Підприємництво, господарство і право №2 2021

Підприємництво, господарство і право №2 2021

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександра Кармаза, Оксана Грабовська
Електронна особа (особистість) як суб’єкт правовідносин у цивілістичному процесі

Олександр Кухарєв
Сутність права на обов’язкову частку у спадщині у спадковому праві України

Альона Скіченко
Розгляд судом справ про усиновлення: порівняльний аналіз цивільного процесуального законодавства України та Франції

Ангеліна Ходирєва
Звернення стягнення на майно, передане в довірчу власність: окремі питання

Софія Цемко
Особливості захисту прав та інтересів дітей громадян Іспанії на території України

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Ватраль, Галина Оверко
Управління товариством з обмеженою відповідальністю

Оксана Вінник
Межі цифрової свободи: правовий аспект

Юрій Георгієвський
Законодавче регулювання пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні

Софія Кочарян
Забезпечення відповідності практики судів України практиці ЄСПЛ під час розгляду справ щодо порушення права власності

Юрій Ніколаєнко
Урахування податку на додану вартість у публічних закупівлях

Тетяна Швидка
Регулювання та контроль за злиттями й поглинаннями суб’єктів господарювання

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сергій Вавженчук
Визнання угод недійсними у трудовому праві України (частина 1)

Олександра Гаєвая, Людмила Перевалова, Ганна Гаряєва
Еволюція правових поглядів на феномен старіння від часів стародавнього світу до сьогодення

АГРАРНЕ ПРАВО

Марія Копиця
Види публічного адміністрування фермерських господарств

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Людмила Асанова
Організаційно-правове забезпечення документообігу в Національному антикорупційному бюро України

Павло Гезь
Адміністративно-правове забезпечення протидії правопорушенням у сфері державної реєстрації в Україні

Олексій Дніпров
Кореляція категорій «державне управління» та «публічне адміністрування»

Вікторія Кравець
Публічне адміністрування у сфері медичного обслуговування населення в Польсько-Литовський період

Юрій Лавренюк
Систематизація засобів адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України

Сергій Мельник
Правові засади організації та функціонування розвідки: деякі напрями вдосконалення

Діана Полюхович
Суб’єкти адміністративно-правових відносин у сфері використання альтернативних джерел енергії в Україні

Тетяна Рекуненко, Неждана Удалова
Відповідальність кривдника в адміністративному процесі

Олександр Танчик
Підстави застосування адміністративних санкцій до юридичних осіб

В’ячеслав Тильчик, Наталія Шпак
Забезпечення запобігання корупції в контексті підвищення прозорості й підзвітності публічних фінансів

Олександр Шевчук
Сектор безпеки України як об’єкт публічного адміністрування

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Катерина Закоморна
Принцип муніципальної автономії як гарантія децентралізації публічної влади

Віталій Ковтун
Конституційно-правова доктрина соціальних прав та свобод

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Анна Барікова
Дискреція Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

Антоніна Згама, Діна Зятіна
Сучасні тенденції розвитку морегосподарського комплексу в Україні та світі

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Наталя Атаманова
Проблемні питання застосування норм права

Аліна Гембар, Тетяна Міхайліна
Договірне регулювання медичного експерименту за участю людини: гарантії прав досліджуваного

Юрій Максименко
Статус і повноваження депутатів місцевих рад

Михайло Смокович
Юридична освіта в умовах дистанційного навчання

Тетяна Фулей
Застосування судами застарілих законодавчих норм як перешкода для забезпечення доступу до правосуддя

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Іван Слюсарчук, Ольга Мітенко
Роль громадянського суспільства в забезпеченні національної безпеки України

Іван Слюсарчук, Вадим Слюсарчук, Ірина Ковальова
Провадження оперативно-розшукових заходів у Великій Британії та США

Олена Тавлуй
Кримінальна відповідальність за розголошення таємниці усиновлення за законодавством окремих зарубіжних країн

КРИМIНОЛОГIЯ

Олег Бех
Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Віталій Василик
Регулювання права на працю громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні

Владислав Карелін
Запобігання контрабанді наркотичних засобів

Андрій Кротюк
Загальносоціальні заходи запобігання злочинам у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у великому місті

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталя Верховська
Наслідки необґрунтованого арешту банківських рахунків підприємств для бізнесу та способи їх скасування

Андрій Жук
Класифікація гарантій прав і свобод підозрюваного під час застосування запобіжного заходу «тримання під вартою»

Олександра Камінська
Нормативно-правові засади діяльності органів дізнання щодо неповнолітніх

