Підприємництво, господарство і право №7 2021

Підприємництво, господарство і право №7 2021

Зміст

CIVIL LAW AND PROCESS

Yuriy Opanashchuk
Consequences of non-compliance with the requirements for notarization of transactions concluded by one of the spouses

Rimma Rimarchuk
System of international protection of minorities

COMMERCIAL LAW AND PROCESS

Olha Rossylna
Biobanking in oncology as an element of personalized medicine: legal interaction aspects

Kateryna Spyrydonova
Competence of international commercial arbitration

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS

Andrii Beikun, Viktoriia Pryimak
Legal and regulatory basis for security and defence sector operation: conceptual approach

Yana Zelinska, Viktoriia Spasenko
Non-compliance with the requirements for subsoil protection: issues of administrative liability

Vladyslav Pinchuk
The service of district police officers in the system of administrative and jurisdictional actors

Andrii Tanko
Cooperation between the police and the population as the way to ensure human rights and freedoms in civil society: a concept and methodology

Serhii Shkliar
Improvement of administrative and legal regulation of control over compliance with legislation on protection of economic competition: foreign experience

INFORMATION LAW

Tеtiana Mikhailina, Yurii Hotsuliak, Andriy Hel
Protection of the rights of subjects of information legal relations from violations on the Internet

THEORY OF STATE AND LAW

Bogdan Derevyanko, Olha Turkot
The genesis of corporate relations in Ancient Rome and their impact on Ukrainian legislation

Yan Streliuk
Conceptual principles of general social prevention of criminal offenses in closed penal institutions in Ukraine

INTERNATIONAL LAW

Oleksandr Vereshchak
International practice of criminal proceedings in the form of in absentia

Oleh Tarasenko, Oleksandr Striltsiv
The need for legal regulation of the introduction of computer intervention as a new investigative measure of operational units

Denys Chyzhov
Organizational and legal support of human rights and freedoms in the national security of Ukraine

Підприємництво, господарство і право №6 2021

Підприємництво, господарство і право №6 2021

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Вавженчук
До питання класифікації договорів на односторонні та взаємні, відплатні й безвідплатні

Лідія Герасимчук
Застосування позовної давності до сімейних правовідносин

Наталія Давидова
Цивільно-правове регулювання інформаційних відносин SaaS (Software as a Service)

Юрій Заіка
Механізм регулювання майнових правовідносин, що виникають після відкриття спадщини

Руслан Колосов
Наукові узагальнення щодо класифікації корпоративних прав

Світлана Лепех
Сторони споживчого договору фінансового лізингу

Роман Майданик, Наталія Майданик, Наталія Попова
Переосмислення загальної частини речового права в умовах європеїзації та кодифікації

Дмитро Московчук, Анна Кіліміченко
Особливості процедури врегулювання спору за участю судді

Ольга Павлюк
Критерії охороноздатності об’єктів авторського права, створених із використанням технологій штучного інтелекту: міжнародно-правовий досвід

Володимир Примак
Відшкодування шкоди, завданої у зв’язку з вакцинацією від COVID-19

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Гончаренко, Олена Черненко, Олександр Ковалишин
Правова природа трирічного строку, передбаченого статтею 42 Кодексу України з процедур банкрутства

Тетяна Швидка, Антон Ушаков
Рамкова угода як крок до централізованих публічних закупівель

Сергій Шкляр
Особливості форм і методів діяльності недержавних суб’єктів контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

ТРУДОВЕ ПРАВО

Андрій Бейкун, Алла Клачко
Соціальний захист військовослужбовців: нормативно-правове забезпечення та сутність

Людмила Вакарюк
Роль заохочень та пільг у правовому стимулюванні працівників

Роман Шабанов
Проблемні питання проведення гендерно-правової експертизи трудового законодавства

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Ірина Рубцова
Поняття й особливості детермінанти «охорона атмосферного повітря»

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Борисочева
Теоретичні підходи до розуміння системи органів виконавчої влади

Ярослава Лакійчук
Адміністративно-правове регулювання превентивної діяльності поліції

Ольга Перунова
Аналіз проявів гендерно зумовленого насильства в Національній поліції України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Павло Коломійцев
Конституційний зміст норми закону під час розгляду конституційних скарг Конституційним Судом України

Андрій Танько
Морально-правова готовність працівників органів Національної поліції України до вирішення проблем громадян у сфері забезпечення прав і свобод людини

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Марія Бліхар, Катерина Гей
Правові засади складання та розгляду бюджетної декларації

