Підприємництво, господарство і право №6 2020

Підприємництво, господарство і право №6 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Костянтин Білоус
Спеціальні підстави касаційного оскарження судових рішень у малозначних справах

Наталія Бондарчук, Наталія Мошківська
Сучасні тенденції впровадження медіації в Україні

Наталія Василина, Валерія Гансецька
Форми врегулювання цивільно-правових спорів: міжнародні та національні стандарти

Oksana Hnativ
The effectiveness of legal regulation as a way to attracting foreign investment to Ukraine

Андрій Іваницький
Значення практики Європейського суду з прав людини для вдосконалення національного цивільного законодавства України

Тетяна Кириченко
Становлення та розвиток інституту сепарації в сімейному законодавстві України

Людмила Кондрат’єва
Груповий позов як процесуальний засіб захисту прав споживачів

Вячеслав Лавров
Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у контексті права на справедливий судовий розгляд цивільних справ

Володимир Марченко
Здійснення суб’єктивних цивільних прав: нотаріальний аспект

Олена Облакова
Цивільно-правова відповідальність організаторів спортивних заходів за дії третіх осіб

Сергій Пазій
Проблема доступності правосуддя у справах, які розглядаються в порядку цивільного судочинства

Володимир Цікало
Засади здійснення та захисту корпоративних прав: поняття й види

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Родіон Поляков
Мирова угода в господарському процесі: правова природа та співвідношення різновидів

ТРУДОВЕ ПРАВО

Анастасія Клименко
Сучасний стан правового регулювання соціального забезпечення громадян України

Наталія Орлова
Особливості правового регулювання охорони праці на водному транспорті

Ігор Чумаченко
Щодо характеристики сутності процесуальних правовідносин у трудовому праві

АГРАРНЕ ПРАВО

Анна Пастух
Правове регулювання державної підтримки вирощування енергетичних рослин в Україні

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

В’ячеслав Аброськін
Мета створення та принципи діяльності закладів вищої освіти МВС України як суб’єктів реалізації освітньої функції держави

Ольга Безпалова
Сутність та значення координаційних органів як суб’єктів реалізації державної політики

Сандра Болдіжар
Еволюція четвертого покоління прав людини у сфері охорони здоров’я

Оксана Брусакова
Поняття та сутність механізму державного регулювання в галузі авіаційного транспорту

Євгеній Гузенко
Передумови необхідності та напрями оптимізації психологічного супроводження службово-бойової діяльності Національної гвардії України

Дмитро Гурін
Засоби адміністративно-правового забезпечення статусу біженця в Україні

Олександр Захарченко
Роль та значення післядипломної освіти поліцейських у підвищенні їхнього професійного рівня

Тетяна Кагановська, Дар’я Горбатова
Організаційно-правові засади діяльності Міністерства охорони здоров’я України в період загальнодержавного карантину

Ірина Кравцова
Економічна конкуренція як об‘єкт адміністративно-правового регулювання

Оксана Стрельченко, Вадим Скорик
Характеристика банківського маркетингу як складника діяльності публічної адміністрації у сфері економіки та фінансів

Ілля Юрійчук
Правове регулювання адміністративних процедур в Україні

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Павло Коломійцев
Конституційна законність як метод та мета здійснення державної влади

Анатолій Савченко
Еволюція конституційно-правового регулювання права приватної власності в Польщі

Аліна Сергієнко
Державна підтримка добровільного об’єднання територіальних громад

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Сергій Данілов
Європейські стандарти у податкових правовідносинах

Тетяна Татарова
Поняття та зміст контролю в державному управлінні фінансами

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Олександр Гордієнко
Локальна конкретизація права в Україні

Сергій Саблук
Особливості організації кримінально-правового контролю за злочинністю в контексті реформування правоохоронних органів першої половини 1920-х рр.

