Підприємництво, господарство і право №4 2020

Підприємництво, господарство і право №4 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Едуард Бондарєв
Відповідальність сторін акціонерного договору за його порушення

Катерина Валігура
Принцип добросовісності як категорія цивільного права

Ольга Волощенко
Новелізація законодавства інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційної політики України: проблеми теорії і практики

Лідія Герасимчук
Недійсність шлюбу за сімейним законодавством України та застосовність норм міжнародного приватного права

Роман Карпенко
Історичні передумови впровадження медіації в Україні та інших державах

Емілія Костик
Транскордонне сурогатне материнство: проблеми правового регулювання

Світлана Сеник
Особливості постановлення ухвали суду про затвердження мирової угоди в цивільній справі

Максим Суханов
Характеристика підстав набуття корпоративних прав та обов’язків учасника товариства з обмеженою відповідальністю в порядку правонаступництва

Ірина Тимошевська
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як учасник судового процесу

Тетяна Цувіна
Право на доступ до суду: підхід ЄСПЛ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Тетяна Гудіма
Економіко-правові особливості реалізації грошово-кредитної політики в кризовий період (на прикладі пандемії COVID-19)

Антон Гушилик
Правове становище боржника у справі про банкрутство на стадії санації

Діна Зятіна
Перегляд судових рішень у зв’язку з виключними обставинами на підставі п. 1 ч. 3 ст. 320 ГПК України

Костянтин Пільков
Властивості доказів та критерії їх оцінювання

Наталія Поліщук
Криптовалюта як засіб підвищення інвестиційної привабливості українського бізнесу: правовий аспект

Роман Прокоп’єв
Правовий статус суб’єктів залізничного транспорту

ТРУДОВЕ ПРАВО

Лілія Амелічева
Правове забезпечення професійної освіти і навчання працівників в умовах кризи гідної праці та «озеленення» економіки

Альона Бурка
Державна допомога при народженні дитини: проблемні аспекти

Ірина Козуб
Захист від дискримінації у сфері праці за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Христина Чопко
Правові засади формування природно-заповідного фонду України

Володимир Шеховцов
Поняття та структурна організація державного фауністичного фонду України

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Василь Безега
Пріоритетні напрями забезпечення функціонування сектору безпеки й оборони органами та підрозділами Національної поліції

В’ячеслав Бойко
Роль окремих інститутів адміністративного права в забезпеченні функціонування судової влади України

Марина Джафарова
Загальна характеристика інституту процесуального представництва в адміністративному судочинстві України

Дмитро Карбовський
Принципи адміністративної діяльності територіальних органів Національної поліції України

Вікторія Конопацька, Оксана Стрельченко
Публічне адміністрування у сфері утилізації медичних відходів

Леся Миськів
Поняття системи державних органів як суб’єктів реалізації інклюзивної освіти в Україні

Руслан Пилипів
Реалізація адміністративної відповідальності за несплату аліментів

Наталія Савицька
Адміністративно-правові засади взаємодії нотаріату з органами виконавчої влади в Грузії

Олена Таможня
Представництво інтересів держави в адміністративному судочинстві: особливості та проблеми нормативно-правового регулювання

Віктор Тімашов, Яна Грицаєнко
Адміністративно-правова відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Олександр Чумак
Особливості адміністративно-правового статусу екіпажу повітряного судна цивільної авіації України

Павло Яковлєв
Форми державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Ольга Береженна, Тетяна Кулаківська
Податкове регулювання агропромислового комплексу в Україні

Євген Маринчак
Поняття та правова природа податкового суверенітету

Володимир Сосенко
Внутрішні документи суб’єкта первинного фінансового моніторингу як джерела фінансового права

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Євгенія Баранова
Міжнародний досвід захисту викривачів корупції та його імплементація в Україні

Ірина Сторожук, Валентина Кізляр
Правова природа поняття «інформаційні права» та його значення

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Валерія Антошкіна
Ознаки та особливості права, які зумовлюють необхідність тлумачення

