Підприємництво, господарство і право №12 2020

Підприємництво, господарство і право №12 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Іраклій Гобечія
Система та класифікація юридичних осіб у сфері надання правничих послуг

Уляна Гришко
Договір перевезення пасажира та багажу як різновид споживчого договору

Денис Донцов
Цивільно-правові основи приватизації державного майна

Ярослава Орловська
Правове регулювання права фізичної особи на безпечні продукти харчування

Анастасія Покровська
Договір про задоволення вимог іпотекодержателя як інструмент реалізації самозахисту

Лілія Радченко
Сімейні трасти й управління майном подружжя в праві окремих іноземних держав

Тарас Рим
Поняття права очікування як категорії в інвестиційному процесі будівництва

Михайло Шумило
Правові висновки касаційного суду: inter praeteritum et futurum

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Андрій Єремєєв
Загальна характеристика господарсько-правового трасту

Олександра Кологойда, Олена Черненко
Правовий статус незалежних членів наглядових рад державних підприємств

Світлана Подоляк
Комплаєнс-контроль у діяльності юридичних осіб в Україні

Валерій Полюхович
Щодо окремих законодавчих пропозицій до Закону України «Про захист економічної конкуренції»

Ірина Сядриста
Деякі проблеми визначення суб’єкта акціонерної відповідальності

Тетяна Швидка, Катерина Халецька
Комплаєнс-контроль у системі корпоративного управління господарськими товариствами

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ruslan Dotsenko, Valeriy Aveskulov
Specific features and legal nature of contracts of football players in Ukraine

Тамара Кириченко
Недоліки правового регулювання трудових відносин в Україні

Сергій Козін
До питання міжнародно-правового захисту трудових прав мігрантів

Валентина Литвиненко
Трудові та цивільні правовідносини, пов’язані з виконанням роботи: критерії розмежування

АГРАРНЕ ПРАВО

Наталія Карпінська
Правові особливості розвитку законодавства України про санітарні та фітосанітарні заходи на етапі гармонізації із законодавством ЄС

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Альона Журина
Правове регулювання лісокористування для потреб екотуризму

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

В’ячеслав Аброськін
Завдання закладів вищої освіти МВС України як суб’єктів реалізації освітньої функції держави

Владислава Бобріченко, Євгенія Кобрусєва
Відповідальність неповнолітніх за адміністративні правопорушення, пов’язані з вогнепальною, холодною чи пневматичною зброєю

Андрій Веліканов
Зміст публічних електронних послуг у сфері охорони здоров’я

Олексій Дніпров
Видання нормативних актів як форма діяльності центральних органів виконавчої влади в Україні

Зоря Журавльова
Адміністративно-правове регулювання функціонування електронного нотаріату

Ангеліна Калайда
Суб’єкти правового регулювання міжнародного співробітництва Національної поліції України

Роман Шаповал, Христина Солнцева
Оптимізація адміністративних процедур кадрової політики Національної поліції України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ольга Лотюк, Вікторія Шуліка
Порівняльно-правовий аналіз понять «місце проживання» та «виборча адреса» в українському законодавстві

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Юрій Когут
Правові засади формування та розвитку державної системи протидії кібертероризму в Україні

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Дмитро Гладчук
Чинники порушення прав людини працівниками Міністерства внутрішніх справ України

Veronika Horielova
Immoral activity of judges in the context of “banal evil”: legal aspect

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Володимир Беньківський
Основні концептуальні підходи та проблеми причинного зв’язку в теорії кримінального права

Максим Калатур
Ключові завдання діяльності слідчих підрозділів правоохоронних органів держави

Володимир Коротаєв
Правова природа довічного позбавлення волі

Олександр Красноборов
Ретроспектива законодавчого регулювання кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

КРИМIНОЛОГIЯ

Максим Гребенюк
Психологічні аспекти спілкування охоронця з особами, що перебувають у небезпечних психічних станах

Андрій Швець
Способи вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним поводженням із небезпечними матеріалами

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Андрій Жук
Процесуальний статус підозрюваного у кримінальному провадженні

