Підприємництво, господарство і право №6 2017

Підприємництво, господарство і право №6 2017

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Бондарєва
Про потенційні права спадкоємця на спадщину

Ганна Буяджи
Нові тенденції у визначенні сторін трасту. Аналіз останніх новел

Тетяна Водоп’ян, Олена Тичковська
Правове регулювання договору зберігання: окремі питання теорії та практики

Ірина Гелецька
Реалізація принципу неподільності авторського права під час здійснення права на спадкування

Петро Гуйван
Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Поняття розумного строку розгляду справи в національному судочинстві (частина 1)

Максим Коверзнєв, Ганна Коверзнєва
Правовий аспект реорганізації юридичних осіб

Микола Криса
Нормативно-правові засади регулювання підрядних відносин із геологічного вивчення надр за державним замовленням

Михайло Луців
Правові форми залучення коштів інвесторів у сфері будівництва житла

Ярослав Марущак
Товариства в Європейському Союзі: права та обов’язки їх учасників

Ана Паєнок
Особливості визначення моменту виконання сторонами договору роздрібної купівлі-продажу обов’язків щодо оплати, передачі та прийняття товару

Вероніка Сенюта
Визначення інтелектуальної власності: деякі теоретичні зауваження

Тетяна Стоянова
Практика Європейського суду з прав людини як джерело цивільного процесуального права України

ОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Артур Замрига
Сучасний стан та економіко-правові перспективи розвитку ринку соціально значущих продуктів в Україні

Максим Лісовий
Господарсько-правова характеристика учасників ринку поштових послуг в Україні

Марта Шинкар
Гносеологічні підходи до змісту банкрутства (неспроможності) та примусової ліквідації банківських установ як інституту національного права

ТРУДОВЕ ПРАВО

Роман Шабанов, Денис Новіков
Міжнародний колективний договір як джерело трудового права у сфері зайнятості населення

АГРАРНЕ ПРАВО

Христина Григор’єва
Науковий аналіз нормативно-правового забезпечення надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки

Людмила Шуляренко
Розвиток наукової думки щодо правового статусу селян в Україні

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Сергій Размєтаєв, Роман Біловус
Механізм правового регулювання порядку здійснення загального користування надрами

Олена Борщевська, Олександр Добров
Правове забезпечення екологічної безпеки під час здійснення морських перевезень

Марина Заверюха
Правове регулювання загального використання лісових ресурсів в Україні та зарубіжних країнах

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Андрій Андреєв
Особливості підготовки поліцейських кадрів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання

Анастасія Баженова
Реформування нормативно-правового регулювання ліцензування господарської діяльності

Анна Барікова
Механізм систематизації права електронних комунікацій

Анатолій Суббот, Юрій Дем’янчук
Засоби протидії та запобігання корупції в умовах реформування законодавства

Валерій Довбиш
Адміністративно-процесуальний статус особи, яка притягається до адміністративної відповідальності: окремі шляхи вдосконалення

Іван Іщенко
Превентивна робота з дітьми: актуалізація питання та перспективи дослідження

Олександр Капля
Співвідношення принципів законності та верховенства права в адміністративному судочинстві України

Ірина Петрова, Оксана Руда
Публічне управління як фактор і стимулятор модернізації адміністративного права

Олена Семеній
Ознаки адміністративного розсуду в діяльності суб’єктів публічної адміністрації

Олександр Христов, Євгенія Денисенко
Окремі аспекти визначення обов’язків поліцейського щодо надання невідкладної, зокрема домедичної й медичної, допомоги

Михайло Шевчук
Інформаційне забезпечення органів фіскальної служби України як елемент стратегічного плану розвитку країни

Іван Шумейко
Суб’єкти, причини і чинники порушення корпоративних прав як об’єкта адміністративно-правової протидії

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Інна Берназюк
Парламентський контроль за реалізацією стратегічних актів

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Еліна Кулага
Правові аспекти державного регулювання ціноутворення в Україні

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Христина Машталір, Соломія Леськів
Інтеграція україни до Європейського Союзу як основа для розбудови громадянського суспільства

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Марта-Марія Яциніна
Істотна шкода й тяжкі наслідки як ознаки складів злочинів, що передбачають відповідальність за службові зловживання

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Марина Даневич
Підстави затримання особи, яка підозрюється у скоєнні злочину

Андрій Запотоцький
Особливості призначення судових експертиз під час установлення обставин, які мають значення в процесі розслідування злочинів у сфері будівництва

Ірина Крицька
Зберігання речових доказів у кримінальному провадженні: мета, способи, умови й суб’єкти

Богдан Павлишин
Наукова складова техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування вбивств

Альона Павлишина
Правовове регулювання порядку застосування та класифікація техніко-криміналістичних засобів, що використовуються для збирання доказів про злочини у сфері наркобізнесу

Фаринник, Дмитро Мірковець
Затримання особи в новому Кримінальному процесуальному кодексі України: окремі питання відповідності міжнародним стандартам і практиці Європейського суду з прав людини

КРИМIНАЛIСТИКА

Микола Єфімов
Тактика слідчого експерименту під час розслідування злочинів проти моральності

Владислав Негребецький
Порівняння як основа тактики перевірки показань на місці

АДВОКАТУРА

Людмила Шевелюк
Підготовка адвокатом скарги до Європейського суду з прав людини

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Євген Самойленко
Поняття «корінний народ» та питання визнання статусу корінних народів у міжнародному праві

Станіслав Теплюк
Інститут публічного порядку у праві Англії та США