Підприємництво, господарство і право №3 2019

Підприємництво, господарство і право №3 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Василина
Врегулювання спору за участю нотаріуса

Максим Гетманцев
Запровадження засобів електронної комунікації в цивільному судочинстві

Олена Демченко
Виконавчий напис нотаріуса як позасудова форма захисту цивільних прав та законних інтересів

Ольга Земскова
Цивільно-правова відповідальність за договором перевезення небезпечних вантажів

Роман Кашперський
Докази в справах окремого провадження

Ірина Лукасевич-Крутник
Умови виконання договірних зобов’язань із надання транспортних послуг

Вікторія Маковецька
Гарантії здійснення права дитини на належне батьківське виховання

Наталія Навальнєва
Санкція як правовий засіб у механізмі правового регулювання цивільних відносин

Тетяна Олдак
Міжнародний досвід законодавчого регламентування розгляду справ за груповими позовами

Юлія Павлюченко, Олена Антонюк
Умови договорів щодо проведення клінічних випробувань

Людмила Панова
Банківський рахунок як ключова ознака банківських операцій

Владислав Сазонов
Засновницький договір у створенні господарського товариства

Олександр Снідевич
Авансовий внесок стягувача у механізмі фінансування виконавчого провадження

Марина Хоменко, Наталя Коробцова
Основні гарантії і механізми захисту прав споживачів під час придбання продукції через мережу Інтернет

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євген Гнедик
Засоби регулюючого впливу держави у сфері медичного туризму

Антоніна Згама
Про доступність правосуддя в контексті обмежень права на касаційне оскарження у господарському судочинстві

Тетяна Кравченко
Поняття «ділова репутація суб’єктів господарювання»: визначення та правова природа

Сніжанна Савка
Контроль за концентраціями як напрям гармонізації конкурентного законодавства України з правом ЄС

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ірина Вєтухова, Владислава Капліна
Контроль особистої кореспонденції працівника роботодавцем: виробнича необхідність чи порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Любов Менів
Випробування під час прийняття на роботу: перспективи розвитку

Олена Назимко
Система міжнародних трудових норм і їх класифікація

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Оверковська
Правові засади охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Олеся Мельник, Наталія Обіюх
Правові аспекти регулювання відносин у сфері поводження з побутовими відходами на муніципальному рівні в Україні та ЄС в умовах децентралізації

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олег Білоус
Поняття об’єкта тлумачення як елемента правозастосовної діяльності

Костянтин Бугайчук
Процес публічного адміністрування в органах Національної поліції України

Марина Джафарова
Загальна характеристика заходів процесуального примусу, які застосовуються в адміністративному судочинстві

Максим Калатур
Сутність і напрями вдосконалення адміністративно-правового статусу слідчих органів в Україні

Марина Легенька
Суб’єкти адміністративно-правового реагування на вчинення домашнього насильства та їх повноваження

Сергій Москаленко, Лілія Єрмоленко-Князева
Проблеми провадження в справах про адміністративні правопорушення в галузі цивільної авіації

Ольга Разумова
Поняття митної безпеки в контексті забезпечення національної безпеки України

Тетяна Рекуненко
Доказування в процесі розгляду справ про адміністративне правопорушення

Євген Скрипа
Забезпечення безпеки дорожнього руху як складова частина забезпечення безпеки на автомобільному транспорті

Оксана Стрельченко
Доктринальна характеристика адміністративної відповідальності за порушення норм (правил) у сфері обігу лікарських засобів

Олена Сукманова
Особливості видів адміністративних процедур щодо охорони права власності в Україні

Аліна Терешко
Форми та методи управлінської діяльності у сфері побутових послуг

Анна Титко
Міжнародно-правовий аспект декларування активів та приватних інтересів

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Вікторія Головань
Світовий досвід діяльності інституту омбудсмана

Євген Григоренко, Андрій Журавель
Правові засади організації та функціонування органів дипломатичної служби у сфері забезпечення національної безпеки сучасної держави

Анатолій Олійник
Методологія дослідження конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Наталія Джурук
Порівняльна характеристика системи фінансового права ФРН і України

Сергій Федоров
Державний фінансовий контроль і криптовалютні операції: поза межами права

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Наталія Бондар
Юридична (правнича) освіта у період визвольних змагань (1917–1921 рр.): історико-правове дослідження

Олена Єфремова
Концептуальні засади пробаційної діяльності в деяких європейських країнах

Олександр Платоненко
Правові заборони та обмеження, їх зв’язок із поняттями «дерогація», «аброгація», «нуліфікація»

Вікторія Романюк
Сутність та правова природа заходів адміністративної відповідальності