Наталія Кіцен
Обмеження засади безпосередності дослідження показань, речей і документів під час судового розгляду кримінального провадження в першій інстанції

Микола Остренко
Проблематика реабілітації юридичних осіб у кримінальному процесі

КРИМIНАЛIСТИКА

Владислав Негребецький
Використання сучасних інформаційних технологій під час слідчого експерименту

Ельвіра Оржинська
Використання загальнонаукових методів у слідчій практиці

Іван Сервецький, Інеса Гальона
Тактика пошуку осіб, причетних до вчинення торгівлі людьми

Федір Сокиран, Євген Войтович
Використання спеціальних знань під час розслідування насильницького зникнення людини

Олександр Цивінський, Оксана Дуфенюк
Проблемні питання судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні

СУДОУСТРIЙ

Ольга Українець
Легітимація судової влади: підходи до дефініції

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Оксана Волощук, Максим Гетманцев
Зловживання правом шляхом умисного спотворення фактів у разі звернення до ЄСПЛ

Підприємництво, господарство і право №1 2021

Підприємництво, господарство і право №1 2021

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Грабовська, Максим Вілінський
Експерт у цивільному судочинстві

Андрій Жук
Відновлення становища, що існувало до порушення, у системі способів захисту суб’єктивних цивільних прав

Олена Захарова, Олексій Єпанчінцев
Поняття та сутність спрощеного позовного провадження

Любов Зубкова, Станіслав Клімовський
Щодо поняття та юридичної природи «розумних» договорів (з англ. smart contract)

Ольга Панченко
Розвиток інституту цивільно-правової відповідальності поліцейських в Україні

Роман Таш’ян
Доктрина «culpa in contrahendo» в ученні про недійсність правочинів

Віталій Чернега
Спеціалізовані норми сімейного права

Роман Чумак
Цивільно-правова відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання договору про надання юридичних послуг

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Елла Деркач
Парадигма правового регулювання господарської діяльності у сфері транспорту у світлі концепції сталого розвитку

Олександр Івасин
Застосування принципу «jura novit curia» у судовій практиці Верховного суду під час розгляду господарських спорів

Андрій Мінченко, Анатолій Мазур
Міжнародні нормативні акти як джерела регулювання зовнішньоекономічних відносин та їх співвідношення з національним законодавством України

Наталія Петренко
Застосування процедури врегулювання спору за участю судді в господарському судочинстві

Денис Сіюшов
Застосування судом Європейського Союзу законодавства про державну допомогу у формі податкових пільг

Валентин Щербина, Тетяна Боднар
Договори в товаристві з обмеженою відповідальністю

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сергій Вавженчук
Поновлення на роботі в разі незаконного звільнення або переведення як захід захисту трудових прав (частина 2)

Сергій Сільченко, Діана Сєрбіна
Дистанційна праця: сучасний стан і перспективи розвитку правового регулювання

АГРАРНЕ ПРАВО

Наталія Карпінська
Принцип наукового обґрунтування в разі застосування санітарних і фітосанітарних заходів: вимоги СОТ та ЄС

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Алла Білякова
Можливості використання окремих форм державного управління для виходу України з економічної кризи

Олексій Дніпров
Принципи належного урядування в сучасній системі адміністративного права України

Олексій Дрозд, Віктор Мотиль
Актуальні проблеми застосування поліцією статті 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» Кодексу України про адміністративні правопорушення

Ангеліна Калайда
Міжнародне співробітництво органів та підрозділів Національної поліції України: історико-правовий екскурс

Максим Калатур
Особливості функціонування правоохоронних систем держав Європейського Союзу

Євген Кобко
Інститут викривачів як інструмент запобігання та протидії корупції в Україні

Віктор Лещинський
Нагляд як спосіб забезпечення законності дозвільної діяльності у сфері містобудування: сутність та сфери застосування

Олена Литвин, Катерина Грудєва
Актуальні питання правового регулювання сурогатного материнства в сучасному законодавстві України

Сергій Родін
Права аб’юзера у провадженні у справах про домашнє насильство (адміністративно-правовий аспект)

Євгіне Чернякович
Поняття й завдання нормотворчої діяльності Міністерства внутрішніх справ України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Іван Бернацький
Правові методи публічної фінансової діяльності фінансових установ

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Veronika Horielova
Problems of the relationship between moral and legal in judgments of the European Court of human rights

Богдана Довгань, Тетяна Міхайліна
Цифрові права людини четвертого покоління крізь призму трансгуманізму

Ірина Зелена
Поняття інституту юридичної відповідальності у приватному праві

Олена Козинець, Анастасія Лось
Напрями діяльності правоохоронних органів (міліції) в Радянській Україні в 1920–1930-х рр.

