у сфері поводження з побутовими відходами

Ніна Каменська
Акти реалізації права на звернення до публічної адміністрації: функціонально-правовий аналіз

Алла Ковальчук
Державний механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки: теоретико-правовий аспект

Петро Кривошеїн
Адміністративно-правовий статус замовника об’єкта будівництва

Олександр Пунда
Правове забезпечення генетичної безпеки

Олександр Світличний, Ірина Берегеля
Адміністративний захист тварин, які використовуються в наукових експериментах, навчальному процесі та виробництві біологічних препаратів, від жорстокого поводження

Євген Соболь
Аналіз судової практики захисту прав і свобод інвалідів в адміністративному судочинстві

Валерій Сокуренко
Оборона як ефективний засіб забезпечення безпеки суспільства та держави

Віктор Тімашов
Типологія корупційних правопорушень в Україні

Оксана Шумейко
Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання дорожнього руху за допомогою автоматизованих систем

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Інна Берназюк
Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики як напрям стратегічної правотворчості Верховної ради України

Катерина Закоморна
Конституційно-правові засади самоврядування (місцевої автономії) в КНР

Юлія Лушпієнко
Конституційно-правовий статус біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні

Анна Мхітарян
Правосуб’єктність національних меншин як суб’єктів конституційного права

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Ольга Гетманець
Правова природа відповідальності за порушення бюджетного законодавства

Антон Клітний
Застосування непрямих методів оподаткування в Україні: історичний аспект

Наталія Хатнюк
Принципи податкових правових відносин в Україні: реалізація та шляхи удосконалення

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Ігор Діордіца
Кваліфікаційні вимоги до компетенцій фахівців із кібербезпеки

Марія Процишен
Системні складові частини структури права у сфері електронних комунікацій

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Наталія Гірна
Законодавство великого князівства литовського другої половини XIV – початку XVI століття: історичний аспект

Уляна Кузенко
Форми реалізації політичної функції держави: поняття, види

Станіслав Шитий, Анастасія Бондаренко
Причини правового нігілізму та шляхи його подолання в Україні

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Костянтин Муравйов
Досвід Німеччини та Франції щодо реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та можливості його використання в Україні

КРИМIНОЛОГIЯ

Віктор Бесчастний
Кримінологічний аналіз сучасних тенденцій злочинності в Україні

Людмила Ленська
Психолого-кримінологічна характеристика грабежу

Юрій Новосад
Про сутність і зміст діяльності прокуратури як суб’єкта спеціально-кримінологічного запобігання злочинам в Україні

Вадим Семененко
Кримінологічні особливості особи грабіжника

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Андрій Бондюк
Практика вирішення питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження в розрізі процесуальної функції слідчого судді

Вадим Влад
Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у злочинах у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Інна Мороз
Участь патрульних поліції в огляді місця події

Сергій Павленко
Нормативно-правові засади протидії діяльності деструктивних релігійних організацій: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

Станіслав Перлін
Співвідношення судової експертизи та експертного дослідження в діяльності експертної служби Міністерства внутрішніх справ України

Володимир Севрук
Протидія Національної поліції України злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі

Ганна Cтепанова, Олег Степанов, Марина Кулик
Обшук особи за КПК України: проблемні питання та шляхи вдосконалення

КРИМIНАЛIСТИКА

Олександр Павлюк
Слідова картина та типова обстановка вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном

МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Альона Покачалова
Принцип найбільш тісного зв’язку у сфері регулювання забезпечення зобов’язань

Валентина Чуєнко
Історичні передумови виникнення та періодизація становлення правового статусу біженців у міжнародному праві