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Ботякова
Об’єктивна сторона злочину ненадання допомоги хворому медичним працівником

Тетяна Дмитришина
Проблеми вдосконалення інституту покарання неповнолітніх на сучасному етапі

КРИМIНОЛОГIЯ

Алла Блага, Олена Кочемировська
Допомога й захист постраждалих від домашнього насильства: сучасний стан та основні проблеми правового регулювання

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Марина Городецька
Співвідношення предмета відання та кримінальних процесуальних повноважень

Любомир Лоневський
Вимоги до результатів оперативно-розшукової діяльності для їх використання під час досудового розслідування ухилень від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

Лілія Перцова-Тодорова
«Електронний доказ» під час обшуку

СУДОУСТРIЙ

Олександр Гаврилюк, Лілія Катеринчук
Людиноцентрична дискреція судової влади

Ірина Кондратова
Етична основа суддівської професії

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Костянтин Гаврилюк
Порівняльний аналіз забезпечення антитерористичної безпеки в Україні та Російській Федерації

Константин Искров
Применение статьи 87 Конвенции ООН по морскому праву в деле судна Norstar

Володимир Король
Міжнародно-договірні новели протидії штучному уникненню статусу постійного представництва за допомогою договору комісії

Віта Ткаченко
Колізійні питання реалізації права на шлюб у міжнародному приватному праві

Підприємництво, господарство і право №5 2020

Підприємництво, господарство і право №5 2020

Зміст

ПРАВО I ПРОЦЕС

Андрій Гель
Розвиток вітчизняного законодавства у сфері трансплантації

Олександра Кармаза
Медіація та переговори як альтернативні способи вирішення спорів

Наталія Коробцова, Юлія Засядівко
Правова регламентація довірчої власності у зарубіжних країнах та Україні

Анна Мельник
Деякі питання забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей жилими приміщеннями у гуртожитках

Павло Микуляк
Судова помилка як підстава самоконтролю суду першої інстанції в цивільному процесі

Андрій Потапенко
Вимога ефективного захисту права у процесуальних документах: погляд з позиції сторін цивільного процесу

Володимир Примак
Розірвання договору як спосіб цивільно-правового захисту в кризових умовах

Володимир Скрипник
Транспортні послуги в системі об’єктів цивільних прав

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Вінник
Господарські відносини в умовах цифровізації та їх правове регулювання

Ігор Галіян
Визнання недійсними рішень органів управління господарським товариством як спосіб захисту корпоративних прав

Ірина Доденко
Основні ризики підприємницької діяльності з авіаперевезень

Владислав Єфіменко
Правове значення впливу соціально-економічного сприйняття підприємця на розвиток підприємницької діяльності в континентальній Європі

Ірина Коваль, Наталія Щербакова
Особливості участі закладів вищої освіти у заснуванні суб’єктів інноваційної діяльності

Valeriya Slatvinska
Economic and legal mechanism of water transport regulation as a concept and correlate

ТРУДОВЕ ПРАВО

Лілія Амелічева
Юридична відповідальність роботодавця у сфері інтелектуальної діяльності під впливом концепції гідної праці

Євген Дурнов
Характеристика підходів до інтерпретації професійного праворозуміння

Олег Орловський
Правова природа модернізації пенсійного забезпечення за віком на пільгових умовах

Ігор Чумаченко
Сучасні проблеми процесуальних відносин у трудовому праві України

Роман Шабанов
Правове регулювання праці суддів нормами трудового права

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

В’ячеслав Бойко
Елементи адміністративно-правового статусу суддівської публічної адміністрації

Валентин Галунько, Юрій Буглак
Юридичний зміст політичної корупції в Україні

Ганна Гончаренко
Повноваження органів місцевого самоврядування як суб’єктів управління сектору безпеки України

Дар’я Драч
Прокурорський нагляд: український та європейський досвід

Андрій Лозовицький
Типологія небанківських електронних платіжних систем

Олександр Мамалуй
Матеріальні та процесуальні аспекти судових проваджень із вирішення податкових спорів

Олександр Світличний, В’ячеслав Шморгун
Кваліфікуючі ознаки незаконного використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг

Олександр Чумак
Адміністративна відповідальність пасажирів у галузі цивільної авіації: порівняльно-правовий аналіз