В’ячеслав Шевченко
Становлення інституту державної мови в Україні

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Станіслав Базір
Проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування одержання неправомірної вигоди суддями

Андрій Боровик
Діяльність адвокатури України із запобігання злочинам у контексті змісту міжнародно-правових актів

Андрій Вознюк
Час вчинення злочину: актуальні проблеми кримінально-правового розуміння

Ленура Головійчук
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

Олександра Грищенко
Фікція в законодавчій конструкції звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки

Іван Колб
Про деякі історично значущі змістовні елементи формування правових засад застосування до засуджених заходів угамування

Семен Резніченко, Ганна Резніченко
Проблеми лікування засуджених жінок від алкоголізму та наркоманії

Анастасія Хильченко
Формалізація призначення покарання в Україні з урахуванням досвіду зарубіжних країн

Сніжана Шевченко
Принцип пропорційності у системі принципів кримінального права: стан дослідження проблеми

КРИМIНОЛОГIЯ

Максим Гребенюк, Андрій Черняк
Проблеми протидії організованій злочинності у сфері цифрової економіки

Дмитро Дорохін
Особливості загальносоціальних заходів запобігання релігійному екстремізму

Андрій Коваленко
Критерії ефективності кримінологічного забезпечення поліцейської діяльності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Володимир Севрук
Стан наукової розробленості проблем протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі

Олександр Скарбарчук
Майновий стан юридичної особи як елемент доказування у вирішенні питання про розстрочення штрафу в порядку ч. 3 ст. 96-7 Кримінального кодексу України

КРИМIНАЛIСТИКА

Василь Корольов
Застосування профайлінгу на державному кордоні України

Юрій Ліпін
Криміналістична характеристика предмета заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у сфері енергетики

Віктор Сезонов
Загальна характеристика методів комплексного експертно-криміналістичного дослідження транспортних засобів

АДВОКАТУРА

Любов Малярчук
Сплата щорічних внесків на фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування як професійний обов’язок адвоката: реалії та перспективи

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Константин Искров
Судебная практика Международного трибунала по морскому праву в спорах между государствами согласно конвенции ООН по морскому праву 1982 года

Підприємництво, господарство і право №2 2019

Підприємництво, господарство і право №2 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Інна Бойків
Особливості визначення судом виду провадження для розгляду справ про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу

Наталія Василина, Тетяна Нікітіна
Суб’єктний склад учасників судового процесу про відшкодування шкоди, завданої медичним працівником

Ірина Волкова
Юридичні факти-стани у динаміці цивільних процесуальних правовідносин

Максим Гетманцев
Електронні докази в цивільному процесі: практика застосування новел законодавства

Валентина Жорнокуй
Розумність та добросовісність: світова практика застосування щодо відповідальності членів органів акціонерного товариства за його борги

Ірина Лукасевич-Крутник
Одностороння відмова від договору перевезення як наслідок порушення договірних умов

Тетяна Масло
Пропорційність обмежень права бути вислуханим під час здійснення спрощених процедур у цивільному судочинстві

Олена Негода
Набуття та захист майнових корпоративних прав малолітніх і неповнолітніх осіб

Анастасія Рябчинська
Концепції «бенефіціарної власності» в англо-американському праві та «економічної власності» в цивільному праві країн континентальної системи права

Галина Супрун
Щодо проблеми визначення поняття прав та обов’язків медіаторів і їхніх об’єднань

Ірина Сядриста
Відповідальність акціонерів у рамках корпоративних відносин

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Микола Сарнавський
Ухвала як об’єкт апеляційного оскарження в господарському судочинстві

Богдан Фасій, Дмитро Московчук
Аналіз сучасних змін законодавства про акціонерні товариства в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО

Валентина Литвиненко
Бездомність як підстава для надання соціальних послуг

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Сергій Орєхов
Адаптація права України до права ЄС у сфері охорони довкілля в рамках Угоди про асоціацію

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Костянтин Бугайчук
Планування у процесі публічного адміністрування в органах Національної поліції

Марина Джафарова
Сучасний погляд на предмет адміністративного процесуального права України

Іван Доронін
Контрольні повноваження Президента України у сфері національної безпеки: проблеми і перспективи

Сергій Ковальчук
Зарубіжній досвід адміністративно-правового регулювання нотаріальної діяльності

Інна Кубарєва, Лілія Пилюга
Аналіз інформаційно-правового забезпечення фармацевтичної діяльності в Україні

Інна Міщук, Іванна Віннічук
Сучасний стан обов’язкового медичного страхування в Україні та шляхи його розвитку

Євген Скрипа
Щодо проблеми визначення поняття «дорожній рух»