Тимур Лоскутов
Обмеження та порушення права на свободу під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій

Оксана Лучко
Огляд у кримінальному досудовому провадженні: функціонально-правове призначення

Аліна Поплавська
Значення діяльності слідчого Національної поліції України при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій під час винесення судами вироків у кримінальних правопорушеннях, передбачених ст. 307 КК України

Володимир Севрук
Аналіз апробаційного матеріалу щодо проблем протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі

КРИМIНАЛIСТИКА

Юлія Венгерова
Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії з вилучення документальних джерел доказів під час розслідування злочинів у сфері туристичної діяльності

Ірина Гукова
Взаємодія слідчих з органами влади у розслідуванні шахрайства у сфері працевлаштування

Ілля Коваленко
Окремі види експертиз як обов’язкові слідчі (розшукові) дії під час розслідування шахрайства у сфері банківських електронних платежів

Сергій Чучко
Особливості взаємодії правоохоронних органів у розслідуванні шахрайства в купівлі-продажу товарів через мережу Інтернет

Аліна Юрченко, Ігор Рачок
Проблемні питання встановлення факту вчинення економічних злочинів організованими групами

СУДОУСТРIЙ

Назар Гданський
Зміцнення авторитету судової влади України у світлі розвитку громадянського суспільства та євроінтеграційних процесів

Оксана Хотинська-Нор
Етика судді та свобода вираження ним думки в контексті рішень Європейського суду з прав людини

ПРОКУРАТУРА

Таїсія Боднарук, Андрій Лапкін
Основні напрями реформування інституту прокуратури на сучасному етапі

Олександр Чудновський
Інститут прокуратури на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорської імперії

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Сюзанна Асірян, Сергій Власенко, Софія Трішина
Приєднання Європейського Союзу до європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Аркадій Запорожченко
Дискреція та автономія волі в міжнародному арбітражі: розмежування базових понять

Костянтин Іскров
Деякі висновки Трибуналу ООН з морського права щодо відшкодування шкоди у справі судна NORSTAR

Святослав Кавин
Нормативно-правові механізми забезпечення кібербезпеки в країнах Балтії

Наталія Новак
Міжнародно-правові стандарти у сфері виробництва та обігу органічної продукції

Підприємництво, господарство і право №11 2020

Підприємництво, господарство і право №11 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Тетяна Блащук
Право на медичну допомогу та його реалізація в умовах пандемії COVID-19

Олександр Гетманцев, Максим Гетманцев, Інна Осіпова
Процесуальні особливості доказування в масових (групових) позовах у цивільному судочинстві

Вікторія Дмитренко
Особливості договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності

Богдан Карнаух
Відшкодування шкоди, завданої іншою особою (стаття 1172 Цивільного кодексу України)

Надія Міловська
Електронна форма укладення договорів страхування

Лілія Радченко
Медичне обстеження та інформування про стан здоров’я наречених як умова укладання шлюбу: порівняльно-правове дослідження

Олена Чабан
Авторське право на архітектуру збудованого багатоповерхового житлового будинку

Анжеліка Шеремет
Законодавче регулювання медіації в Україні: аналіз проєкту Закону України «Про медіацію»

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Тетяна Пристай
Самозайняті особи як суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сергій Вавженчук
Поновлення на роботі в разі незаконного звільнення або переведення як захід захисту трудових прав (частина 1)

Тамара Кириченко
Оптимізація правового регулювання трудових відносин в Україні

Яна Сімутіна
Укладення строкових трудових договорів із педагогічними працівниками пенсійного віку: диференціація чи дискримінація?