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Данило Демченко
Концепція соціальної держави у Конституції України

Катерина Закоморна, Дмитро Зал
Імпічмент у системі стримувань і противаг: досвід країн американського континенту

Єлизавета Незвінська
Правовий статус мера: зарубіжний досвід

Антон Чиркін, Вікторія Кушнір
Особливості місцевого самоврядування Франції

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Валерія Антошкіна
Способи тлумачення права та їхня роль у правозастосовній практиці

Марта Генюк
Поняття «зловживання правом» у юридичній доктрині

Олександр Захарченко
Історія становлення правового регулювання інституту післядипломної освіти поліцейських в Україні

Михайло Кельман, Мирослава Кристиняк
Проблеми розвитку та якісного формування української еліти

Денис Тихомиров
Співвідношення категорій державної діяльності, державного управління та державної політики

Олексій Фаст
Роль середньовічної правової доктрини у формуванні уявлень про честь та гідність як правового інституту

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Базелюк, Євгенія Коваленко
Відмежування незаконного проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини від суміжних складів злочинів

Антон Байда, Ольга Склезь
Особливості кваліфікації злочинів за статтею 222 Кримінального кодексу України шахрайство з фінансовими ресурсами

Олександр Біловол
Проблемні аспекти визначення основного безпосереднього об’єкта складу злочину, передбаченого ст. 126-1 КК України

Андрій Боровик
Стан наукових розробок з питань, що стосуються впливу корупції на прямі іноземні інвестиції

Вікторія Владимирова
Витоки кримінальної відповідальності за здачу або залишення ворогові засобів ведення війни

Сергій Кримчук
Стан дослідження інституту повідомлення про підозру та порядку його оскарження

Вікторія Мірковець
Проблеми забезпечення права на свободу і особисту недоторканість при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження

Назар Павлів
Окремі питання замаху на злочин

Лідія Палюх
Проблеми регламентації ознак об’єктивної сторони складу злочину «втручання в діяльність судових органів»

Микола Семенишин
Кримінально-правова характеристика агресивної корисливо-насильницької злочинності

Анастасія Хильченко (Макаренко)
Деякі питання призначення покарання на підставі угод

Ігор Чугуніков
Зґвалтування і сексуальне насильство та примушування до вступу в статевий зв’язок: проблеми розмежування

Юлія Шопіна
Об’єктивна сторона злочинів, передбачених статтями 131, 132, 134, 139-145 Кримінального кодексу України

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олександр Бойко
Зміст права на справедливий судовий розгляд

Марина Городецька
Кримінально-правовий та кримінально-процесуальний елементи предмета відання у кримінальному провадженні

Валентина Дрозд
Окремі аспекти регламентації інституту процесуальних витрат за Кримінально-процесуальним кодексом України 2012 року

Олександр Торбас
Роль слідчого судді в процесі оцінки доказів у кримінальному провадженні

Сергій Шульгін
Використання матеріалів контррозвідувальної діяльності як доказів у кримінальному провадженні

ПРОКУРАТУРА

Сергій Влад
Особливості організації роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Микола Вечеря
Зарубіжний досвід забезпечення безпеки свідка в кримінальному процесі

Вікторія Клинчук
Адміністративно-правові засади державного регулювання у сфері транспорту у державах – членах ЄС

Аліна Левенець
Загальна характеристика процедури виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні

Олена Поліванова, Дар’я Третьякова
Ефективний контроль держави поза межами її територіальної юрисдикції: підстави притягнення до відповідальності за порушення прав людини у практиці ЄСПЛ

Інна Роянова
Історія становлення інституту нейтралізованих територій упродовж ХІХ – на початку ХХ століття

Ольга Чепель
Правова природа консультативного висновку Європейського суду з прав людини

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Наталія Гураленко
Свобода як аксіоматична основа відповідальності

Підприємництво, господарство і право №3 2020

Підприємництво, господарство і право №3 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Oleksandr Alimenko
The specifics of establishing jurisdiction in hereditary cases with a foreign element

