Підприємництво, господарство і право №5 2017

Підприємництво, господарство і право №5 2017

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Антонюк
Зміст принципу непорушності права власності

Ганна Буяджи
Проблемні питання визначення правової природи трасту

Тарас Гриняк
Відповідальність перевізника за порушення строків доставки вантажу

Ірина Єфремова
Заходи сімейно-правової відповідальності як способи захисту сімейних прав та інтересів

Олександр Кухарєв
Співвідношення актів цивільного законодавства і договору у сфері спадкування

Богдан Леко
Медіація в сімейних конфліктах і розлученнях

Дар’я Мінченко
Процесуальний статус учасників судового процесу у справах про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

Дмитро Осмоловський, Анастасія Аксютіна
Проблеми здійснення сурогатного материнства

Володимир Цікало
Умови здійснення права акціонерів на конвертацію (обмін) акцій

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ярослава Білоусова
Суб’єкти дистриб’юторської діяльності

Анастасія Катрич
Позитивна відвідповідальність у господарсько-процесуальному праві

Наталія Костянчук
Особливості посередницького договору на ринку нерухомого майна

Наталія Кучаковська
Правове регулювання договору підряду на капітальне будівництво: окремі аспекти

Марта Шинкар
Правова природа банкрутства (неспроможності) банківських установ: доктринальні підходи

ТРУДОВЕ ПРАВО

Роксолана Бутинська
Право на свободу об’єднань роботодавців

Ніна Гетьманцева
Вплив оціночних понять на договірне регулювання трудових відносин

Галина Трунова
Окремі проблеми правового регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Марія Бахуринська
Порівняльний аналіз правового регулювання процедури вибору приватного партнера на умовах ДПП на прикладі Польщі

Ярослав Буряк
Судова практика адміністративних судів у справах про примусове відчуження земельних ділянок із мотивів суспільної необхідності

Наталія Кузьменко
Межі повноважень органів місцевого самоврядування щодо прийняття нормативно-правових актів у сфері земельних відносин

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євген Гілін
Роль державного агентства з питань електронного урядування України в механізмі забезпечення впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування

Олег Глуханчук
Поняття та види конституційних гарантій судового захисту

Світлана Дегтярьова
Роль податкового навантаження як особливого складника податкової політики України

Олександр Капля
«Адміністративна юстиція» як юридичний термін

Юлія Легеза
Адміністративно-правові методи публічного управління у сфері використання природних ресурсів

Надія Максіменцева
Співвідношення принципів адміністративного права та принципів державного управління

Кирило Пряміцин
Удосконалення правового забезпечення досудового врегулювання податкових спорів

Ольга Тронько
Адміністративно-правове регулювання в галузі економіки

Аліна Чорна
Підприємницька діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання

Юлія Шишка
До питання про об’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Руслан Бедрій
Муніципально-правове забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері господарської діяльності

Кристина Головачова
Проблеми реалізації прав пацієнтів на медичну допомогу в Україні

Павло Куфтирєв
Роль та значення електронної демократії як елементу сучасних конституційно-правових механізмів правового регулювання

Анна Новак
Делегування повноважень у механізмі децентралізації державної влади в Україні

Ілля Юрійчук
Конституційна скарга та особливості реалізації права на правову допомогу в Україні

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Марія Бліхар
Правовий статус органів фінансового контролю під час здійснення інвестиційної діяльності

Максим Болдін
Поняття прогалин нормативно-правових актів діяльності НБУ у сфері рефінансування банків України та шляхи їх заповнення

Юлія Коваль
Проблемні аспекти правового регулювання динаміки податкового обов’язку податкового агента

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Володимир Ліпкан, Ігор Діордіца
Національна система кібербезпеки як складова частина системи забезпечення національної безпеки України

Anhelina Pohoriletska, Maryna Bohatyrova
Official information as object of legal regulation

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Олена Нестеренко
Особливості правової соціалізації внутрішньо переміщених осіб

Олеся Нетреб’як
Сутність та значення правової герменевтики

Людмила Шестопалова
Відмежування корупційних правопорушень від правопорушень, пов’язаних із корупцією

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вячеслав Кірієнко
Історичний аналіз законодавства про кримінальну відповідальність за доведення до самогубства або до замаху на самогубство

Юрій Кричун
Проблема відмежування катування від деяких суміжних складів злочинів

Дмитро Михайленко
Функціонування корупційних мереж як перешкода формуванню політичної волі протидіяти корупції

Юрій Новосад
Про деякі змістові елементи запобіжної діяльності та наглядової функції прокуратури України

Олександр Семенюк, Фелікс Неміч
Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань шляхом підкупу

КРИМIНОЛОГIЯ

Вікторія Кондратішина
Про деякі віктимологічні аспекти діяльності неспеціалізованих суб’єктів запобігання злочинам в Україні

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Андрій Вавриш
Взаємодія слідчих з оперативними підрозділами у протидії злочинам проти власності у будівельній галузі

Валерій Жидков
Проведення тимчасового доступу до речей і документів детективами національного антикорупційного бюро

Андрій Запотоцький
Позапланова виїзна ревізія як спосіб використання спеціальних знань під час розслідування злочинів у сфері будівництва

Віталій Максименко
Початок досудового розслідування: порівняльно-правовий аспект

Володимир Маринів
Проблеми оскарження рішень вищих спеціалізованих судів, створених у результаті судово-правової реформи 2016 року

Віталія Шапула
Цільове призначення касаційного провадження у системі стадій кримінального процесу

КРИМIНАЛIСТИКА

Віктор Бояров
Особливості допиту підозрюваних у кримінальних провадженнях про екстремістську діяльність

Владислав Негребецький
Порівняння як метод пізнання під час проведення слідчих (розшукових) дій

СУДОУСТРIЙ

Марина Деменчук
Деякі аспекти формування суддівського складу Верховного Суду

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Катерина Важна
Сутність міжнародного злочину апартеїду відповідно до чинного міжнародного права

Оксана Вайцеховська, Оксана Руденко
Банківські гарантії як засіб забезпечення виконання договірних зобов’язань у міжнародному приватному праві