Підприємництво, господарство і право №12 2020

Підприємництво, господарство і право №12 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Іраклій Гобечія
Система та класифікація юридичних осіб у сфері надання правничих послуг

Уляна Гришко
Договір перевезення пасажира та багажу як різновид споживчого договору

Денис Донцов
Цивільно-правові основи приватизації державного майна

Ярослава Орловська
Правове регулювання права фізичної особи на безпечні продукти харчування

Анастасія Покровська
Договір про задоволення вимог іпотекодержателя як інструмент реалізації самозахисту

Лілія Радченко
Сімейні трасти й управління майном подружжя в праві окремих іноземних держав

Тарас Рим
Поняття права очікування як категорії в інвестиційному процесі будівництва

Михайло Шумило
Правові висновки касаційного суду: inter praeteritum et futurum

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Андрій Єремєєв
Загальна характеристика господарсько-правового трасту

Олександра Кологойда, Олена Черненко
Правовий статус незалежних членів наглядових рад державних підприємств

Світлана Подоляк
Комплаєнс-контроль у діяльності юридичних осіб в Україні

Валерій Полюхович
Щодо окремих законодавчих пропозицій до Закону України «Про захист економічної конкуренції»

Ірина Сядриста
Деякі проблеми визначення суб’єкта акціонерної відповідальності

Тетяна Швидка, Катерина Халецька
Комплаєнс-контроль у системі корпоративного управління господарськими товариствами

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ruslan Dotsenko, Valeriy Aveskulov
Specific features and legal nature of contracts of football players in Ukraine

Тамара Кириченко
Недоліки правового регулювання трудових відносин в Україні

Сергій Козін
До питання міжнародно-правового захисту трудових прав мігрантів

Валентина Литвиненко
Трудові та цивільні правовідносини, пов’язані з виконанням роботи: критерії розмежування

АГРАРНЕ ПРАВО

Наталія Карпінська
Правові особливості розвитку законодавства України про санітарні та фітосанітарні заходи на етапі гармонізації із законодавством ЄС

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Альона Журина
Правове регулювання лісокористування для потреб екотуризму

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

В’ячеслав Аброськін
Завдання закладів вищої освіти МВС України як суб’єктів реалізації освітньої функції держави

Владислава Бобріченко, Євгенія Кобрусєва
Відповідальність неповнолітніх за адміністративні правопорушення, пов’язані з вогнепальною, холодною чи пневматичною зброєю

Андрій Веліканов
Зміст публічних електронних послуг у сфері охорони здоров’я

Олексій Дніпров
Видання нормативних актів як форма діяльності центральних органів виконавчої влади в Україні

Зоря Журавльова
Адміністративно-правове регулювання функціонування електронного нотаріату

Ангеліна Калайда
Суб’єкти правового регулювання міжнародного співробітництва Національної поліції України

Роман Шаповал, Христина Солнцева
Оптимізація адміністративних процедур кадрової політики Національної поліції України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ольга Лотюк, Вікторія Шуліка
Порівняльно-правовий аналіз понять «місце проживання» та «виборча адреса» в українському законодавстві

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Юрій Когут
Правові засади формування та розвитку державної системи протидії кібертероризму в Україні

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Дмитро Гладчук
Чинники порушення прав людини працівниками Міністерства внутрішніх справ України

Veronika Horielova
Immoral activity of judges in the context of “banal evil”: legal aspect

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Володимир Беньківський
Основні концептуальні підходи та проблеми причинного зв’язку в теорії кримінального права

Максим Калатур
Ключові завдання діяльності слідчих підрозділів правоохоронних органів держави

Володимир Коротаєв
Правова природа довічного позбавлення волі

Олександр Красноборов
Ретроспектива законодавчого регулювання кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

КРИМIНОЛОГIЯ

Максим Гребенюк
Психологічні аспекти спілкування охоронця з особами, що перебувають у небезпечних психічних станах

Андрій Швець
Способи вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним поводженням із небезпечними матеріалами

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Андрій Жук
Процесуальний статус підозрюваного у кримінальному провадженні

Тимур Лоскутов
Обмеження та порушення права на свободу під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій

Оксана Лучко
Огляд у кримінальному досудовому провадженні: функціонально-правове призначення

Аліна Поплавська
Значення діяльності слідчого Національної поліції України при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій під час винесення судами вироків у кримінальних правопорушеннях, передбачених ст. 307 КК України

Володимир Севрук
Аналіз апробаційного матеріалу щодо проблем протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі

КРИМIНАЛIСТИКА

Юлія Венгерова
Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії з вилучення документальних джерел доказів під час розслідування злочинів у сфері туристичної діяльності

Ірина Гукова
Взаємодія слідчих з органами влади у розслідуванні шахрайства у сфері працевлаштування

Ілля Коваленко
Окремі види експертиз як обов’язкові слідчі (розшукові) дії під час розслідування шахрайства у сфері банківських електронних платежів

Сергій Чучко
Особливості взаємодії правоохоронних органів у розслідуванні шахрайства в купівлі-продажу товарів через мережу Інтернет

Аліна Юрченко, Ігор Рачок
Проблемні питання встановлення факту вчинення економічних злочинів організованими групами

СУДОУСТРIЙ

Назар Гданський
Зміцнення авторитету судової влади України у світлі розвитку громадянського суспільства та євроінтеграційних процесів

Оксана Хотинська-Нор
Етика судді та свобода вираження ним думки в контексті рішень Європейського суду з прав людини

ПРОКУРАТУРА

Таїсія Боднарук, Андрій Лапкін
Основні напрями реформування інституту прокуратури на сучасному етапі

Олександр Чудновський
Інститут прокуратури на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорської імперії

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Сюзанна Асірян, Сергій Власенко, Софія Трішина
Приєднання Європейського Союзу до європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Аркадій Запорожченко
Дискреція та автономія волі в міжнародному арбітражі: розмежування базових понять

Костянтин Іскров
Деякі висновки Трибуналу ООН з морського права щодо відшкодування шкоди у справі судна NORSTAR

Святослав Кавин
Нормативно-правові механізми забезпечення кібербезпеки в країнах Балтії

Наталія Новак
Міжнародно-правові стандарти у сфері виробництва та обігу органічної продукції