Світлана Вонцович
Цивільно-правові наслідки правочинів, вчинених повнолітньою недієздатною особою

Катерина Дюкарєва-Бержаніна
Захист комерційної таємниці в судовому провадженні

Наталія Люльчук
Неякісне надання правничих послуг як підстава цивільно-правової відповідальності

Жанна Марініч
Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації поліцейського

Володимир Марченко
Щодо питання здійснення нотаріусом захисту суб’єктивних цивільних прав

Роман Панькевич
Зміна та припинення правовідношення як спосіб захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів держави і територіальних громад: порівняльно-правовий аналіз

Володимир Скрипник
Вексель у системі об’єктів цивільних прав

Віктор Яцина
Принципи судового керівництва та змагальності сторін у цивільному судочинстві: проблеми їх співвідношення та взаємозв’язок

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Вінник
Переваги та ризики цифровізації економіки: проблеми правового регулювання

Елла Деркач
Правові питання корпоративного управління у сфері залізничного транспорту

Олег Доценко
Визнання недійсним правочину, вчиненого виконавчим органом господарського товариства з перевищенням своїх повноважень, як спосіб захисту корпоративних прав

Інна Курашова
Господарсько-правова відповідальність членів саморегулівних організацій в будівельній галузі

Юрій Ніколаєнко
Теоретичні та практичні питання визначення кола замовників у сфері публічних закупівель

Костянтин Оверковський
Поняття «введення прав промислової власності в господарський оборот»

ТРУДОВЕ ПРАВО

Зінаїда Білоус
Роль профспілок у сфері нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю

Людмила Вакарюк, Ігор Бабін
Нормативно-правові акти в структурі правового режиму в трудовому праві України

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Дар’я Кондратенко
Окремі питання обліку земель як правової категорії

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Баранов
Проблемні питання процесу бюджетної децентралізації в Україні

Василь Безега
Характеристика адміністративно-правового статусу Національної поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони

Ганна Васіна
Правова природа публічної адміністрації Іспанії та України: компаративістична характеристика

Радислав Дутка
Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як адміністративно-правовий інститут

Vladyslav Yefimenko
The principle of subsidiarity in modern legal systems

Ірина Желтобрюх
Заходи процесуального примусу, що застосовуються до сторін у справі за законодавством про адміністративне судочинство: шляхи оптимізації матеріально-правових підстав

Олег Золотоноша
Правове регулювання місцевих органів влади

Станіслав Корнійко
Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності у сфері комп’ютерних технологій у зарубіжних країнах

Аліна Левчук
Обмеження одержання подарунків як механізм запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням

Леся Миськів
Функції закладів вищої освіти з морально-правового виховання студентів

Оксана Поштаренко
Поняття, сутність та зміст адміністративної відповідальності в умовах нової парадигми адміністративного права

Тетяна Фесенко
Принципи формування й реалізації державної антикорупційної політики України

Катерина Чишко
Зарубіжний досвід адміністративно-правової кваліфікації правопорушень

Павло Яковлєв
Правовий режим державної мови у сфері забезпечення інформаційної безпеки

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Людмила Приполова
Правовий статус осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом та за особливих обставин

Дмитро Рудень
Об’єднання територіальних громад як важливий феномен розвитку конституційних цінностей української правової держави

Василь Садовнік
Інститут законодавства Верховної Ради України у структурі парламенту

Ірина Словська
Соціально-економічні права народу України під загрозою

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Ольга Гетманець
Фінансова безпека як об’єкт правового регулювання

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Ігор Бичков
Щодо місця Конституційного Суду України в механізмі стримувань і противаг

Денис Тихомиров
Наукові методологічні підходи під час дослідження державної політики у сфері безпеки

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Ботякова
Родовий об’єкт злочину ненадання допомоги хворому медичним працівником

Ірина Давидович
Пом’якшення призначеного покарання внаслідок зворотної дії кримінального закону: проблеми застосування ч. 3 ст. 74 Кримінального кодексу України