Юлія Безуса
Сучасний науковий дискурс щодо природи правових колізій

Богдан Деревянко
Міркування про необхідність запровадження концепції розвитку «приватного права» та визначення її назви і змісту

Олег Савчук, Оксана Каленюк
Процес юридичного закріплення прав і свобод людини і громадянина в Україні: міжнародно-правовий досвід

Тетяна Стрибко, Світлана Бойченко
Правова поведінка як складник правосвідомості: загальнотеоретичний аналіз

Анастасія Чемодурова
Правове регулювання та його ефективність у сучасному світі

Тетяна Чепульченко, Катерина Ковалик
Міждержавні утворення конфедеративного типу та перспективи їх подальшого розвитку

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Наталія Антонюк
Диференціація кримінальної відповідальності у правових інститутах звільнення від покарання чи його відбування

Кристина Бабіч, Юлія Мариневич
Поводження із засудженими, яке було кваліфіковане як катування в рішеннях ЄСПЛ проти України

Андрій Габуда, Сергій Репецький
Криміналізація корупційних правопорушень у КК України та міжнародному праві: порівняльний аналіз

Микола Гуцуляк, Анастасія Лакіза
Ретроспективний аналіз визначення поняття повторності злочинів як виду множинності

Володимир Кондратов
Суб’єкт злочинів, пов’язаних із посяганням на життя та здоров’я працівників правоохоронних органів

Віктор Костенецький
Міжнародний досвід кримінально-правової протидії тероризму

Алла Левчук-Микитюк
Визначення суб’єкта складу злочину «державна зрада»

Микола Остренко, Олег Осауленко
Історичний розвиток формування інституту реабілітації

Василь Пулик
Реалізація засудженими до позбавлення волі права на листування

Оксана Степаненко, Каріна Агапова
Кількісний критерій систематичності як ознака домашнього насильства

Дмитро Цвігун
Особливості кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я особи

Олександр Яланський, Інна Грабовська
Проблеми реалізації принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань

КРИМIНОЛОГIЯ

Ірина Загребельна, Вікторія Ярошенко
Зарубіжний досвід застосування заходів заохочення щодо осіб засуджених до позбавлення волі на певний строк

Микола Семенишин
Запобігання незаконному заволодінню транспортними засобами як об’єкт кримінологічного дослідження

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Марина Городецька
Реалізація кримінальних процесуальних прав людини як елемент предмета відання у кримінальному провадженні

Наталія Топчій
Нормативні гарантії кримінального процесуального законодавства щодо відомостей, які охороняються законом

Анатолій Яровий
Класифікація уповноважених суб’єктів (ініціаторів) проведення негласних слідчих (розшукових) дій та здійснення контрольно-наглядових функцій за дотриманням прав і свобод людини

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Інна Гамбург, Сергій Гамбург
Закріплення моделі політико-територіального устрою в конституціях держав: плюралізм підходів і досвід для України

Анастасія Здебська, Інна Мороз
Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні

Наталія Клєцова, Анастасія Мартиненко
Роль спікера у судовому засіданні у разі застосовування прийомів юридичної аргументації: порівняння практики захисту прав жінок під час розгляду справ у сфері трудових відносин

Орина Курило
Право на справедливий суд у практиці Європейського суду з прав людини

Олена Поліванова
Процес приєднання Європейського Союзу до європейської Конвенції з прав людини після Висновку 2/13

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Петро Гуйван
Генезис світоглядного сприйняття часу: філософсько-юридичний аспект

Підприємництво, господарство і право №3 2020

Підприємництво, господарство і право №3 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Oleksandr Alimenko
The specifics of establishing jurisdiction in hereditary cases with a foreign element

Світлана Вонцович
Цивільно-правові наслідки правочинів, вчинених повнолітньою недієздатною особою

Катерина Дюкарєва-Бержаніна
Захист комерційної таємниці в судовому провадженні

Наталія Люльчук
Неякісне надання правничих послуг як підстава цивільно-правової відповідальності

Жанна Марініч
Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації поліцейського

Володимир Марченко
Щодо питання здійснення нотаріусом захисту суб’єктивних цивільних прав