Анна Мхітарян
Загальнотеоретична характеристика електронної демократії

Дмитро Очколяс
Природа та структура теоретичної юридичної науки

Мар’яна Суходоля
Фактичний стан правової культури населення України як відображення деформованої правосвідомості

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Віта Галушка, Григорій Тіхонов
Особливості правового регулювання захисту державної таємниці в Україні та за її межами

Тетяна Дмитришина
Ювенальна юстиція: міжнародний досвід та перспективи його впровадження в Україні

Олександр Марін
Родовий об’єкт та система кримінальних правопорушень проти правосуддя в результаті конституційної реформи

Вадим Попко
Зближення кримінально-правових систем в умовах глобалізації злочинності

Олена Тавлуй
Історико-правові витоки розголошення таємниці усиновлення

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Мар’яна Каліновська
Межі кримінального процесуального доказування під час застосування запобіжних заходів на стадії досудового розслідування

КРИМIНАЛIСТИКА

Михайло Борусовський
Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя

СУДОУСТРIЙ

Сергій Єдаменко
Суд із захисту вільної конкуренції в Чилі

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Сюзанна Асірян, Марина Кахнова
Роль Євроомбудсмана в контролі за дотриманням прав і свобод громадян ЄС: аналітичний огляд

Анна Гурова, Марія Кірпачова
Правові засади застосування блокчейну в космічній діяльності: особливості регулювання технології на національному, регіональному та міжнародному рівнях

Ольга Заставна
Міграційна політика ЄС у контексті безпеки країн Європейського Союзу

Підприємництво, господарство і право №12 2020

Підприємництво, господарство і право №12 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Іраклій Гобечія
Система та класифікація юридичних осіб у сфері надання правничих послуг

Уляна Гришко
Договір перевезення пасажира та багажу як різновид споживчого договору

Денис Донцов
Цивільно-правові основи приватизації державного майна

Ярослава Орловська
Правове регулювання права фізичної особи на безпечні продукти харчування

Анастасія Покровська
Договір про задоволення вимог іпотекодержателя як інструмент реалізації самозахисту

Лілія Радченко
Сімейні трасти й управління майном подружжя в праві окремих іноземних держав

Тарас Рим
Поняття права очікування як категорії в інвестиційному процесі будівництва

Михайло Шумило
Правові висновки касаційного суду: inter praeteritum et futurum

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Андрій Єремєєв
Загальна характеристика господарсько-правового трасту

Олександра Кологойда, Олена Черненко
Правовий статус незалежних членів наглядових рад державних підприємств

Світлана Подоляк
Комплаєнс-контроль у діяльності юридичних осіб в Україні

Валерій Полюхович
Щодо окремих законодавчих пропозицій до Закону України «Про захист економічної конкуренції»

Ірина Сядриста
Деякі проблеми визначення суб’єкта акціонерної відповідальності

Тетяна Швидка, Катерина Халецька
Комплаєнс-контроль у системі корпоративного управління господарськими товариствами

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ruslan Dotsenko, Valeriy Aveskulov
Specific features and legal nature of contracts of football players in Ukraine

Тамара Кириченко
Недоліки правового регулювання трудових відносин в Україні

Сергій Козін
До питання міжнародно-правового захисту трудових прав мігрантів

Валентина Литвиненко
Трудові та цивільні правовідносини, пов’язані з виконанням роботи: критерії розмежування

АГРАРНЕ ПРАВО

Наталія Карпінська
Правові особливості розвитку законодавства України про санітарні та фітосанітарні заходи на етапі гармонізації із законодавством ЄС

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Альона Журина
Правове регулювання лісокористування для потреб екотуризму

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

В’ячеслав Аброськін
Завдання закладів вищої освіти МВС України як суб’єктів реалізації освітньої функції держави

Владислава Бобріченко, Євгенія Кобрусєва
Відповідальність неповнолітніх за адміністративні правопорушення, пов’язані з вогнепальною, холодною чи пневматичною зброєю

Андрій Веліканов
Зміст публічних електронних послуг у сфері охорони здоров’я

Олексій Дніпров
Видання нормативних актів як форма діяльності центральних органів виконавчої влади в Україні

Зоря Журавльова
Адміністративно-правове регулювання функціонування електронного нотаріату

Ангеліна Калайда
Суб’єкти правового регулювання міжнародного співробітництва Національної поліції України