Олексій Дрозд
Принципи організації та діяльності Державного бюро розслідувань

Микола Семенишин
Об’єктивні ознаки бандитизму за кримінальним законодавством України

Дмитро Хомич
«Слідова картина» викрадення природного газу шляхом маніпуляцій із лічильником

Юлія Шопіна
Характеристика кримінальної відповідальності медичного або фармацевтичного працівника

Андрій Шульга
Встановлення заборони злочинних посягань на земельні ресурси України

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Юлія Циганюк
Теоретико-правовий аналіз окремих інститутів англо-американської системи кримінального процесу

КРИМIНАЛIСТИКА

Михайло Балан
Взаємодія слідчого та інших суб’єктів кримінального провадження при розслідуванні порушень державного кордону України

Марія Ковальська
Тактика допиту потерпілого під час розслідування бандитизму

Єлизавета Коць
Спосіб вчинення як обставина, що підлягає доказуванню під час досудового розслідування створення не передбачених законом воєнізованих та збройних формувань

Владислав Негребецький
Роль психології підозрюваного під час слідчого експерименту

Олександр Таркан
Ситуаційний підхід у методиці розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції

СУДОУСТРIЙ

Олена Алексєєва
Представництво прав та інтересів органів державної влади та органів місцевого самоврядування у судових органах в умовах адвокатської монополії

Богдан Деревянко
Щодо формування та діяльності спеціалізованого інвестиційного суду України

ПРОКУРАТУРА

Володимир Клочков
Взаємодія генеральної прокуратури із засобами масової інформації

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Оксана Волощук, Максим Гетманцев
Дотримання принципу конфіденційності при розгляді інвестиційних спорів в міжнародному арбітражі

Олександр Чумак
Імідж України як один із чинників впливу на міжнародно-правові відносини

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Тетяна Матієнко
Гендерні особливості професійного розвитку особистості

Олеся Ремізова
Сутність та способи інтерпретації права

РЕЦЕНЗIЇ

Петро Макушев
Рецензія на монографію Шарої Анни Анатоліївни «Теорія принципів адміністративно-процедурного права»

Підприємництво, господарство і право №4 2020

Підприємництво, господарство і право №4 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Едуард Бондарєв
Відповідальність сторін акціонерного договору за його порушення

Катерина Валігура
Принцип добросовісності як категорія цивільного права

Ольга Волощенко
Новелізація законодавства інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційної політики України: проблеми теорії і практики

Лідія Герасимчук
Недійсність шлюбу за сімейним законодавством України та застосовність норм міжнародного приватного права

Роман Карпенко
Історичні передумови впровадження медіації в Україні та інших державах

Емілія Костик
Транскордонне сурогатне материнство: проблеми правового регулювання

Світлана Сеник
Особливості постановлення ухвали суду про затвердження мирової угоди в цивільній справі

Максим Суханов
Характеристика підстав набуття корпоративних прав та обов’язків учасника товариства з обмеженою відповідальністю в порядку правонаступництва

Ірина Тимошевська
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як учасник судового процесу

Тетяна Цувіна
Право на доступ до суду: підхід ЄСПЛ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Тетяна Гудіма
Економіко-правові особливості реалізації грошово-кредитної політики в кризовий період (на прикладі пандемії COVID-19)

Антон Гушилик
Правове становище боржника у справі про банкрутство на стадії санації

Діна Зятіна
Перегляд судових рішень у зв’язку з виключними обставинами на підставі п. 1 ч. 3 ст. 320 ГПК України

Костянтин Пільков
Властивості доказів та критерії їх оцінювання

Наталія Поліщук
Криптовалюта як засіб підвищення інвестиційної привабливості українського бізнесу: правовий аспект

Роман Прокоп’єв
Правовий статус суб’єктів залізничного транспорту

ТРУДОВЕ ПРАВО

Лілія Амелічева
Правове забезпечення професійної освіти і навчання працівників в умовах кризи гідної праці та «озеленення» економіки

Альона Бурка
Державна допомога при народженні дитини: проблемні аспекти

Ірина Козуб
Захист від дискримінації у сфері праці за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Христина Чопко
Правові засади формування природно-заповідного фонду України