Володимир Столбовий
Нормативно-правове забезпечення службових правовідносин у сфері національної безпеки України

Аліна Терешко
Суб’єкти публічної адміністрації у сфері побутових послуг

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Сергій Влад, Олена Хрущ
Неконституційність Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Вікторія Головань
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод

Вікторія Гришко, Світлана Лівчук
Історичні передумови формування гендерної нерівності у суспільстві

Валерій Довбиш
Податкова соціальна пільга як чинник становлення соціальної держави та засіб імплементації acquis communautaire в законодавство України

Олена Чернеженко
Органи місцевого самоврядування в Литовській Республіці

Христина Юркевич
Порівняльно-правовий метод у конституційно-правових дослідженнях

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Василь Жмудінський
Відновлення діяльності банку, визнаного неплатоспроможним: окремі проблемні питання

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Ірина Котерлін
Невладні суб’єкти господарювання як розпорядники інформації

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Світлана Булавіна
Взаємини влади та громадських інституцій національних меншин у міжвоєнний період на Волині ХХ ст.: правовий аналіз

Людмила Міхневич
Торгове право в неуніверситетських навчальних закладах на українських теренах (ХІХ – початок ХХ ст.)

Лілія Рябовол
Передумови й чинники становлення вітчизняної загальнотеоретичної юриспруденції

Тетяна Симоненко
Поняття й ознаки права дитини на захист від усіх форм насильства в Україні: теоретико-правовий аналіз

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Андрій Гель
Вітчизняна модель організації пенітенціарної охорони здоров’я в державній кримінально-виконавчій службі України: сучасний стан та перспективи

Максим Гребенюк
Деякі питання організаційно-правового забезпечення кібербезпеки: огляд кращих практик зарубіжного досвіду

Ігор Метельський
Окремі аспекти юридичного змісту посягання, передбаченого статтею 347 КК України

Олександр Павлюк
Пізнавальна діяльність слідчого на початковому етапі розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном

Тімеа Сегеді
Прояви «необхідної співучасті»: порівняльна характеристика за кримінальним правом Німеччини та України

КРИМIНОЛОГIЯ

Наталія Болібрух
Загальносоціальні засади реалізації кримінологічної моделі студента закладу вищої освіти у напрямі запобігання корисливо-насильницьким злочинам проти власності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ігор Зіньковський
Повноваження слідчого щодо повернення тимчасово вилученого майна

Сергій Кудінов
Шляхи удосконалення правового регулювання забезпечення Службою безпеки України антитерористичної безпеки

Вероніка Починок
Судова практика застосування тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя

КРИМIНАЛIСТИКА

Дмитро Васін
Допит потерпілого під час розслідування втягнення неповнолітніх у заняття проституцією

Крістіна Кравченко
Тактика проведення обшуків під час розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації

ПРОКУРАТУРА

Володимир Клочков
Проблеми законодавчого забезпечення діяльності системи прокуратури та досудового слідства

РЕЦЕНЗIЇ

Євген Письменський
Нове актуальне дослідження кримінально-правових проблем звільнення від покарання та його відбування (рецензія на монографію О.П. Гороха «Сучасні кримінально-правові проблеми звільнення від покарання та його відбування»)

Підприємництво, господарство і право №1 2019

Підприємництво, господарство і право №1 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Бондарєва
Медіативний аспект у нотаріальній діяльності з оформлення спадкових прав

Ірина Лукасевич-Крутник
Одержувач вантажу як учасник договірних відносин із надання транспортних послуг

Оксана Матіяш
Нові підходи Гаазької конференції до систематизації норм міжнародного приватного права

Ярослав Мельник
Обмеження судом цивільних процесуальних прав як інструмент забезпечення пропорційності в цивільному процесі

Вікторія Мироненко
Права володіння, користування і розпорядження власністю за цивільним законодавством

Галина Супрун
Зарубіжний досвід підготовки медіаторів та можливості його застосування в Україні

Роксолана Ханик-Посполітак, Володимир Посполітак
«Досудове», «альтернативне», «позасудове» врегулювання/вирішення приватноправових спорів: співвідношення понять

Георгій Харченко
Перехід речових прав за договором (каузальна та абстрактна моделі)

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Тетяна Швидка
Історія становлення і формування конкурентного законодавства (іноземний досвід)

Тетяна Шемета
Частка в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю: поняття, правова природа

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сергій Вавженчук, Андрій Мидель
Деякі проблеми розуміння відкладальних та скасувальних умов трудового договору

Тетяна Колєснік
Правові засади забезпечення дисципліни праці у країнах із розвиненою ринковою економікою