Галія Чанишева
Соціальна політика: поняття, цілі та правове забезпечення

АГРАРНЕ ПРАВО

Ганна Слаута
Розвиток і класифікація законодавства про карантин тварин в Україні

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Тетяна Бігун, Федір Полтавець, Ельбіс Туліна
Екологічний аудит в Україні: шляхи вирішення деяких проблем

Тетяна Оверковська
Еколого-правові засади охорони ґрунтів

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Василина Дерзська
Цивільний контроль за діяльністю органів Національної поліції України: поняття, суб’єкти, види та значення в забезпеченні законності

Катерина Довгунь
Досвід США та Канади у сфері запобігання і протидії домашньому насильству

Ангеліна Калайда
Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання міжнародного співробітництва в діяльності поліції

Олександр Константий
Правове регулювання притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки (відеозапису)

Ростислав Лемеха
Автоматизація та інформатизація митних процедур як пріоритетні напрями вдосконалення адміністрування митних режимів в Україні

Наталія Нєбитова
Взаємодія органів Національної поліції з державними органами та громадськими інституціями у протидії торгівлі людьми в Україні

Наталія Новак
Адміністративно-правові відносини у сфері виробництва та обігу органічної продукції

Оксана Панасюк
Деякі питання щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення

Єгор Савич
Особливості реалізації громадянином права на конституційне звернення

Вадим Селюков
Перспективи вдосконалення правового регулювання у сфері кінологічної діяльності в Україні

Світлана Семіног
Реалізація права дитини на освіту в умовах карантинних обмежень

Роман Томма, Юрій Ручка
Особливості організації діяльності суб’єктів запобігання корупції у сфері реалізації антикорупційних заходів

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Тетяна Азаренко
Парламентський бікамералізм та адміністративно-територіальна реформа

Андрій Ірклієнко
Конституційно-правовий статус двопалатного парламенту Федеративної Республіки Німеччина

Віталій Чорненький
Конституційно-правові особливості застосування люстраційних заходів в Україні

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Руслан Басенко, Геннадій Аванесян, Віталій Ільченко
Ґенеза інституційних форм прямої демократії в українській національній державно-правовій традиції

Іван Мотиль
Перебудова державних органів в умовах розвитку правової системи України

Тетяна Цувіна
Формальні та субстантивні концепції верховенства права в сучасному дискурсі

Анастасія Чемодурова
Поняття та зміст принципу рівності у праві

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Максим Калатур
Розвиток слідчих підрозділів правоохоронних органів на території України за часів існування СРСР

Тарас Попельнюк
Відомості про стан та ефективність діяльності із запобігання злочинам як системний елемент кримінологічної характеристики

Михайло Яременко
Проблеми сучасного кримінального законодавства у сфері злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

КРИМIНОЛОГIЯ

Маріана Тома
Кримінально-виконавча характеристика особистості професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Андрій Жук
Судовий контроль за дотриманням прав, свобод та законних інтересів підозрюваного в разі застосування тримання під вартою як запобіжного заходу

Сергій Іонушас
Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід конституційно-правового опосередкування функції кримінального переслідування

Світлана Шаренко
Розгляд слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність дізнавача, слідчого або прокурора

КРИМIНАЛIСТИКА

Наталія Кононенко
Особливості проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування незаконного заволодіння транспортними засобами

Артем Плосконос
Тактичні прийоми допиту учасників організованих злочинних груп та злочинних організацій

Григорий Третьяков
Сравнительный анализ тенденций развития преступлений, совершаемых путем использования компьютерной техники, в Республике Беларусь и за рубежом

СУДОУСТРIЙ

Ярослав Скоромний
Заходи матеріально-правового забезпечення суддів і запобігання правопорушенням у суддівському корпусі

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Альона Бабіч
Всесвітня організація інтелектуальної власності: цілі, структура, компетенція

Анна Гурова, Марія Кірпачова
Правові засади застосування блокчейну в космічній діяльності: основні сфери застосування

Карина Корнієнкова
«Східне партнерство»: перспективи розвитку та проблеми

Олена Кузьменко
Міжнародно-правові проблеми боротьби з піратством (у світлі загострення ситуації у Гвінейській затоці)

Олеся Проценко
Міграційна політика Європейського Союзу

Підприємництво, господарство і право №9 2020

Підприємництво, господарство і право №9 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Анастасія Борисова
Поняття приватноправових відносин у сфері інформаційних комунікацій