Роман Шаповал, Христина Солнцева
Оптимізація адміністративних процедур кадрової політики Національної поліції України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ольга Лотюк, Вікторія Шуліка
Порівняльно-правовий аналіз понять «місце проживання» та «виборча адреса» в українському законодавстві

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Юрій Когут
Правові засади формування та розвитку державної системи протидії кібертероризму в Україні

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Дмитро Гладчук
Чинники порушення прав людини працівниками Міністерства внутрішніх справ України

Veronika Horielova
Immoral activity of judges in the context of “banal evil”: legal aspect

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Володимир Беньківський
Основні концептуальні підходи та проблеми причинного зв’язку в теорії кримінального права

Максим Калатур
Ключові завдання діяльності слідчих підрозділів правоохоронних органів держави

Володимир Коротаєв
Правова природа довічного позбавлення волі

Олександр Красноборов
Ретроспектива законодавчого регулювання кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

КРИМIНОЛОГIЯ

Максим Гребенюк
Психологічні аспекти спілкування охоронця з особами, що перебувають у небезпечних психічних станах

Андрій Швець
Способи вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним поводженням із небезпечними матеріалами

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Андрій Жук
Процесуальний статус підозрюваного у кримінальному провадженні

Тимур Лоскутов
Обмеження та порушення права на свободу під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій

Оксана Лучко
Огляд у кримінальному досудовому провадженні: функціонально-правове призначення

Аліна Поплавська
Значення діяльності слідчого Національної поліції України при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій під час винесення судами вироків у кримінальних правопорушеннях, передбачених ст. 307 КК України

Володимир Севрук
Аналіз апробаційного матеріалу щодо проблем протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі

КРИМIНАЛIСТИКА

Юлія Венгерова
Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії з вилучення документальних джерел доказів під час розслідування злочинів у сфері туристичної діяльності

Ірина Гукова
Взаємодія слідчих з органами влади у розслідуванні шахрайства у сфері працевлаштування

Ілля Коваленко
Окремі види експертиз як обов’язкові слідчі (розшукові) дії під час розслідування шахрайства у сфері банківських електронних платежів

Сергій Чучко
Особливості взаємодії правоохоронних органів у розслідуванні шахрайства в купівлі-продажу товарів через мережу Інтернет

Аліна Юрченко, Ігор Рачок
Проблемні питання встановлення факту вчинення економічних злочинів організованими групами

СУДОУСТРIЙ

Назар Гданський
Зміцнення авторитету судової влади України у світлі розвитку громадянського суспільства та євроінтеграційних процесів

Оксана Хотинська-Нор
Етика судді та свобода вираження ним думки в контексті рішень Європейського суду з прав людини

ПРОКУРАТУРА

Таїсія Боднарук, Андрій Лапкін
Основні напрями реформування інституту прокуратури на сучасному етапі

Олександр Чудновський
Інститут прокуратури на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорської імперії

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Сюзанна Асірян, Сергій Власенко, Софія Трішина
Приєднання Європейського Союзу до європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Аркадій Запорожченко
Дискреція та автономія волі в міжнародному арбітражі: розмежування базових понять

Костянтин Іскров
Деякі висновки Трибуналу ООН з морського права щодо відшкодування шкоди у справі судна NORSTAR

Святослав Кавин
Нормативно-правові механізми забезпечення кібербезпеки в країнах Балтії

Наталія Новак
Міжнародно-правові стандарти у сфері виробництва та обігу органічної продукції

2021

 

Підприємництво, господарство і право №1

 

Підприємництво, господарство і право №2

 

Підприємництво, господарство і право №11 2020

Підприємництво, господарство і право №11 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Тетяна Блащук
Право на медичну допомогу та його реалізація в умовах пандемії COVID-19

Олександр Гетманцев, Максим Гетманцев, Інна Осіпова
Процесуальні особливості доказування в масових (групових) позовах у цивільному судочинстві

Вікторія Дмитренко
Особливості договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності

Богдан Карнаух
Відшкодування шкоди, завданої іншою особою (стаття 1172 Цивільного кодексу України)

Надія Міловська
Електронна форма укладення договорів страхування

Лілія Радченко
Медичне обстеження та інформування про стан здоров’я наречених як умова укладання шлюбу: порівняльно-правове дослідження

Олена Чабан
Авторське право на архітектуру збудованого багатоповерхового житлового будинку

Анжеліка Шеремет
Законодавче регулювання медіації в Україні: аналіз проєкту Закону України «Про медіацію»

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Тетяна Пристай
Самозайняті особи як суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сергій Вавженчук
Поновлення на роботі в разі незаконного звільнення або переведення як захід захисту трудових прав (частина 1)

Тамара Кириченко
Оптимізація правового регулювання трудових відносин в Україні

Яна Сімутіна
Укладення строкових трудових договорів із педагогічними працівниками пенсійного віку: диференціація чи дискримінація?