Анастасія Ніколенко
Міжнародні договори у системі джерел трудового права України

Вікторія Сичова
Сутність локального правового регулювання трудових відносин в Україні

Світлана Скакун
Правове регулювання стажування наукових і науково-педагогічних працівників

Наталія Швець, Дмитро Черняченко
Електронна форма трудового договору в контексті реформування законодавства про працю

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Владислав Карелін
Заходи адміністративного примусу та особливості їх застосування у сфері організації виконання покарань

Євген Когутич
Принципи як складовий елемент контролю за діяльністю приватних виконавців в Україні

Марія Колеснікова, Лідія Калініченко
Теоретико-правові засади адміністративної відповідальності

Анатолій Матвійчук
Адміністративно-правове забезпечення державної регуляторної політики

Юлія Мельник
Форми управління кадровою політикою в системі контролюючих органів у податковій та митній сферах

Ірина Петрова
Митна служба Німеччини в інтегрованій системі митних служб Європейського Союзу

Олександр Сіводін
Правове положення уповноваженого органу та замовників здійснення публічних закупівель в Україні

Євген Скрипа
Розвиток правових засад забезпечення безпеки на автомобільному транспорті до набуття Україною незалежності

Тетяна Чехович
Адміністративна відповідальність публічних службовців як засіб гарантування та реалізації принципу рівності перед законом у сфері публічного управління

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Оксана Топчій
Складові інформаційної безпеки неповнолітніх як об’єкти правового регулювання та правового впливу

КРИМIНОЛОГIЯ

Олена Бугера
Сучасні кримінологічні стратегії запобігання злочинності з використанням мережі Інтернет: зарубіжний досвід

Олена Тихонова
Актуальні питання профілактики фінансової злочинності

РЕЦЕНЗIЇ

Ілля Каракаш
Сучасні тенденції в дослідженні проблем правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва

Підприємництво, господарство і право №12 2018

Підприємництво, господарство і право №12 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Блажівська
Мораторій на звернення стягнення на майно боржника в законодавстві України та в практиці ЄСПЛ

Владислав Васильєв
Диспозитивність норм цивільного права з точки зору формально-догматичного підходу

Віктор Калюжний
Цивільно-правовий захист при невиконанні договору найму житла

Ірина Лукасевич-Крутник
Поняття та правова характеристика договорів із надання транспортних послуг

Ярослав Мельник
Категорія «ризик» у цивільному процесі: сутність, момент виникнення та видова класифікація

Надія Міловська
Правова природа договору особистого страхування

Катерина Москаленко
Вибір статі майбутньої дитини за соціальними та медичними показаннями: проблеми правового регулювання

Юлія Навроцька
Роль обсягу арбітражного застереження (арбітрабельності) для відкриття арбітражного провадження

Наталія Процьків
Особливості практичного застосування медіації в спадкових спорах

Галина Прусенко
Види процесуальних договорів у цивільному судочинстві

Неля Савчин
Завдання цивільного судочинства крізь призму практики Європейського суду з прав людини

Володимир Скрипник
Житло як особливий об’єкт цивільних прав

Олександр Соболєв
Любов як морально-правова категорія приватного права

Владислав Ткаченко
Щодо особливостей виникнення права власності на об’єкти самочинного будівництва

Оксана Угриновська, Григорій Гембара
Спрощене позовне провадження: законодавча регламентація та проблеми судової практики

Георгій Харченко
Проблеми позовної давності під час витребування земельних ділянок за позовами в інтересах держави

Олеся Харченко
Невідповідність позначення публічному порядку, принципам гуманності й моралі як абсолютна підстава для відмови в наданні правової охорони знака

Еліза Шигапова
Аспекти відшкодування моральної шкоди в практиці Європейського суду з прав людини

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Гончаренко
Актуальні питання правового статусу саморегулівних організацій в Україні

Марина Кузьміна
Проблеми створення об’єктів відновлюваної енергетики

Катерина Намака
Ризики сторін у договорі франчайзингу та правові способи їх мінімізації

Анастасія Токунова
Керівні принципи ООН у сфері бізнесу і прав людини як правовий інструмент забезпечення сталого розвитку країни

ТРУДОВЕ ПРАВО

Гасам Ахмедов, Ян Чуб
Право на страйк в українському законодавстві та у практиці ЄСПЛ

Сергій Константиновський
Правова природа юридичного явища «вимушений прогул»

Любов Красноруцька
Нетипова форма зайнятості в системі трансформації ринку праці України

Ірина Лагутіна
Припинення виконання роботи працівником у разі затримки виплати заробітної роботи як неюрисдикційна форма захисту трудових прав працівників