Роман Панькевич
Зміна та припинення правовідношення як спосіб захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів держави і територіальних громад: порівняльно-правовий аналіз

Володимир Скрипник
Вексель у системі об’єктів цивільних прав

Віктор Яцина
Принципи судового керівництва та змагальності сторін у цивільному судочинстві: проблеми їх співвідношення та взаємозв’язок

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Вінник
Переваги та ризики цифровізації економіки: проблеми правового регулювання

Елла Деркач
Правові питання корпоративного управління у сфері залізничного транспорту

Олег Доценко
Визнання недійсним правочину, вчиненого виконавчим органом господарського товариства з перевищенням своїх повноважень, як спосіб захисту корпоративних прав

Інна Курашова
Господарсько-правова відповідальність членів саморегулівних організацій в будівельній галузі

Юрій Ніколаєнко
Теоретичні та практичні питання визначення кола замовників у сфері публічних закупівель

Костянтин Оверковський
Поняття «введення прав промислової власності в господарський оборот»

ТРУДОВЕ ПРАВО

Зінаїда Білоус
Роль профспілок у сфері нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю

Людмила Вакарюк, Ігор Бабін
Нормативно-правові акти в структурі правового режиму в трудовому праві України

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Дар’я Кондратенко
Окремі питання обліку земель як правової категорії

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Баранов
Проблемні питання процесу бюджетної децентралізації в Україні

Василь Безега
Характеристика адміністративно-правового статусу Національної поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони

Ганна Васіна
Правова природа публічної адміністрації Іспанії та України: компаративістична характеристика

Радислав Дутка
Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як адміністративно-правовий інститут

Vladyslav Yefimenko
The principle of subsidiarity in modern legal systems

Ірина Желтобрюх
Заходи процесуального примусу, що застосовуються до сторін у справі за законодавством про адміністративне судочинство: шляхи оптимізації матеріально-правових підстав

Олег Золотоноша
Правове регулювання місцевих органів влади

Станіслав Корнійко
Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності у сфері комп’ютерних технологій у зарубіжних країнах

Аліна Левчук
Обмеження одержання подарунків як механізм запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням

Леся Миськів
Функції закладів вищої освіти з морально-правового виховання студентів

Оксана Поштаренко
Поняття, сутність та зміст адміністративної відповідальності в умовах нової парадигми адміністративного права

Тетяна Фесенко
Принципи формування й реалізації державної антикорупційної політики України

Катерина Чишко
Зарубіжний досвід адміністративно-правової кваліфікації правопорушень

Павло Яковлєв
Правовий режим державної мови у сфері забезпечення інформаційної безпеки

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Людмила Приполова
Правовий статус осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом та за особливих обставин

Дмитро Рудень
Об’єднання територіальних громад як важливий феномен розвитку конституційних цінностей української правової держави

Василь Садовнік
Інститут законодавства Верховної Ради України у структурі парламенту

Ірина Словська
Соціально-економічні права народу України під загрозою

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Ольга Гетманець
Фінансова безпека як об’єкт правового регулювання

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Ігор Бичков
Щодо місця Конституційного Суду України в механізмі стримувань і противаг

Денис Тихомиров
Наукові методологічні підходи під час дослідження державної політики у сфері безпеки

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Ботякова
Родовий об’єкт злочину ненадання допомоги хворому медичним працівником

Ірина Давидович
Пом’якшення призначеного покарання внаслідок зворотної дії кримінального закону: проблеми застосування ч. 3 ст. 74 Кримінального кодексу України

Олексій Дрозд
Принципи організації та діяльності Державного бюро розслідувань

Микола Семенишин
Об’єктивні ознаки бандитизму за кримінальним законодавством України

Дмитро Хомич
«Слідова картина» викрадення природного газу шляхом маніпуляцій із лічильником

Юлія Шопіна
Характеристика кримінальної відповідальності медичного або фармацевтичного працівника

Андрій Шульга
Встановлення заборони злочинних посягань на земельні ресурси України

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Юлія Циганюк
Теоретико-правовий аналіз окремих інститутів англо-американської системи кримінального процесу