Юлія Василик
Сучасна державна правова політика України у сфері нотаріату як об’єкта адміністративно-правового регулювання

Ірина Верес
Правова природа смарт-договору

Наталія Волкова
Суб’єкти доказування у справах про захист прав та інтересів дитини в цивільному судочинстві

Анна Гурова, Марія Кірпачова
Правові засади застосування Блокчейн у космічній діяльності: ключові елементи та моделі організації технології

Богдан Карнаух
Зловживання правом та його правові наслідки

Сергій Короєд
Відсутність предмета спору як нова підстава закриття провадження в цивільній справі

В’ячеслав Краглевич
Захист прав та інтересів фізичних осіб – вкладників від знецінення гарантованої суми відшкодування за вкладами

Ольга Ліснича
Деякі питання класифікації прав пацієнтів

Павло Прохоров
Нарадча кімната: сучасна необхідність чи «рудимент» минулого?

Володимир Скрипник
Аліменти як об’єкти цивільних прав

Ольга Тур
Особливості цивільно-правового захисту честі, гідності та ділової репутації публічних осіб

Дмитро Шкорупеєв
Особливості формування предмета доказування у справах про стягнення аліментів на утримання дитини

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Анастасія Прокопюк
Поняття та ознаки корпоративної відповідальності

ПРАВО СОЦIАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мирослава Бук
Соціальне обслуговування осіб з інвалідністю в реабілітаційних установах України

АГРАРНЕ ПРАВО

Олена Гафурова, Оксана Мальчик
Правові засади державної підтримки оптових ринків сільськогосподарської продукції

Марія Копиця
Правові аспекти публічного адміністрування у сфері страхування сільськогосподарської продукції

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Бліхар
Правові підходи до визначення поняття «бюджетні інвестиції»

Іван Бойко
Правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення внутрішньої безпеки України

Оксана Брусакова
Правове забезпечення державного регулювання в галузі авіаційного транспорту

Наталія Галіцина
Адміністративне судочинство як процесуальний засіб вирішення соціальних спорів

Максим Калатур
Особливості діяльності та розвитку Державної фіскальної служби України

Яна Ковальчук
Принципи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів Національної поліції України

Наталія Лебедєва
Реформування підрозділу дільничних офіцерів поліції за проєктом «Поліцейський офіцер громади» в Україні

Роман Савчук
Участь перекладача під час розгляду адміністративної справи по суті

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Маріанна Розумна
Актуальні проблеми та перспективи розвитку альтернативних способів урегулювання спорів в Україні: онлайн-медіація та посeредництво

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Євген Дурнов
Поняття та види функцій праворозуміння

Олена Копитова
Забезпечення єдності судового правозастосування в умовах транзитного законодавства

Людмила Луць
Аргументація у правотворчій діяльності

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Євген Войтович
Спосіб вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із насильницьким зникненням людини

Марина Волошина
Пошук первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції

Валентина Дрозд
Судова практика щодо допустимості доказів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Світлана Рак
Стандарти у сфері охорони здоров’я та кримінальна відповідальність медичних працівників: шляхи кореляції

Сергій Саблук
Контроль за злочинністю на визволених територіях України під час Другої світової війни

КРИМIНОЛОГIЯ

Тетяна Продан
Механізм запобігання жіночій насильницькій злочинності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Володимир Капустник, Микола Стащак
Завдання оперативних підрозділів Національної поліції під час проведення оперативно-розшукових заходів відомчого санкціонування

Ярослав Помаз
Протокол допиту як доказ під час розгляду кримінального провадження в суді

КРИМIНАЛIСТИКА

Ірина Антонюк
Особливості допиту в кримінальних провадженнях щодо шахрайства у сфері надання послуг із посередництва у працевлаштуванні

Микола Єфімов
Криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень проти моральності

Сергій Обшалов
Оперативно-розшукове забезпечення розслідування вбивств, пов’язаних із заволодінням житлом: проблеми теорії та практики