Володимир Шеховцов
Поняття та структурна організація державного фауністичного фонду України

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Василь Безега
Пріоритетні напрями забезпечення функціонування сектору безпеки й оборони органами та підрозділами Національної поліції

В’ячеслав Бойко
Роль окремих інститутів адміністративного права в забезпеченні функціонування судової влади України

Марина Джафарова
Загальна характеристика інституту процесуального представництва в адміністративному судочинстві України

Дмитро Карбовський
Принципи адміністративної діяльності територіальних органів Національної поліції України

Вікторія Конопацька, Оксана Стрельченко
Публічне адміністрування у сфері утилізації медичних відходів

Леся Миськів
Поняття системи державних органів як суб’єктів реалізації інклюзивної освіти в Україні

Руслан Пилипів
Реалізація адміністративної відповідальності за несплату аліментів

Наталія Савицька
Адміністративно-правові засади взаємодії нотаріату з органами виконавчої влади в Грузії

Олена Таможня
Представництво інтересів держави в адміністративному судочинстві: особливості та проблеми нормативно-правового регулювання

Віктор Тімашов, Яна Грицаєнко
Адміністративно-правова відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Олександр Чумак
Особливості адміністративно-правового статусу екіпажу повітряного судна цивільної авіації України

Павло Яковлєв
Форми державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Ольга Береженна, Тетяна Кулаківська
Податкове регулювання агропромислового комплексу в Україні

Євген Маринчак
Поняття та правова природа податкового суверенітету

Володимир Сосенко
Внутрішні документи суб’єкта первинного фінансового моніторингу як джерела фінансового права

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Євгенія Баранова
Міжнародний досвід захисту викривачів корупції та його імплементація в Україні

Ірина Сторожук, Валентина Кізляр
Правова природа поняття «інформаційні права» та його значення

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Валерія Антошкіна
Ознаки та особливості права, які зумовлюють необхідність тлумачення

Юлія Безуса
Сучасний науковий дискурс щодо природи правових колізій

Богдан Деревянко
Міркування про необхідність запровадження концепції розвитку «приватного права» та визначення її назви і змісту

Олег Савчук, Оксана Каленюк
Процес юридичного закріплення прав і свобод людини і громадянина в Україні: міжнародно-правовий досвід

Тетяна Стрибко, Світлана Бойченко
Правова поведінка як складник правосвідомості: загальнотеоретичний аналіз

Анастасія Чемодурова
Правове регулювання та його ефективність у сучасному світі

Тетяна Чепульченко, Катерина Ковалик
Міждержавні утворення конфедеративного типу та перспективи їх подальшого розвитку

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Наталія Антонюк
Диференціація кримінальної відповідальності у правових інститутах звільнення від покарання чи його відбування

Кристина Бабіч, Юлія Мариневич
Поводження із засудженими, яке було кваліфіковане як катування в рішеннях ЄСПЛ проти України

Андрій Габуда, Сергій Репецький
Криміналізація корупційних правопорушень у КК України та міжнародному праві: порівняльний аналіз

Микола Гуцуляк, Анастасія Лакіза
Ретроспективний аналіз визначення поняття повторності злочинів як виду множинності

Володимир Кондратов
Суб’єкт злочинів, пов’язаних із посяганням на життя та здоров’я працівників правоохоронних органів

Віктор Костенецький
Міжнародний досвід кримінально-правової протидії тероризму

Алла Левчук-Микитюк
Визначення суб’єкта складу злочину «державна зрада»

Микола Остренко, Олег Осауленко
Історичний розвиток формування інституту реабілітації

Василь Пулик
Реалізація засудженими до позбавлення волі права на листування

Оксана Степаненко, Каріна Агапова
Кількісний критерій систематичності як ознака домашнього насильства

Дмитро Цвігун
Особливості кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я особи

Олександр Яланський, Інна Грабовська
Проблеми реалізації принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань

КРИМIНОЛОГIЯ

Ірина Загребельна, Вікторія Ярошенко
Зарубіжний досвід застосування заходів заохочення щодо осіб засуджених до позбавлення волі на певний строк

Микола Семенишин
Запобігання незаконному заволодінню транспортними засобами як об’єкт кримінологічного дослідження

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Марина Городецька
Реалізація кримінальних процесуальних прав людини як елемент предмета відання у кримінальному провадженні

Наталія Топчій
Нормативні гарантії кримінального процесуального законодавства щодо відомостей, які охороняються законом

Анатолій Яровий
Класифікація уповноважених суб’єктів (ініціаторів) проведення негласних слідчих (розшукових) дій та здійснення контрольно-наглядових функцій за дотриманням прав і свобод людини

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Інна Гамбург, Сергій Гамбург
Закріплення моделі політико-територіального устрою в конституціях держав: плюралізм підходів і досвід для України

Анастасія Здебська, Інна Мороз
Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні

Наталія Клєцова, Анастасія Мартиненко
Роль спікера у судовому засіданні у разі застосовування прийомів юридичної аргументації: порівняння практики захисту прав жінок під час розгляду справ у сфері трудових відносин

Орина Курило
Право на справедливий суд у практиці Європейського суду з прав людини

Олена Поліванова
Процес приєднання Європейського Союзу до європейської Конвенції з прав людини після Висновку 2/13

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Петро Гуйван
Генезис світоглядного сприйняття часу: філософсько-юридичний аспект

Підприємництво, господарство і право №2 2020

Підприємництво, господарство і право №2 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Башурин
Неюрисдикційні форми захисту науково-технічної інформації

Тетяна Гнатюк
Права та обов’язки сторін договору управління підприємством як єдиним майновим комплексом

Олександр Грабовий
Множинність сторін договору комерційного представництва

Наталія Грущинська
Характеристика нерухомого майна як об’єкта цивільного права

Валерія Джафарова
Правова природа та особливості державної реєстрації речових прав

Антон Киричок
Правомочність на отримання частини майна або його вартості в разі ліквідації товариства (ліквідаційна квота)

Олександр Котуха, Олена Чабан
Особливості вибору права, що застосовується до договору

Наталія Люльчук
Особливості укладення договору про надання правничої допомоги

Олена Сібільова
Відповідальність за порушення договору про надання інформаційних послуг

Георгій Смірнов
Корпоративні права: поняття та правова природа

Ольга Таран
Відшкодування шкоди, завданої скасуванням або затримкою авіарейсу, за договором на туристичне обслуговування

Олександр Чумак
Особливості колізійного регулювання укладання шлюбу

Ольга Ювчиця
Принципи незалежності та безсторонності суду в цивільному судочинстві України: історія виникнення та становлення

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Вінник
Потенціал Господарського кодексу України в ракурсі цифровізації економіки та соціального її спрямування

Олена Гончаренко
Саморегулівні організації у сфері цифрової економіки

Олександр Ковалишин
Товариства осіб у країнах Східної Європи

Яна Левшина
Види відповідальності у процедурі банкрутства

Аріна Савченко
Смерть фізичної особи-боржника як підстава для закриття провадження у справі про банкрутство

Богдан Устименко, Тетяна Устименко
Про правові аспекти видобування вуглеводнів відповідно до угод про розподіл продукції у виключній економічній зоні України

Катерина Харківська
Основні напрями здійснення державного регулювання виробничої діяльності в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ольга Бурлака
Сучасний стан правового регулювання соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні

Роман Грищенко
До характеристики об’єктивної сторони дисциплінарного проступку

Віолета Дейнека
Ґенеза і сутність права на працю

Тетяна Жовнір
Співвідношення поняття «самозайнята особа» з іншими суміжними правовими категоріями

Олена Луценко
Звільнення державного службовця за результатами оцінювання службової діяльності

Валентин Мельник
Особливості захисту трудових прав окремих категорій працівників у судовому порядку

Оксана Пожарова, Юрій Пожаров
Юридичні гарантії трудових прав жінок: міжнародні акти та законодавство України