Світлана Семіног
Європеїзація понятійно-термінологічного апарату законодавства у сфері фінансових послуг

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Оксана Вінник
Право цифрової економіки

IСТОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Олександра Северінова
Організаційно-структурна побудова Збройних сил у першій половині ХХ сторіччя

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Альона Агеєнко
Про обґрунтованість криміналізації декларування недостовірної інформації

Михайло Гладковський
Соціальна зумовленість чергових змін до статті 209 Кримінального кодексу України

Едуард Расюк, Станіслав Мозоль
Просторовий аналіз злочинності як основа ефективного запобігання злочинності в Україні

Олена Тавлуй
Розголошення таємниці усиновлення: окремі аспекти відмежування від інших правопорушень

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ян Стрелюк
Правовий статус прокурора в запобіганні кримінальним правопорушенням у кримінально-виконавчих установах закритого типу

КРИМIНАЛIСТИКА

Олександр Боднарук, Леся Гусар
Поняття та специфіка криміналістичної характеристики серійних убивств

Сергій Свириденко, Вадим Пясковський
Щодо питання залучення до участі в слідчих (розшукових) діях працівників МВС України як спеціалістів

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Наталія Клєцова, Наталія Волченко, Анастасія Казбан
Наукове дослідження права на працю: порівняння міжнародного досвіду та актуальна практика ЄСПЛ

Ірина Леган, Вікторія Тичина
Міжнародні правоохоронні організації: правовий статус та особливості їх функціонування щодо запобігання транснаціональній злочинності і протидії їй

Любов Логуш
Міжнародна практика застосування медіації в діяльності юридичних клінік в Україні

Підприємництво, господарство і право №4 2021

Підприємництво, господарство і право №4 2021

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Вікторія Борівська, Тетяна Міхайліна
Правовий режим вебсайту та його складників як об’єктів інтелектуальної власності

Жанна Васильєва-Шаламова, Марія Бабішена
Принцип конфіденційності в медіації: теоретичні проблеми забезпечення

Андрій Жук
Відновлення становища, яке існувало до порушення, як спосіб захисту корпоративних прав

Юрій Заіка, Олена Менделя
Страховий випадок як елемент механізму цивільно-правового регулювання страхових відносин

Ірина Коваль, Наталія Щербакова
Теоретико-правові аспекти захисту прав та інтересів позикодавців у кредитних зобов’язаннях

Володимир Кондратюк
Правовий статус суб’єктів споживчих банківських правовідносин

Олексій Кучеренко
Особливості визначення місця проживання дитини в разі розірвання шлюбу

Костянтин Пільков
Способи захисту права власності на землю та інше нерухоме майно: критика «книжного володіння»

Роман Пожоджук
Місце споживчих відносин у системі цивільного права

Яна Садикова
Кваліфікація позовної вимоги у цивільному процесі

Ліліана Сіщук
Підприємницькі юридичні особи в умовах рекодифікації цивільного законодавства України

Юлія Сусь
До питання про спадкування майна подружжя за наявності шлюбного договору

Володимир Шемонаєв
Загальна аварія як система правових стандартів у забезпеченні безпеки міжнародного мореплавства

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Діна Зятіна
Удосконалення правового статусу відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб

Оксана Орлова
Правові засади функціонування суб’єктів природних монополій

Віталій Юдін
Регулювання господарських відносин в умовах цифровізації економіки

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ніна Гетьманцева, Ганна Митрицька
Природа та сутність індивідуально-договірного регулювання суспільних відносин у сфері найманої праці

Ірина Козуб
Трудовий договір про дистанційну роботу в системі трудових договорів

АГРАРНЕ ПРАВО

Наталія Карпінська
Правова характеристика застосування ветеринарно-санітарних заходів у тваринництві

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олексій Дніпров
Взаємодія органів виконавчої влади та громадських інституцій: адміністративно-правовий аспект

Руслан Капран
Історіографія досліджень проблематики джерел адміністративного права

Ігор Ковбас, Іван Торончук, Павло Крайній
Особливості взаємодії органів публічного врядування з консультативно-дорадчими органами

Ірина Корчова
Доцільність запровадження особливого порядку провадження у справах за зверненням органів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки

Віктор Ладиченко, Ірина Кравцова
Теоретичні аспекти співвідношення вертикальних обмежень та принципу свободи договору

Ярослава Лакійчук
Адміністративно-правові гарантії реалізації прав учасників дорожнього руху