Галія Чанишева
Соціальна політика: поняття, цілі та правове забезпечення

АГРАРНЕ ПРАВО

Ганна Слаута
Розвиток і класифікація законодавства про карантин тварин в Україні

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Тетяна Бігун, Федір Полтавець, Ельбіс Туліна
Екологічний аудит в Україні: шляхи вирішення деяких проблем

Тетяна Оверковська
Еколого-правові засади охорони ґрунтів

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Василина Дерзська
Цивільний контроль за діяльністю органів Національної поліції України: поняття, суб’єкти, види та значення в забезпеченні законності

Катерина Довгунь
Досвід США та Канади у сфері запобігання і протидії домашньому насильству

Ангеліна Калайда
Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання міжнародного співробітництва в діяльності поліції

Олександр Константий
Правове регулювання притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки (відеозапису)

Ростислав Лемеха
Автоматизація та інформатизація митних процедур як пріоритетні напрями вдосконалення адміністрування митних режимів в Україні

Наталія Нєбитова
Взаємодія органів Національної поліції з державними органами та громадськими інституціями у протидії торгівлі людьми в Україні

Наталія Новак
Адміністративно-правові відносини у сфері виробництва та обігу органічної продукції

Оксана Панасюк
Деякі питання щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення

Єгор Савич
Особливості реалізації громадянином права на конституційне звернення

Вадим Селюков
Перспективи вдосконалення правового регулювання у сфері кінологічної діяльності в Україні

Світлана Семіног
Реалізація права дитини на освіту в умовах карантинних обмежень

Роман Томма, Юрій Ручка
Особливості організації діяльності суб’єктів запобігання корупції у сфері реалізації антикорупційних заходів

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Тетяна Азаренко
Парламентський бікамералізм та адміністративно-територіальна реформа

Андрій Ірклієнко
Конституційно-правовий статус двопалатного парламенту Федеративної Республіки Німеччина

Віталій Чорненький
Конституційно-правові особливості застосування люстраційних заходів в Україні

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Руслан Басенко, Геннадій Аванесян, Віталій Ільченко
Ґенеза інституційних форм прямої демократії в українській національній державно-правовій традиції

Іван Мотиль
Перебудова державних органів в умовах розвитку правової системи України

Тетяна Цувіна
Формальні та субстантивні концепції верховенства права в сучасному дискурсі

Анастасія Чемодурова
Поняття та зміст принципу рівності у праві

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Максим Калатур
Розвиток слідчих підрозділів правоохоронних органів на території України за часів існування СРСР

Тарас Попельнюк
Відомості про стан та ефективність діяльності із запобігання злочинам як системний елемент кримінологічної характеристики

Михайло Яременко
Проблеми сучасного кримінального законодавства у сфері злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

КРИМIНОЛОГIЯ

Маріана Тома
Кримінально-виконавча характеристика особистості професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Андрій Жук
Судовий контроль за дотриманням прав, свобод та законних інтересів підозрюваного в разі застосування тримання під вартою як запобіжного заходу

Сергій Іонушас
Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід конституційно-правового опосередкування функції кримінального переслідування

Світлана Шаренко
Розгляд слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність дізнавача, слідчого або прокурора

КРИМIНАЛIСТИКА

Наталія Кононенко
Особливості проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування незаконного заволодіння транспортними засобами

Артем Плосконос
Тактичні прийоми допиту учасників організованих злочинних груп та злочинних організацій

Григорий Третьяков
Сравнительный анализ тенденций развития преступлений, совершаемых путем использования компьютерной техники, в Республике Беларусь и за рубежом

СУДОУСТРIЙ

Ярослав Скоромний
Заходи матеріально-правового забезпечення суддів і запобігання правопорушенням у суддівському корпусі

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Альона Бабіч
Всесвітня організація інтелектуальної власності: цілі, структура, компетенція

Анна Гурова, Марія Кірпачова
Правові засади застосування блокчейну в космічній діяльності: основні сфери застосування

Карина Корнієнкова
«Східне партнерство»: перспективи розвитку та проблеми

Олена Кузьменко
Міжнародно-правові проблеми боротьби з піратством (у світлі загострення ситуації у Гвінейській затоці)

Олеся Проценко
Міграційна політика Європейського Союзу