АГРАРНЕ ПРАВО

Ганна Корнієнко
Агробізнес в Україні: правова регламентація як умова виникнення та розвитку

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Лідія Герасимчук
Набувальна давність як підстава набуття права власності на земельну ділянку

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Лариса Шевчук
Екологічність як принцип публічних закупівель: законодавство України та стандарти Європейського Союзу

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

В’ячеслав Бойко
Поняття суддівської публічної адміністрації

Ганна Васіна
Історичні і правові аспекти витоків адміністративного права України та Іспанії

Ольга Драчевська
До питання визначення поняття «банківська діяльність»

Олег Золотоноша
Реформування місцевого самоврядування в Україні

Олександр Константий
До питання конституціоналізації адміністративного права і судочинства України

Олена Коротун
Інститут адміністративної відповідальності як механізм забезпечення захисту інтелектуальної власності

Мирослава Красноборова
Організаційно-правові можливості залучення Євроюсту для сприяння діяльності спільних слідчих груп в Україні

Леся Миськів
До проблеми визначення поняття «інклюзивна освіта»

Людмила Могілевська
До проблеми взаємодії Національної поліції з громадськістю та з іншими органами державної влади у сфері забезпечення прав і свобод дитини

Олександр Світличний, Альбіна Кадегроб
Суб’єкти публічного управління у сфері запобігання порушенням, пов’язаним з корупцією

Михайло Тернущак
Вплив адміністративної реформи та інших галузевих реформ на теорію адміністративно-правових дисциплін

Катерина Чишко
Державна політика у сфері забезпечення зменшення вживання алкогольних напоїв і їх шкідливого впливу на здоров’я населення: проблеми правового регулювання та шляхи їх вирішення

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Віктор Мельник
Багатонаціональна Республіка Болівія: підсумки президентства Ево Моралеса та політичний зміст земельних правовідносин

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Денис Молдованов
Суб’єкт електроенергетики у сфері альтернативної енергетики як об’єкт фінансового права

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Анастасія Пекар
Співвідношення правових інститутів прав на засоби індивідуалізації від недобросовісної конкуренції

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Ботякова
Безпосередній об’єкт злочину ненадання допомоги хворому медичним працівником

Максим Глоба
Кримінально-правові наслідки укладення угоди про визнання винуватості у США та Великобританії

Марія Корабель
Правовий аналіз формування санкцій кримінально-правової норми

Володимир Лутчин
Критерії класифікації кримінальних правопорушень на злочини та кримінальні проступки у кримінальному праві України та Республіки Польща

Олена Ющик
Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство

КРИМIНОЛОГIЯ

Олена Бахуринська
Окремі питання вдосконалення законодавства у сфері протидії організованій злочинності

Наталія Ліщук
Загальносоціальна профілактика насильницьких дій щодо жінок

Маріана Тома
Історичний виклад розвитку професійної злочинної діяльності на теренах України

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ірина Курбатова
Участь прокурора у перегляді судових рішень судом апеляційної інстанції

Юлія Циганюк
Англо-американська система кримінального процесу

КРИМIНАЛIСТИКА

Руслан Комісарчук
Діяльність із виявлення, розслідування та попередження злочинів як об’єкт криміналістичної технології

Владислав Негребецький
Використання рефлексивного мислення та управління під час слідчого експерименту

СУДОУСТРIЙ ТА ПРОКУРАТУРА

Ольга Саленко
Окремі питання етизації судової влади: історичний аспект, міжнародний досвід, національні реалії

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Олена Банчук-Петросова
Проблеми регулювання міжнародних авіаційних перевезень пасажирів та шляхи удосконалення законодавства

Катерина Буряк
Особливості антикорупційного законодавства в країнах Європейського Союзу

Юлия Панфилова
Развитие правовых элементов пиратства как международного преступления

РЕЦЕНЗIЇ

Наталія Оніщенко
Рецензія на монографію Людмили Михайлівни Андрусів «Техніко-юридичні та методологічні засади оприлюднення нормативно-правових актів»