Віктор Лещинський
Ефективність здійснення судового контролю за законністю дозвільної діяльності у сфері містобудування: функціональний підхід

Сергій Мельник
Правові засади запровадження стандартів Північноатлантичного альянсу у функціонування Збройних Сил України

Олексій Прокопенко, Микола Комзюк
Адміністративно-превентивні заходи забезпечення безпеки дорожнього руху Національною поліцією України

Володимир Репело
Адміністративно-правовий статус Державної міграційної служби України

Олександр Юнін
Поняття громадського контролю над діяльністю Національної поліції України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Юліанна Вітик
Принцип дотримання прав людини в діяльності Національної поліції України: стан наукового дослідження

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Євгенія Павліченко, Олег Стець, Роман Шелудяков
Методологічні засади компаративного аналізу в системі юридичних досліджень

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олександр Біловол
Психологічне насильство як вид домашнього насильства

Олена Драган
Щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення

Олена Олійник
Вплив принципів кримінального права на подолання прогалин у кримінальному законодавстві України

КРИМIНОЛОГIЯ

Віталій Плекан
Особливості та причини виникнення корупції в правоохоронних органах України

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Микола Остренко
Діючий порядок «реабілітації померлих» як елемент інституту реабілітації в чинному Кримінальному процесуальному кодексі України

Олександр Розумовський
Зловживання процесуальними правами за чинним кримінальним процесуальним законодавством України

Андрій Ткачик
Система процесуальних дій, спрямованих на обмеження таємниці спілкування

КРИМIНАЛIСТИКА

Владислав Негребецький
Відеозапис під час слідчого експерименту

Олег Шкута
Методика розслідування кримінальних правопорушень у сфері оподаткування

Роксолана Юрків
Зміст, завдання і типові слідчі ситуації наступного та завершального етапів розслідування підкупу медичних працівників

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Євген Білоусов, Марина Кахнова
Застосування статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у практиці Європейського Суду з прав людини

Максим Логвиненко
Поняття та складники правової поведінки

Підприємництво, господарство і право №5 2021

Підприємництво, господарство і право №5 2021

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Баб’юк, Олена Руденко
Правила інстанційної юрисдикції та наслідки їх порушення в цивільному судочинстві

Анастасія Задорожна
Спори про підсудність між судами

Сергій Лахтадир
Правові гарантії захисту прав і свобод військовослужбовців

Володимир Шемонаєв
Національні та міжнародні стандарти надзвичайних дій у разі захисту морського середовища як складова частина стандартів безпеки мореплавства

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Дмитро Макіян
Запровадження солідарної відповідальності в конкурентному праві України як шлях до підвищення ефективного правового регулювання у сфері захисту економічної конкуренції

Валерій Полюхович
Нові законодавчі ініціативи з удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції

Ігор Товкун, Дмитро Зал
Укладення договору поставки у спрощеній формі: на матеріалах судової практики

Сергій Шкляр
Міжнародно-правове регулювання контролю над дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ніна Гетьманцева, Ганна Митрицька
Забезпечення рівності прав та можливостей у разі реалізації людиною своєї здатності до праці

Микола Клемпарський, Олена Назимко
Способи застосування міжнародних трудових стандартів і національного трудового законодавства

Ірина Козуб, Ксенія Малофій
Трудовий договір про надомну роботу

Галія Чанишева
Колективні трудові права за Європейською соціальною хартією (переглянутою) і законодавство України

АГРАРНЕ ПРАВО

Ірина Лучко
Поняття державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Юрій Корнєєв, Володимир Мельник
Фундаментальні засади функціонування екологічного права в контексті наукових досліджень вітчизняних учених

Вікторія Латишева, Олександр Плескун, Ірина Таран
Характеристика еколого-правових засобів подолання наслідків зміни клімату

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Лідія Вдовічена, Оксана Меленко
Правова природа нотаріальної юрисдикції

Ярослав Кушнір
Правоохоронна функція Держприкордонслужби України під час протидії порушенню порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Кристина Селіванова
Типові помилки державних реєстраторів під час державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Андрій Танько
Форми та методи підготовки працівників Національної поліції України до реалізації державної правоохоронної політики

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Юліанна Вітик
Дотримання прав і свобод людини: принцип діяльності Національної поліції України

Катерина Закоморна, Дар’я Юхименко
Досвід функціонування інституту глави держави в системі стримувань та противаг у пострадянських країнах: перспективи для України

Віталій Ковтун, Юлія Зезуль
Адміністративно-територіальний устрій як елемент конституційного дизайну

