Підприємництво, господарство і право №3 2018

Підприємництво, господарство і право №3 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марина Великанова
Оцінка ризику: формування правової стратегії управління ризиком

Анатолій Кодинець
Захист прав інтелектуальної власності в умовах впровадження судової реформи

Любов Майданик
Функції авторського права: поняття і зміст

Ольга Паплик
Договір між акціонерами товариства як спосіб здійснення корпоративних прав

Володимир Цікало
Умови здійснення права акціонерів на викуп акцій з ініціативи товариства

Микола Чабаненко
Договір купівлі-продажу посівів як різновиду незавершеного сільськогосподарського виробництва

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Анна Бучинська, Діана Машевська
Оперативно-господарські санкції як різновид господарських санкцій

Олена Гончаренко
Державне регулювання та саморегулювання господарської діяльності: пошук балансу

Василь Грудницький
Збір і аналіз доказів у справах про зловживання монопольним (домінуючим) становищем

Олена Зельдіна
Захист прав інвесторів як складник інвестиційної привабливості Україн

Семен Яценко
Економічні та правові підстави націоналізації

АГРАРНЕ ПРАВО

Алла Барабаш
Особливості державної підтримки лізингових відносин у сфері АПК та її вплив на економіко-правову сутність лізингу

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Оксана Ущаповська
Правові форми планування земель в умовах об'єднання територіальних громад в Україні

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Леся Василенко
Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері поводження з відходами

Oleksii Drozd
The principle of patriotism as a premise of legal regulation of civil service performance in Ukraine

Віталій Ковбасюк
Характеристика об’єкта правовідносин у сфері адміністративного судочинства

Оксана Коровайко
Захист персональних даних у контексті державної реєстрації прав на нерухоме майно

Вікторія Криворучко
Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного управління

Вікторія Юровська
Диспозитивне адміністративно-правове регулювання запровадження й функціонування стандартів освіти та освітніх програм: поточний стан і перспективи вдосконалення

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Оксана Баїк
Про системність і класифікацію юридичних фактів у податковому праві України

Сергій Федоров
Принцип рівності та державний фінансовий контроль

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Ярослава Волошина
Місцеве самоврядування: теорії походження та їх реалізація

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олександр Марін
Зміст поняття «подібні правовідносини» в контексті забезпечення єдності застосування кримінального закону

Віктор Назарчук
Ухилення від проходження служби цивільного захисту в складі злочину, передбаченого ст. 336–1 КК України

Світлана Охріменко, Іван Охріменко
Теоретико-правова характеристика втручання в процесуальну діяльність слідчого

КРИМIНОЛОГIЯ

Марія Євдокімова
Історичний аналіз жіночої злочинності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ганна Буяджи
Історія формування та передумови виникнення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Христина Грицак
Аналіз внесення змін до кримінального процесуального законодавства: строки досудового розслідування

КРИМIНАЛIСТИКА

Ольга Ковальчук
Особливості проведення огляду під час розслідування шахрайства у сфері діяльності кредитної спілки

Олег Луговий
Криміналістична характеристика невиконання рішення суду

Володимир Юсупов
Сучасні напрями розвитку криміналістики в Україні