ПРОКУРАТУРА

Дмитро Сирота, Тетяна Слободяник
Функція досудового розслідування прокуратури

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Євгенія Баранова
Альтернативні способи вирішення спорів у міжнародній практиці

Віктор Дубовик
Демократизація та євроінтеграція: роль ОБСЄ

Наталія Кирилюк, Світлана Задорожна, Альона Маник
Історія розвитку принципу суверенної рівності держав у період класичного міжнародного права

Наталія Мушак
Розвиток концепції європейської солідарності у праві Європейського Союзу

Підприємництво, господарство і право №10 2020

Підприємництво, господарство і право №10 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Таміла Бєгова, Владислава Рудика
Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності в індустрії моди

Сергій Вавженчук
До питання класифікації договорів на консенсуальні та реальні договори (частина 2)

Денис Іщенко
Обрання стягувачем місця виконання судових рішень приватними виконавцями

Марія Михайлів
Спадкування за заповітом в умовах рекодифікації цивільного законодавства України

Юрій Опанащук
Парадигмальні підходи до сутності нотаріального посвідчення правочинів

Лариса Фадєєва
Становлення авторсько-правової охорони музично-драматичного твору: світовий та національний досвід

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Гончаренко
Статут господарського товариства як засіб саморегулювання

Веста Малолітнева
Особливості правового регулювання соціально відповідальних публічних закупівель для просування поваги та захисту прав людини у сфері бізнесу

Валерій Полюхович
Перспективи вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції (з практики законотворення)

Андрій Рудковський
Національний банк України як регулятор страхової діяльності

ТРУДОВЕ ПРАВО

Наталія Полішко
Фізична підготовка як умова реалізації трудової функції жінками-поліцейськими

АГРАРНЕ ПРАВО

Христина Григор’єва
Законодавство про сільськогосподарську кооперацію: наслідки «корпоративної ін’єкції»

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Бліхар
Медіація як спосіб вирішення адміністративних спорів

Віктор Булаєв
Діяльність інформаційних служб органів МВС України з профілактики правопорушень

Юлія Василик
Порядок створення, функціонування суб’єктів нотаріальної діяльності в Україні

Олексій Волуйко, Олена Дручек
Поняття правоохоронної діяльності та правоохоронних органів у світлі концепції Національної безпеки України

Василина Дерзська
Контроль як основа забезпечення законності діяльності органів Національної поліції України

Олексій Дрозд
Гендерна рівність у сфері безпеки й оборони: міжнародний досвід

Максим Калатур
Особливості здійснення контролю й нагляду за діяльністю слідчих органів

Ростислав Лемеха
Класифікація митних режимів за національним і європейським законодавством: уніфікація підходів у контексті євроінтеграції

Антон Лоянич
Проблематика розмежування діяльності фізичної особи в податкових правовідносинах

Влада Малихіна
Додержання процесуальних строків адміністративного судочинства

Наталія Нєбитова
Взаємодія та співпраця органів Національної поліції України з іншими суб’єктами протидії торгівлі людьми

Оксана Панасюк
Перегляд основоположних категорій адміністративно-деліктного права України

Оксана Стрельченко
Адміністративно-правова характеристика взаємодії Національної поліції України з громадськістю

Сергій Теленик
Cтратегічні норми як регулятор правових відносин у сфері захисту критичної інфраструктури

Марина Тригубенко
Перспективи вдосконалення законодавчого забезпечення функціонування наукових установ в Україні

Олена Улютіна, Ілона Денисюк
Об’єктивна сторона підсудних екологічних адміністративних правопорушень

Сергій Федчишин
Законодавче регулювання конкурсу в разі вступу на дипломатичну службу України

Анна Шевченко
Адміністративно-правове регулювання конкурсного відбору суддів України

Аліна Шелудченкова
Міжнародне спостереження за виборами як міжнародний виборчий стандарт: досвід США

Наталія Шубіна
Упровадження в національне законодавство позитивного зарубіжного досвіду застосування поліцейського піклування

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Іван Конєв
Інтеграція міжнародних стандартів із захисту прав людини в національну правову систему України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Олег Радченко
Право грошового обігу як підгалузь фінансового права

Євген Смичок
Суб’єкти формування судової доктрини в податковому праві

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Veronika Horielova
Conceptual trends of modern morality in legal society

Іван Мотиль
Внутрішні функції держави в реформуванні правової системи України

Анна Наконечна
Ефективність впливу правового регулювання на задоволення людських потреб та інтересів

Сергій Саблук
Організаційно-правові заходи протидії дитячій злочинності в УРСР у 1930–1950 рр.

