Підприємництво, господарство і право №3 2017

Підприємництво, господарство і право №3 2017

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Братель
Темпоральні властивості процесуальних юридичних фактів у цивільному судочинстві України

Ірина Верес
Правове регулювання електронних підписів

Ірина Данилова
Реалізація житлових прав вимушених переселенців в Україні

Жанна Завальна, Ольга Розгон
Договірне регулювання відносин організації державної реєстрації шлюбу за 24 години

Ісмаілова Улкер Шаміл кизи
Історичний розвиток інституту лікарської таємниці в Україні та світі

Наталя Камінська
Щодо питання класифікації договорів у туристичній сфері

Валерій Кудрявцев
Відмежування непойменованих способів забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором від інших цивільно-правових конструкцій

Надія Міловська
Особливості відшкодування моральної (немайнової) шкоди в зобов’язаннях зі страхування

Юлія Морозова
Правова природа правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель і споруд

Олена Нікітюк
Особливості самозахисту права спільної власності подружжя

Роман Таш’ян
Правова природа повернення одержаного за недійсним правочином: історичний аспект

Володимир Цікало
Правові наслідки недотримання умов договору про здійснення прав учасників господарського товариства

Ігор Якубівський
Методологічні засади правового регулювання договірних відносин щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ліна Дорошенко
Стан та перспективи розвитку законодавства про ліквідацію юридичної особи

Наталя Іванюта
Інформатизація як форма реалізації функцій господарського процесуального права

Роман Колесник
Істотні для справи обставини як підстава для перегляду рішення господарського суду за нововиявленими обставинами

Андрій Олефір
Угода про державні закупівлі СОТ: правові наслідки для України

Ярослав Петруненко
Господарсько-правова природа засобів забезпечення ефективного використання державних коштів

Галина Пігарева
Загальновизнані принципи здійснення правосуддя: міжнародний та національний досвід

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ірина Новосельська, Віктор Котул
Основне значення міжнародних соціальних стандартів у законодавстві України

Михайло Сорочишин
Правове регулювання діяльності виробничих рад у Німеччині: досвід для України

Галина Яковлєва
Право соціального забезпечення як самостійна галузь права в національній правовій системі України

АГРАРНЕ ПРАВО

Сергій Лушпаєв
Правове становище сімейного фермерського господарства: окремі питання

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Наталія Бондарчук
Земельні правовідносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Агапова
Система охорони публічного порядку в Україні

Володимир Берізко
Щодо адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України

Леся Василенко, Мирослав Добровінський
Децентралізація та реформа місцевого самоврядування

Олег Губанов
Адміністративна відповідальність публічних службовців за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Анатолій Клочко
Особливості правового регулювання діяльності дільничних офіцерів поліції

Яна Михайлюк
Надання адміністративних послуг в електронній формі: сучасний стан і перспективи розвитку

Валентина Молоканова
Методологічні основи програмного управління стратегічним розвитком регіонів України

Олексій Навроцький
Шляхи удосконалення адміністративної відповідальності за порушення прав дитини в сучасному адміністративному законодавстві України

Вадим Негодченко
Зміст адміністративно-правових способів і засобів забезпечення обігу інформації підрозділами інформаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування органів Національної поліції України

Євгенія Павліченко
Напрями удосконалення інформаційно-правового забезпечення суб’єктів господарювання

Віталій Пчелін
Вплив судової реформи 1864 року на формування наукових уявлень про адміністративне судочинство й адміністративний процес України

Галина Россіхіна
Специфіка методологічних засобів пізнання застосування фінансово-правових норм

Євген Соболь
Форми взаємодії громадських організацій інвалідів із суб’єктами публічної адміністрації

Валерій Сокуренко
Особливості організації оборони в Україні

Сергій Чирик
Шляхи вдосконалення законодавства України щодо принципів адміністративної діяльності патрульної поліції

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Вікторія Бережанська
Забезпечення правоохоронними органами конституційного права не давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів

Сергій Білан
Регулювання референдуму в європейському праві

Наталія Буковинська
Гендерна рівність: шлях до успіху чи загроза майбутньому?

Артур Харитонов
Децентралізація публічної влади в Японії: досвід для України

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВ

Ігор Діордіца
Напрями підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із кібербезпеки

Анфіса Нашинець-Наумова
Доступ до конфіденційної інформації: запобігання новим викликам і загрозам

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Ольга Барабаш
Стратегії поведінки в конфліктній ситуації

Виктория Кобко-Одарий
Украинский правовой менталитет: между востоком и западом

Юлія Назарук
Теоретичні характеристики правозастосовного акта

Ольга Юхимюк
Роль загальних принципів права у здійсненні судочинства в міжнародному праві

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Аніщук
Організація служби пробації в Україні

Іван Литвин
Відмежування залишення в небезпеці від деяких суміжних складів злочинів

Ірина Медведеєва
Окремі аспекти кримінально-правової характеристики складу злочину, передбаченого статтею 335 Кримінального кодексу України

Олена Олійник
Об’єктивні та суб’єктивні ознаки умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України)

Марта-Марія Яциніна
Історія розвитку кримінально-правової регламентації відповідальності за службові зловживання в Україні

КРИМIНОЛОГIЯ

Катерина Василенко
Про деякі змістові елементи соціально-виховної роботи із засудженими у виправних колоніях середнього рівня безпеки

Олена Гальцова
До питання поваги до прав і свобод людини як міжгалузевого принципу кримінально-виконавчого права

Єгор Шмерецький
Соціально-превентивні та психологічні заходи протидії зґвалтуванням

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Оксана Крукевич
Міжнародні правові стандарти забезпечення прав неповнолітніх учасників кримінального провадження

Вадим Лушпієнко
Особливості допиту свідка на стадії судового розгляду в кримінальному процесі

 

Сергій Моргун
Запозичення французької моделі суду присяжних до українського законодавства: реалії й перспективи

Анатолій Поляруш
Участь спеціаліста в огляді місця події за злочинами, пов’язаними з незаконним обігом підакцизних товарів

Наталя Турман
Медіація в кримінальному процесі: шляхи удосконалення чинного законодавства

КРИМIНАЛIСТИКА

Олег Кобилянський, Галина Трофимчук
Криміналістичний аналіз спеціальних засобів захисту документів від підробки

Інна Мороз
Тактика дій працівників поліції під час оформлення додатків до протоколу огляду місця дорожньо-транспортної пригоди

Оксана Пчеліна
Тактичні операції під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності

ПРОКУРАТУРА

Катерина Музичук, Павло Полетило
Дотримання прокуратурою демократичних принципів захисту інформаційних прав і свобод людини

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Яна Григоренко, Дмитро Черненко
Воєнна сила сучасної держави як категорія міжнародних відносин: поняття та шляхи вдосконалення

Михайло Кучерук
Регіональні особливості протидії тероризму як загального принципу міжнародного права