Андрій Правдюк
Теоретичні аспекти реалізації конституційного права власності на землю на сучасному етапі земельної реформи

Андрій Рибачук
Застосування норм Конституції України як норм прямої дії у процесуальній процедурі розгляду судової справи

Тетяна Швидка, Артем Ніколенко
Законодавче закріплення права на доступ до Інтернету

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Ігор Бабін, Віталій Вдовічен
Правова природа податкових повноважень органів місцевого самоврядування

Надія Пришва
Дискусійні питання щодо правового регулювання неподаткових обов’язкових платежів до позабюджетних фондів коштів

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Роман Шелудяков, Наталія Шелудякова
Матеріали американських газет як об’єкт захисту прав інтелектуальної власності США в першій половині ХІХ століття

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Марина Булкат, Володимир Петренко
Загальні засади нормативного регулювання у сфері медичної деонтології

Оксана Вінник
Загрози суспільному благополуччю: завдання права

Віталій Середюк
Реалізація «українського питання» у правовій доктрині Австро-Угорщини напередодні Першої світової війни

Тетяна Фулей
Legitimate expectations: труднощі перекладу

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Руслан Басенко, Геннадій Аванесян, Володимир Коваленко
Інституціювання пробації в контексті гуманістичного та євроінтеграційного потенціалу правової системи України

Олександр Юріков
Особливості кваліфікації умисного пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі

КРИМIНОЛОГIЯ

Ольга Перунова
Основні принципи загальнопрофілактичних заходів у сфері гендерно зумовленого насильства

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олександра Бабаєва, Олександра Іорданова, Кристина Лагутіна
Право на невтручання у приватне та сімейне життя: практика Європейського суду з прав людини

Інга Мерімеріна
Реалізація повноважень прокурора під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх осіб

Станіслав Мозоль, Геннадій Поліщук, Анастасія Тернавська
Організаційно-правові заходи запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоніях України

Світлана Патюк, Ірина Щербак
Проблемні питання початку досудового розслідування в Україні

Владислав Таран, Сергій Сьобко
Судова будівельно-технічна експертиза: процесуальні аспекти призначення та проведення

КРИМIНАЛIСТИКА

Василь Аксьонов, Валерій Кожевніков
Електронне навчання в криміналістиці: суть, підходи та модель реалізації

Леонід Курята, Анна Мировська
Обстановка шахрайства, вчиненого під приводом проповідування віровчень і виконання релігійних обрядів, та її значення для розслідування

Владислав Негребецький
Слідчий експеримент із метою перевірки показань підозрюваного як особливий спосіб отримання доказів

Артем Плосконос, Андрій Саковський
Використання спеціальних знань під час допиту учасників організованих злочинних груп та злочинних організацій

Підприємництво, господарство і право №3 2021

Підприємництво, господарство і право №3 2021

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Кирило Анісімов
Браузер-обгортковий ліцензійній договір: сутність та зміст

Олександра Кармаза
Використання видів (форм) штучного інтелекту в нотаріальному процесі України: проблеми та шляхи вирішення

Богдан Карнаух
Деліктна відповідальність органів публічної влади за Цивільним кодексом України

Єлизавета Кібець
Поняття товару, що містить дизайнерське рішення, у системі транскордонної охорони інтелектуальних прав

Оксана Кіріяк
Співвідношення понять «термін» і «момент у часі» за цивільним законодавством України

Сергій Короєд
Відступлення права власника на витребування нерухомого майна із чужого незаконного володіння (цесія віндикаційної вимоги)

Ганна Крушельницька
Цивільно-правові аспекти донації ембріонів людини in vitro

Наталія Процьків, Володимир Никифорак
Використання принципу contra proferentem у правозастосовній практиці

Ілона Самойлова
Спадковий договір: правова природа за законодавством України та країн Європи

Альона Силкіна
Способи захисту телеформату у праві інтелектуальної власності

Олександр Соболєв
Право на батьківство та материнство: виклики часу

Володимир Шемонаєв
Морський протест під час оформлення загальної аварії як спосіб забезпечення доказів для підтвердження юридичних фактів

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Борщевська
Судовий імунітет держави в розгляді приватноправових спорів за участю іноземних осіб

Оксана Вінник, Ольга Шаповалова, Тетяна Попович
Юридична наука, юридична освіта й цифровізація: окремі аспекти взаємодії

Тетяна Капцова
Прогалина в праві як передумова застосування юридичної аналогії

Веста Малолітнева
«Зелені» й соціально відповідальні закупівлі держави: посилення публічних начал у правовому регулюванні та нові умови міжнародної конкуренції