Володимир Тартасюк
Суперечності реалізації принципу людиноцентризму права в історії розвитку правових систем світу

Наталія Харченко
Стратегічні правові акти України

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Руслан Волинець
Пом’якшення покарання у зв’язку з набранням чинності законом про кримінальні проступки

Володимир Хоменко
Особливості виявлення злочинної діяльності фіктивних суб’єктів господарювання

КРИМIНОЛОГIЯ

Тетяна Продан
Фактори, що впливають на формування злочинної поведінки жінок

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Марина Волошина
Реалізація принципу законності під час проведення оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції

Віталій Кушнєрьов
Категорія «розумний строк» у кримінальному процесі України

Євгеній Лазоренко
Особливості перегляду реабілітуючих рішень за кримінальним процесуальним законодавством України, країн Європи та Америки

Марія Сіроткіна
Принципи добровільності та конфіденційності в системі міжнародних стандартів реалізації права на компроміс у кримінальному судочинстві

Дмитро Хомич
Використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок природного газу шляхом втручання в роботу приладів обліку

КРИМIНАЛIСТИКА

Віталій Арешонков
Різновиди техніко-криміналістичних досліджень у теорії та практиці розслідування злочинів

Руслан Комісарчук
Синкретизм вираження причини та знаку у криміналістичній технології

Марина Хоменко
Використання поліграфа в розкритті та розслідуванні злочинів

СУДОУСТРIЙ

Тарас Лопушинський
Досвід скандинавських країн у забезпеченні умов для повного й незалежного здійснення правосуддя

Віка Смірнова
Окрема думка присяжних під час розгляду справ окремого провадження

Тетяна Грабович
Кодифікація норм про міжнародну відповідальність держав у межах ООН

Наталя Крестовська
Медіація в міжнародних конфліктах середньовіччя та модерної доби

Підприємництво, господарство і право №8 2020

Підприємництво, господарство і право №8 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Алевтина Бірюкова
Розмежування договорів охорони та зберігання

Ігор Галіян
Принципи захисту корпоративних прав учасників господарських товариств

Ірина Гелецька, Віталій Скиба
Представництво у цивільно-правових відносинах трансплантації анатомічних матеріалів від померлих осіб

Володимир Гуцуляк
Новели правового регулювання відносин з проведення проектних та пошукових робіт

Цагік Колінько
Проблеми доведення моральної шкоди за законодавством України

Вікторія Маковецька
Способи захисту права на належне батьківське виховання малолітніх осіб

Любов Малярчук, Олександр Снідевич
Суб’єкти виконавчого провадження: законопроектні новели

Світлана Пилипенко
Особливості правового регулювання відносин за договором, укладеним в електронній формі

Вадим Цюра
Концепція поняття «майно» (possessions) і його тлумачення (кваліфікація) у світлі практики Європейського суду з прав людини ахисту права на життя працівника

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Вінник
Цифровізація в ракурсі державної економіко-правової політики

Максим Гетманцев
Новели законодавства України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій

Іван Демченко
Договори керованого доступу: загальна характеристика

Вадим Коверзнев
Ефективність судового захисту прав учасників економічних відносин як критерій забезпечення доступу до правосуддя

Родіон Поляков
Підстави відкриття провадження у справі про банкрутство (неспроможність) в Україні та в Німеччині

Владислав Сулім
Діяльність господарських судів у системі судоустрою України

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ніна Гетьманцева, Наталія Процьків
Правова природа трудового та цивільного договорів

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Оверковська
Правові засади використання та охорони сільськогосподарських тварин

