Підприємництво, господарство і право №4 2017

Підприємництво, господарство і право №4 2017

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Абрамович
Особливості укладення, зміни та припинення договору про надання медичних послуг

Віталій Заботін
Право на правову допомогу як мінімальний стандарт доступності цивільного судочинства

Ганна Крушельницька
Проблемні питання переходу права власності на зброю в порядку спадкування

Катерина Куцик
Заходи процесуального примусу, які застосовуються до порушників порядку в залі судового засідання

Ольга Самбір
Помилка, що має істотне значення як підстава для визнання правочину недійсним

Юлія Сусь
Суб’єктивні умови вчинення нотаріального провадження з видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя, яке видається в разі смерті одного з подружжя

Максим Ткаченко
Припинення договору довічного утримання в цивільному праві зарубіжних країн

Володимир Цікало
Здійснення права на вихід із товариства з обмеженою відповідальністю

Ганна Чурпіта
До поняття захисту сімейних прав та інтересів у порядку цивільного судочинства

Уляна Яримович
Перехід корпоративних прав до спадкоємця учасника товариства з обмеженою відповідальністю

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Безух
Товар і майнові відносини в умовах економічної конкуренції

Василь Грудницький
Гармонізація національного законодавства про зловживання монопольним (домінуючим) становищем із правом Європейського Союзу

Діна Зятіна
Порядок господарювання в морських портах: досвід України та європейських країн

Максим Лісовий
Деякі питання визначення правової природи поштових послуг

Олександр Субботенко
Проблематика правомочності здійснення права власності обласними та районними радами щодо майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст відповідної адміністративно-територіальної одиниці

ТРУДОВЕ ПРАВО

Тетяна Занфірова
Забезпечення принципу свободи праці в умовах воєнного стану

Божена Стахів
Юридичні гарантії працевлаштування молоді з інвалідністю в Україні

Вікторія Шишлюк
Припинення трудового договору у зв’язку з переведенням працівника за його згодою на інше підприємство, в установу чи організацію за законодавством України й Польщі

Галина Яковлєва
Державний нагляд і контроль у сфері соціального забезпечення населення України

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Інна Болокан
Класифікація адміністративно-правових норм (з погляду особливостей їх реалізації)

Ігор Діордіца
Поняття і зміст кіберзагроз на сучасному етапі

Олег Ільницький
Обрання способу судового захисту у справах із використанням дискреційних повноважень суб’єктами публічної адміністрації

Ігор Корецький, Сергій Братель
Місце процесуальної практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві

Євген Соболь
Захист прав і свобод інвалідів через призму реалізації людиноцентристського підходу в діяльності органів публічної влади

Кирило Яровий
Питання взаємодії Національної поліції України з іншими суб’єктами публічної адміністрації в зоні проведення антитерористичної операції

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Людмила Андрусів
Теоретико-правові засади системи нормативно-правових актів

Вероніка Бондаренко
Громадські об’єднання й інші інститути громадянського суспільства в Україні: окремі аспекти співвідношення

Оксана Каленюк
Вплив М. Драгоманова на формування української правничої термінології наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття

В’ячеслав Політанський
Концептуальні ідеї розвитку інформаційного суспільства

Наталія Федіна
Професіоналізм як чинник регулювання ефективної діяльності поліції

КРИМIНОЛОГIЯ

Євгенія Дика
Роль криміногенної ситуації в механізмі вчинення загальнокримінальних насильницьких злочинів

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Данило Василько
Особливості процесуального порядку отримання показань як джерела доказів у XVII–XVIII століттях на території сучасної України

Марина Корнієнко
Особливості кримінального провадження на підставі угоди про визнання винуватості: український і зарубіжний досвід

Михайло Різак
Запобігання незаконному обігу та обробці персональних даних в умовах здійснення правоохоронної діяльності

Владислава Слободенюк
Особливості спеціального досудового розслідування (in absentia) в кримінальному провадженні

КРИМIНАЛIСТИКА

Владислав Негребецький
Законодавча регламентація перевірки показань на місці як умова ефективності боротьби зі злочинністю

СУДОУСТРIЙ

Максим Гетманцев
Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система: реальність і виклики сьогодення

МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Оксана Залізко
Джерела регулювання міжнародних приватних спортивних відносин

Константин Искров
Некоторые аспекты судебной практики международного трибунала по морскому праву в спорах, связанных с нарушениями в исключительно экономической зоне прибрежного государства

Вікторія Качурінер
Міжнародно-правові інструменти регулювання сфери виробництва

Віта Сахнюк
Прояв наднаціональності у функціонуванні інституційної системи Європейського Союзу

Артем Філіппов
Незаконні акти стосовно цивільної авіації: сучасна концепція в міжнародному праві