Віталій Олефір
Основні механізми та засоби державного регулювання зовнішньоекономічних відносин

Галина П’ятницька, Наталія Федорченко, Ніла П’ятницька, Олег Григоренко
Державне регулювання організації харчування в закладах загальної середньої освіти

Тетяна Швидка
Проблеми забезпечення добросовісної конкуренції та впровадження правил ринкової економіки

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ніна Гетьманцева, Ганна Митрицька
Правові засоби в механізмі правового регулювання суспільних відносин у сфері найманої праці

Олександра Погорєлова
Щодо пріоритетного напряму розвитку доктрини трудового права в умовах світової інтеграції у правовій сфері та дефіциту гідної праці в глобальній економіці

Михайло Пожидаєв
Правове регулювання права на працю інтернованих осіб

Ольга Храбатин
Ефективність колективного договору як показник реалізації колективно-договірного регулювання

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Людмила Асанова
Місце електронного документообігу в загальній системі діловодства

Яна Бенедик, Василь Бенедик
Зарубіжний досвід формування систем декларування статків суддями

Григорій Грянка
Земельні відносини як об’єкт охорони нормами адміністративно-деліктного права

Олексій Дніпров
Адміністративно-правові відносини в умовах трансформації предмета адміністративного права

Юрій Лавренюк
Систематизація регулятивних адміністративно-правових гарантій законності діяльності із забезпечення економічних інтересів України

Ярослава Лакійчук
Історико-правові засади розвитку адміністративно-правового статусу учасників дорожнього руху в Україні

Владислав Пінчук
Поняття, ознаки та основні форми адміністративно-юрисдикційної діяльності

Владислав Сулацький
Поняття та структура адміністративно-правового механізму превентивної діяльності Національної поліції України

Ольга Царенко, Роман Стецун
Публічне адміністрування морського простору

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Карім Ємельяненко
Утворення старостинських округів в об’єднаних територіальних громадах

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Павло Пилипишин
Індивідуалістична концепція у філософії права Френсіса Бекона

Дмитро Стрілко
Правовий нігілізм та шляхи його подолання в сучасних умовах

Юлія Тріпак, Тетяна Міхайліна
Реалізація права на посмертну та постмортальну репродукцію: порівняльно-правовий аспект

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олена Олійник
Зумовленість виникнення, існування та припинення кримінально-правових відносин принципами кримінального права

Тімеа Прокопчук
Міжнародні стандарти кримінально-правової охорони інформації з обмеженим доступом

Олександра Смушак, Богдан Дердюк
До питання про зміст поняття «причетність до кримінального правопорушення»

КРИМIНОЛОГIЯ

Марина Хоменко, Михайло Романов
Європейський суд з прав людини у механізмі захисту прав засуджених

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олена Гарасимів, Олександра Захарова, Олена Ряшко
Угода про визнання винуватості у кримінальному провадженні

Андрій Жук
Роль прокурора в механізмі охорони прав, свобод та законних інтересів підозрюваного в разі застосування запобіжного заходу «тримання під вартою»

Володимир Клочков
Організація і процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням

Віктор Халявка, Олександр Юрчик
Причинний зв’язок між діями учасників дорожнього руху та виникненням дорожньо-транспортної пригоди

Олександр Цивінський, Оксана Дуфенюк
Оптимізація проведення позапланових ревізій, перевірок та призначення економічних експертиз у кримінальному провадженні

Валерія Чернецька
Види судових допитів у кримінальному процесі України

Олег Щиголь
Забезпечення прав потерпілого на збирання та подання доказів під час досудового розслідування

КРИМIНАЛIСТИКА

Владислав Негребецький
Біометричні технології в криміналістиці: функції та можливості використання

Микола Павлик
Комплекси тактичних операцій у розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері надання послуг із працевлаштування за кордоном

СУДОУСТРIЙ

Ольга Демидюк
Теоретичні засади формування Вищої ради правосуддя

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Мальвіна Грушко, Катерина Мануїлова
Концепція перехідного правосуддя в умовах збройного конфлікту в Україні

Володимир Пилипенко
Застосування норм міжнародного гуманітарного права до збройних конфліктів міжнародного й неміжнародного характеру в контексті воєнних злочинів

РЕЦЕНЗIЇ

Тетяна Коваленко
Рецензія на монографію Н. О. Багай «Теоретичні проблеми розвитку аграрного законодавства України»