КРИМIНАЛIСТИКА

Михайло Балан
Взаємодія слідчого та інших суб’єктів кримінального провадження при розслідуванні порушень державного кордону України

Марія Ковальська
Тактика допиту потерпілого під час розслідування бандитизму

Єлизавета Коць
Спосіб вчинення як обставина, що підлягає доказуванню під час досудового розслідування створення не передбачених законом воєнізованих та збройних формувань

Владислав Негребецький
Роль психології підозрюваного під час слідчого експерименту

Олександр Таркан
Ситуаційний підхід у методиці розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції

СУДОУСТРIЙ

Олена Алексєєва
Представництво прав та інтересів органів державної влади та органів місцевого самоврядування у судових органах в умовах адвокатської монополії

Богдан Деревянко
Щодо формування та діяльності спеціалізованого інвестиційного суду України

ПРОКУРАТУРА

Володимир Клочков
Взаємодія генеральної прокуратури із засобами масової інформації

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Оксана Волощук, Максим Гетманцев
Дотримання принципу конфіденційності при розгляді інвестиційних спорів в міжнародному арбітражі

Олександр Чумак
Імідж України як один із чинників впливу на міжнародно-правові відносини

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Тетяна Матієнко
Гендерні особливості професійного розвитку особистості

Олеся Ремізова
Сутність та способи інтерпретації права

РЕЦЕНЗIЇ

Петро Макушев
Рецензія на монографію Шарої Анни Анатоліївни «Теорія принципів адміністративно-процедурного права»

Підприємництво, господарство і право №2 2020

Підприємництво, господарство і право №2 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Башурин
Неюрисдикційні форми захисту науково-технічної інформації

Тетяна Гнатюк
Права та обов’язки сторін договору управління підприємством як єдиним майновим комплексом

Олександр Грабовий
Множинність сторін договору комерційного представництва

Наталія Грущинська
Характеристика нерухомого майна як об’єкта цивільного права

Валерія Джафарова
Правова природа та особливості державної реєстрації речових прав

Антон Киричок
Правомочність на отримання частини майна або його вартості в разі ліквідації товариства (ліквідаційна квота)

Олександр Котуха, Олена Чабан
Особливості вибору права, що застосовується до договору

Наталія Люльчук
Особливості укладення договору про надання правничої допомоги

Олена Сібільова
Відповідальність за порушення договору про надання інформаційних послуг

Георгій Смірнов
Корпоративні права: поняття та правова природа

Ольга Таран
Відшкодування шкоди, завданої скасуванням або затримкою авіарейсу, за договором на туристичне обслуговування

Олександр Чумак
Особливості колізійного регулювання укладання шлюбу

Ольга Ювчиця
Принципи незалежності та безсторонності суду в цивільному судочинстві України: історія виникнення та становлення

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Вінник
Потенціал Господарського кодексу України в ракурсі цифровізації економіки та соціального її спрямування

Олена Гончаренко
Саморегулівні організації у сфері цифрової економіки

Олександр Ковалишин
Товариства осіб у країнах Східної Європи

Яна Левшина
Види відповідальності у процедурі банкрутства

Аріна Савченко
Смерть фізичної особи-боржника як підстава для закриття провадження у справі про банкрутство

Богдан Устименко, Тетяна Устименко
Про правові аспекти видобування вуглеводнів відповідно до угод про розподіл продукції у виключній економічній зоні України

Катерина Харківська
Основні напрями здійснення державного регулювання виробничої діяльності в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ольга Бурлака
Сучасний стан правового регулювання соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні

Роман Грищенко
До характеристики об’єктивної сторони дисциплінарного проступку

Віолета Дейнека
Ґенеза і сутність права на працю

Тетяна Жовнір
Співвідношення поняття «самозайнята особа» з іншими суміжними правовими категоріями

Олена Луценко
Звільнення державного службовця за результатами оцінювання службової діяльності

Валентин Мельник
Особливості захисту трудових прав окремих категорій працівників у судовому порядку

