Підприємництво, господарство і право №4 2018

Підприємництво, господарство і право №4 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Артем’єва
Суб’єкти, які надають безоплатну правову допомогу у цивільному судочинстві України

Nataliia Berbat
History of shareholders' agreements' formation in the United Kingdom and Germany: usefulness of experience for Ukraine

Віталій Біленко
Види договорів про допоміжні репродуктивні технології

Ганна Буяджи
Фідуціарний заклад як вид забезпечення зобов’язань: поняття, особливості, доцільність

Марина Великанова
Методологічні засади впливу на ризик

Оксана Гуйван, Петро Гуйван
Охорона персональних даних як потреба демократичного суспільства

Карина Корнієнкова
Право спільної сумісної власності подружжя

Анатолій Коструба
Встановлення правонаступництва юридичної особи – кредитодавця в кредитних відносинах при зміні назви та видів діяльності: проблемні питання практики «оновленого складу» Верховного суду

Валерія Мельник
Господарсько-правова відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договорами, що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності

Андрея Олійник
Докази та предмет доказування у справах про надання фізичним особам психіатричної допомоги в примусовому порядку

Софія Попова
Поняття та ознаки особистих немайнових прав юридичних осіб: питання теорії

Маріанна Саградян
Цивільна дієздатність фізичної особи в Україні та в зарубіжних країнах

Оксана Шевчишин
Правосуб’єктність неповнолітніх осіб як передумова дійсності правочинів

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталя Іванюта
Господарський процесуальний кодекс України: проблеми юридичної техніки

Олег Кулик
Способи стимулювання використання альтернативних джерел енергії за законодавством України та Європейського Союзу

Анна Мельник
Забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей житлом: історико-правовий аналіз

Вікторія Мілаш
Публічні застереження в господарському договорі: вияв договірної свободи чи її деформація

ТРУДОВЕ ПРАВО

Людмила Вакарюк
Державні чинники, що забезпечують правовий режим у трудовому праві України

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Оверковська
Правове регулювання безпечності продуктів харчування

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Ярослав Байкалов, Марина Пархоменко
Правові аспекти реформування земельних відносин, які впливають на механізми врегулювання економічного розвитку агропромислового комплексу

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олег Губанов
Роль та місце центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у системі суб’єктів публічної адміністрації України

Станіслав Зливко
Аналіз нормативно-правових актів щодо регулювання діяльності керівника в системі виконання покарань

Ірина Ігнатченко
Засади публічного адміністрування у сфері культурної безпеки України як складники адміністративно-правового регулювання

Владислав Карелін
Щодо професійних і кваліфікаційних вимог до суб’єктів, які забезпечують дотримання адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Микола Ломакін
Французька модель конституційного контролю

Олеся Проценко
Право та гарантії свободи думки і свободи масової інформації

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Маріанна Казацька
Щодо питання визначення та законодавчого закріплення поняття «акцизний податок»

Ірина Приходько
Перспективи проведення податкової амністії капіталів фізичних осіб в Україні (з урахуванням результатів податкового компромісу 2014 року)

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Олег Сидоренко
Інформаційні ресурси як об’єкт інформаційних правовідносин

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Дмитро Бойчук
Щодо питання про принципи права людини на захист

Тетяна Гуменюк
Концепти функціонування сучасної юридичної науки

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Андрій Головач
Щодо змісту аналізу та прогнозування стану криміногенної ситуації в установах виконання покарань

Юлія Горожанкіна
Проблемні аспекти інституту необхідної оборони

Вячеслав Олійниченко
Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

Олена Попович
Принципи криміналізації: поняття, зміст та дотримання (на прикладі ст. 110-2 КК України)

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олександр Андрушко
Примус у кримінальному процесі: питання денотації і конотації

АДВОКАТУРА

Ярослав Буряк
Участь адвоката у діяльності центрів безоплатної вториннної правової допомоги

МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Наталія Блажівська
До питання про місце рішень Європейського суду з прав людини у національній правовій системі

Олександр Гаврилюк
Проблемні питання застосування практики Європейського суду з прав людини національними судами

Пам'яті Петра Івановича Лапечука