Сергій Сільченко
Особливості розгляду трудових спорів з урахуванням змінених процесуальних норм

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Курман
Проблеми законодавчого забезпечення виробництва органічної продукції тваринництва

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євген Бакутін
Сучасний стан нормативно-правового забезпечення використання технічних засобів фіксації правопорушень в Україні

Юрій Буглак
Види відносин та сфери, які зумовлюють розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

Микола Васюк
Органи публічного управління як суб’єкти надання послуг у медичній галузі України

Олег Дубинський
Сутність і особливості державного контролю за додержанням законодавства на автомобільному транспорті

Сергій Жуков
Професійна етика суддів: правові аспекти

Володимир Перепелюк
Зміст обов’язку (повноваження) суб’єкта як критерій предметної юрисдикції

Юлія Склярова
Атестація поліцейських в Україні (історико-правовий аспект)

Володимир Столбовий
Мілітаризовані формування як особливі суб’єкти службових правовідносин у сфері національної безпеки України

Олександр Ткаченко
Нормативно-правове регулювання адміністративної відповідальності військовослужбовців Національної гвардії України

Оксана Топчій
Адміністративно-правові аспекти захисту права неповнолітнього на безпечне інформаційне середовище

Ольга Шайтуро
Органи місцевого самоврядування як суб’єкт протидії злочинності: правове регулювання

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Михайло Баймуратов, Олена Гріненко, Олександр Биков, Анатолій Коструба
Представництво президента України в Автономній Республіці Крим у сучасних правових механізмах

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Артем Котенко, Олександра Паращенко
Зловживання органами Державної фіскальної служби України своїми повноваженнями під час проведення перевірок як принцип діяльності

Христина Лугова
Удосконалення адміністрування податків в Україні з урахуванням європейського досвіду

Наталія Похил
Шляхи модернізації загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення в Україні

Марина Садченко, Ігор Крикунов
Проблемні концепції правового регулювання індустріальних та технологічних парків

Валерій Тацієнко
Актуальність дослідження питань протидії транснаціональній економічній злочинності

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Юлія Богомол
Особливості реалізації функцій держави

Олег Ганьба
Поняття, ознаки та особливості суб’єктів архаїчних правовідносин первісного родового суспільства

Наталія Мазаракі
Щодо поняття медіабельності спору

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Сергій Абламський
До питання класифікації учасників кримінального провадження, уповноважених на здійснення захисту

Андрій Андрушко
Проблеми кримінально-правової охорони честі та гідності особи

Ігор Готвянський
Відмежування шахрайства в господарській діяльності від інших складів злочину

Микола Карпенко
Кваліфікації окремих військових злочинів, учинених за сукупністю злочинів

Михайло Кондра
Правове значення ідентичності: аналіз крізь призму принципу рівності у кримінальному праві України

Олена Олійник
Принцип гуманізму в кримінальному праві України

Олександр Сачко
Проблеми кримінального провадження щодо осіб зі статусом недоторканності, адвокатів та інших посадових осіб, щодо яких передбачений підвищений ступінь захисту

Богдан Телефанко
Пробація як захід кримінально-правового впливу на рецидивну злочинність

КРИМIНОЛОГIЯ

Дмитро Беседа
Міграційна криза в ЄС та її вплив на безпекову ситуацію в Україні

Володимир Женунтій, Поліна Зеленяк
Особливості кримінально-правової охорони здоров’я дітей на пострадянському просторі: порівняльно-правове дослідження

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Марія Градовська
Актуальні питання протидії корупції у міграційній сфері у контексті забезпечення національної безпеки України

Микита Карташов
Кримінальна процесуальна відповідальність

КРИМIНАЛIСТИКА

Ірина Кравчук
Використання можливостей судових експертиз у межах розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля

Тетяна Орлова
Особливості початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із вибухами, загрозою вибухів або виявленням вибухових пристроїв

Віталій Святченко
Аналіз сучасного стану досліджень проблем протидії підкупу особи, яка надає публічні послуги

СУДОУСТРIЙ

Вікторія Левківська
Критерії оцінки доказів у цивільному судочинстві України

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Оксана Волощук, Максим Гетманцев
Відвід арбітра в міжнародному комерційному арбітражі

Мальвіна Грушко
Джерела міжнародного гуманітарного права та внутрішньодержавного права

Кристина Кончина
Фрагментація в міжнародному праві: проблема чи неминучість?

Аліна Лебедєва
Окремі правові аспекти відповідальності міжнародних організацій за порушення міжнародних зобов’язань

Владислав Чігер
Сучасні міжнародно-правові проблеми правового регулювання арктичного регіону