Оксана Пожарова, Юрій Пожаров
Юридичні гарантії трудових прав жінок: міжнародні акти та законодавство України

АГРАРНЕ ПРАВО

Ганна Корнієнко
Агробізнес в Україні: правова регламентація як умова виникнення та розвитку

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Лідія Герасимчук
Набувальна давність як підстава набуття права власності на земельну ділянку

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Лариса Шевчук
Екологічність як принцип публічних закупівель: законодавство України та стандарти Європейського Союзу

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

В’ячеслав Бойко
Поняття суддівської публічної адміністрації

Ганна Васіна
Історичні і правові аспекти витоків адміністративного права України та Іспанії

Ольга Драчевська
До питання визначення поняття «банківська діяльність»

Олег Золотоноша
Реформування місцевого самоврядування в Україні

Олександр Константий
До питання конституціоналізації адміністративного права і судочинства України

Олена Коротун
Інститут адміністративної відповідальності як механізм забезпечення захисту інтелектуальної власності

Мирослава Красноборова
Організаційно-правові можливості залучення Євроюсту для сприяння діяльності спільних слідчих груп в Україні

Леся Миськів
До проблеми визначення поняття «інклюзивна освіта»

Людмила Могілевська
До проблеми взаємодії Національної поліції з громадськістю та з іншими органами державної влади у сфері забезпечення прав і свобод дитини

Олександр Світличний, Альбіна Кадегроб
Суб’єкти публічного управління у сфері запобігання порушенням, пов’язаним з корупцією

Михайло Тернущак
Вплив адміністративної реформи та інших галузевих реформ на теорію адміністративно-правових дисциплін

Катерина Чишко
Державна політика у сфері забезпечення зменшення вживання алкогольних напоїв і їх шкідливого впливу на здоров’я населення: проблеми правового регулювання та шляхи їх вирішення

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Віктор Мельник
Багатонаціональна Республіка Болівія: підсумки президентства Ево Моралеса та політичний зміст земельних правовідносин

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Денис Молдованов
Суб’єкт електроенергетики у сфері альтернативної енергетики як об’єкт фінансового права

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Анастасія Пекар
Співвідношення правових інститутів прав на засоби індивідуалізації від недобросовісної конкуренції

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Ботякова
Безпосередній об’єкт злочину ненадання допомоги хворому медичним працівником

Максим Глоба
Кримінально-правові наслідки укладення угоди про визнання винуватості у США та Великобританії

Марія Корабель
Правовий аналіз формування санкцій кримінально-правової норми

Володимир Лутчин
Критерії класифікації кримінальних правопорушень на злочини та кримінальні проступки у кримінальному праві України та Республіки Польща

Олена Ющик
Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство

КРИМIНОЛОГIЯ

Олена Бахуринська
Окремі питання вдосконалення законодавства у сфері протидії організованій злочинності

Наталія Ліщук
Загальносоціальна профілактика насильницьких дій щодо жінок

Маріана Тома
Історичний виклад розвитку професійної злочинної діяльності на теренах України

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ірина Курбатова
Участь прокурора у перегляді судових рішень судом апеляційної інстанції

Юлія Циганюк
Англо-американська система кримінального процесу

КРИМIНАЛIСТИКА

Руслан Комісарчук
Діяльність із виявлення, розслідування та попередження злочинів як об’єкт криміналістичної технології

Владислав Негребецький
Використання рефлексивного мислення та управління під час слідчого експерименту

СУДОУСТРIЙ ТА ПРОКУРАТУРА

Ольга Саленко
Окремі питання етизації судової влади: історичний аспект, міжнародний досвід, національні реалії

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Олена Банчук-Петросова
Проблеми регулювання міжнародних авіаційних перевезень пасажирів та шляхи удосконалення законодавства

Катерина Буряк
Особливості антикорупційного законодавства в країнах Європейського Союзу

Юлия Панфилова
Развитие правовых элементов пиратства как международного преступления

РЕЦЕНЗIЇ

Наталія Оніщенко
Рецензія на монографію Людмили Михайлівни Андрусів «Техніко-юридичні та методологічні засади оприлюднення нормативно-правових актів»