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Олена Заєць
Еволюція юрисдикції земельних спорів в Україні

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Марія Ващишин
Відновлювані території у складі національної екомережі

Володимир Шеховцов
Перспективи кодифікації фауністичного законодавства й формування його структури

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Іван Бойко
Забезпечення внутрішньої безпеки держави органами системи МВС України: актуальні загрози

Оксана Брусакова
Адміністративна відповідальність за правопорушення на авіаційному транспорті

Юрій Буглак
Адміністративно-правовий статус члена Центральної виборчої комісії України

Віталій Вдовічен
Субстанціональні якості правової категорії «поліцейські послуги»

Ірина Городецька
Корупціогенні фактори в системі державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища

Тетяна Коломоєць, Валерій Доненко
Суб’єкт забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні: пошук оптимальної нормативної моделі його визначення

Сергій Короєд
Рішення вищестоящого в порядку підлеглості органу, прийняте за результатами розгляду скарги на рішення нижчестоящого органу, як самостійний предмет оскарження в адміністративному судочинстві

Аліна Мозгова
Державна політика у сфері адміністративно-правової охорони прав і свобод людини і громадянина

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ігор Портнов
Місце політичних партій у моніторингу місцевих виборів в Україні та державах Європейського Союзу

Софія Чорна
Роль судової влади в конституційно-правовому механізмі захисту прав і свобод людини

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Павло Коломієць
Проблематика методології дослідження правового регулювання податкової безпеки України: концептуальні особливості

Ніно Пацурія
Окремі питання цифровізації відносин щодо захисту прав та законних інтересів споживачів небанківських фінансових послуг

Тетяна Татарова
Щодо питання визначення фінансового та податкового контролю

Сергій Федоров
Державний контроль у сфері трейдингових операцій із криптовалютами: фінансово-правовий аспект

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Терезія Попович
Правові обов’язки у сфері реалізації репродуктивних прав людини

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Віталій Дем’янчук
Форми і методи ефективної реалізації антикорупційної політики в Україні

Олена Євдокімова
Кримінальна відповідальність за повторність кримінальних проступків

Максим Калатур
Використання Україною досвіду слідчих органів США, Франції та Німеччини

Сергій Саблук
Контроль за злочинністю в Україні на початку 1930-х років

КРИМIНОЛОГIЯ

Сергій Бугера
Стратегічні підходи до протидії злочинності у сфері економіки для забезпечення економічної безпеки держави

Леся Гусар
Біологічна концепція Чезаре Ломброзо

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ірина Бабенко
Права людини під час прийняття та перевірки заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та при внесенні відомостей до ЄРДР

Ольга Балацька
Доступ до правосуддя як загальна засада кримінального провадження

Максим Глоба
Види угод про примирення у кримінальному провадженні

Валентина Дрозд
Проблемні питання допустимості доказів у судовому провадженні

Олександр Рибалка
Теоретичні засади доказування в кримінальному процесі

Станіслав Салтиков, Дмитро Талалай
Конфіденційне співробітництво та негласні слідчі (розшукові) дії

Марія Сіроткіна
Ініціювання укладення угоди про примирення в кримінальному провадженні

Світлана Шаренко
Щодо доцільності звуження компетенції слідчого судді

КРИМIНАЛIСТИКА

Михайло Балан
Тактичні прийоми огляду місця події при розслідуванні порушень державного кордону України

Тетяна Давченко
Тактика допиту у кримінальних провадженнях доведення до банкрутства (ст. 219 КК України)

СУДОУСТРIЙ

Олена Копитова
Продуктивність субсидіарного характеру судової правотворчості під час судового правозастосування

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Інна Бойко
Міжнародно-правове регулювання публічно-приватного партнерства, зарубіжний досвід та реформа портової галузі України

Віктор Дубовик
Боротьба з терозизмом, екстремізмом та радикалізацією як напрям діяльності ОБСЄ

Уляна Коруц
Інформаційна війна як інструмент пропаганди війни: правові підстави протидії