Підприємництво, господарство і право №1 2020

Підприємництво, господарство і право №1 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Карина Кацюба, Марія Конюхова
Форс-мажор як підстава звільнення від цивільно-правової відповідальності

Оксана Козак
Передумови укладення договору про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім’ю

Валентин Мельник
Процесуальне становище учасників судового процесу під час розгляду трудових спорів

Марія Ромась
Поняття та ознаки цивільних зобов’язань за участю держави Україна

Роман Сабодаш
Правила застосування практики Європейського суду з прав людини

Олександр Соболєв
Медичні фобії у разі укладення договору про надання медичних послуг та їх юридичні наслідки

Віталій Чернега
Уповноважувальні норми сімейного права як об’єкти наукової класифікації

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Ковалишин
Правові запозичення: pro et contra

Алла Шпомер, Марія Левченко
Правові засади установчих документів суб’єктів господарювання

ТРУДОВЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦIАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лілія Амелічева
Право на гідну працю трудових мігрантів в умовах глобалізації

Ольга Бурлака
Зарубіжний досвід соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і можливості його використання в Україні

Сергій Вавженчук, Денис Вєршинін
Види і критерії дійсності угод про неконкуренцію

Роман Грищенко
Характеристика об’єкта дисциплінарного проступку

Тетяна Жовнір
Зміст правового становища самозайнятої особи

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Олена Заєць, Євген Чорний
Поділ земель за цільовим призначенням та видом використання: правові проблеми

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Наталія Махно
Юридична відповідальність за порушення законодавства про водні об’єкти, що віднесені до категорії лікувальних

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

В’ячеслав Бойко
Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення ефективності функціонування судової влади України

Сергій Кандиба
Поняття адміністративно-правового захисту осіб з інвалідністю в Україні

Наталія Коваленко
Поняття та ознаки адміністративно-правового режиму

Павло Комірчий
Організаційно-правова структура кадрового забезпечення публічної служби в правоохоронній сфері

Олена Коротун
Інститут адміністративної відповідальності як механізм забезпечення захисту інтелектуальної власності

Леся Миськів
До проблеми визначення поняття «система суб’єктів деінституалізації в Україні»

Людмила Могілевська
Форми діяльності Національної поліції у сфері забезпечення прав і свобод дитини

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ярослав Костюченко
Модель інституційного забезпечення реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Ігор Бабін
Правова природа самооподаткування

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Людмила Андрусів
Оприлюднення нормативно-правових актів: досвід Великого Герцогства Люксембург та Королівства Бельгії

Богдан Бондаренко
Механізм дії державно-правових закономірностей

Наталія Гунько
Проблеми коригуючої законотворчої діяльності в Україні та способи їх розв’язання

Валентина Жорнокуй
Вина юридичної особи: сучасний стан учення

Олена Козинець, Владислав Пророченко
Становлення та розвиток теорії поділу влади в історії світової політико-правової думки

Борис Левенець
Моделі судового правозастосування Великобританії та США

Сергій Теленик
Інфраструктурний потенціал держави як правова категорія

Шюкюров Гулам Хейбат оглы, Алиев Ильхам Малик оглы
Рассмотрение моральности биоэтеки через призму международно-правового и национального законодательства (на примере Азербайджанской Республики)

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олена Бахуринська
Поняття «злочинна спільнота»: проблеми правового та кримінологічного визначення

Наталія Фєрьєва
Витоки кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо начальника (ст. 405 Кримінального кодексу України)

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Владислав Марченко
Еволюція запобіжних заходів у кримінальному процесі України

КРИМIНАЛIСТИКА

Костянтин Дубонос
Можливості запровадження цифрових технологій під час збирання, обробки та аналізу біометричних даних у підрозділах експертної служби МВС України

Олександр Курман, Таїсія Боднарук
Організаційно-тактичні особливості огляду місця вчинення терористичного акту

Владислав Негребецький
Використання закономірностей спілкування під час слідчого експерименту

Станіслав Перлін
Поняття і види техніко-криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності