Підприємництво, господарство і право №9 2019

Підприємництво, господарство і право №9 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Надіра Ільницька
Проблеми класифікації юридичних осіб за законодавством України

Богдан Карнаух
Причинний зв’язок у деліктному праві: концепція novus actus interveniens

Анна Коцюруба
Особливості цивільного процесуального правового статусу відповідача

Ольга Тур
Характеристика суб’єкта цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану внаслідок недоліків консультаційних послуг

Стелла Устюшенко
Витрати на професійну правничу допомогу в цивільному судочинстві

Оксана Хотинська-Нор
Інститут судових повісток у цивільному судочинстві України

Тетяна Цувіна
Принцип res judicata у цивільному судочинстві

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Світлана Гушилик
Особливості представництва у справі про банкрутство

Олена Курепіна
Оскарження публічної закупівлі вугілля для соціально значущих об'єктів

Аліса Мельник
Окремі види адміністративно-господарських санкцій у сфері з перевезення контейнерних вантажів

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Мирослава Бук
Реалізація права осіб з інвалідністю на соціальне обслуговування в територіальних центрах соціального обслуговування

Олена Луценко
Виникнення трудових правовідносин з помічником адвоката

Галія Чанишева
Генеральна угода: поняття, ознаки та правова природа

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Марія Кучерова
Медіаційна та мирова угода при врегулюванні земельних спорів

Світлана Романко
Еколого-правова політика України у сфері зміни клімату

Римма Цилюрик
Право приватної власності на земельні ділянки для ведення органічного землеробства

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ольга Бакалінська, Олександр Бакалинський
Правове забезпечення кібербезпеки в Україні

Костянтин Бугайчук
Документальне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції

Сергій Коміссаров
Структура та основні елементи дефініції «публічний порядок»

Віталій Парагайло
Адміністративні процедури оформлення права на вивезення культурних цінностей з України

Тарас Савченко
Адміністративно-правове регулювання галузі мисливського господарства та полювання

Сергій Теленик
Адміністративно-правові основи скринінгу інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури

В’ячеслав Тильчик
Нормативно-правове регулювання вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин: досвід Македонії для України

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Олександра Гаєвая, Людмила Перевалова, Анна Гаряєва
Витоки держави загального добробуту

Наталія Гунько
Технологія внесення змін та доповнень до законів України

Ігор Козьяков
Законодавче визначення державної безпеки: проблеми теорії та практики

Надія Левицька
Використання цифрових технологій у праві

Наталія Мозоль
Правове забезпечення євроінтеграційних процесів України

Марія Пащенко
Нормативне та індивідуальне правове регулювання природних прав людини

Мар’яна Тарнавська
Символи у екологічній правосвідомості

Людмила Шестопалова
Поняття «зловживання» в законодавстві України

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Геннадій Зеленов
Кваліфікація злочинів проти правосуддя у сфері забезпечення гарантій професійної діяльності захисників або представників особи

Соломія Леськів
Кримінально-правові аспекти визначення статусу криптовалюти в Україні: вітчизняний та зарубіжний досвід

Олександр Михайлик
Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє насильство в установах виконання покарань

Сергій Новачук
Огляд під час розслідування порушення вимог режиму радіаційної безпеки

Олена Олійник
Сутність принципу справедливості за міжнародним кримінальним правом

Іван Слюсарчук, Наталія Варенья
Сутність підривної діяльності

КРИМIНОЛОГIЯ

Мар’яна Кравчук
Формування біотероризму як феномена сучасного суспільства

Аліна Левчук
Корупція: напрями формування громадської думки

Сергій Шило
Кримінологічні напрями запобігання корупції в Україні

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Віктор Бутенко
Міжнародні стандарти застосування запобіжних заходів

Наталя Турман
Угоди у кримінальному процесі Республіки Молдова та України

Сергій Шульгін
Роль та значення сумніву у внутрішньому переконанні слідчого, прокурора під час оцінки ними доказів у кримінальному провадженні

КРИМIНАЛIСТИКА

Василь Боднар
Типові способи приховування злочинів у сфері службової діяльності, які вчиняються працівниками Національної поліції України

Костянтин Заяць
Криміналістична характеристика шахрайств, що маскуються оболонкою господарських правовідносин

СУДОУСТРIЙ ТА ПРОКУРАТУРА

Олександр Долгий, Сергій Влад, Олександр Долгий
Організаційно-процедурне забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора в Україні

Олена Копитова
Сучасне нормативне розуміння права як теоретична основа формування мислення суддів

АДВОКАТУРА

Олена Джабурія
Адвокатське бюро як організаційна форма адвокатської діяльності

Людмила Слива
Стратегія та тактика консультативної діяльності адвоката

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ігор Сорока
Права шукачів притулку в практиці УВКБ ООН

РЕЦЕНЗIЇ

Юлія Краснова
Рецензія на монографію Х. А. Григор’євої «Державна підтримка сільського господарства України: проблеми правового забезпечення»

Підприємництво, господарство і право №8 2019

Підприємництво, господарство і право №8 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Василина
Механізм урегулювання цивільно-правового спору

Марія Гудима-Підвербецька
Правова природа субсидіарних зобов’язань в цивільному праві України

Людмила Корнілова
Правове регулювання іпотечних правовідносин в контексті банкрутства фізичних осіб

Наталія Навальнєва
Конфіскаційні санкції в цивільному праві за вчинення недійсного правочину

Олена Старченко
Проблемні питання процесуального статусу експерта з питань права

Володимир Шемонаєв
Правове значення загальної аварії при страхуванні вантажу

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Квіт
Правовий статус управителя біобанку: понятійний аппарат і класифікація

Ганна Сандюк
Систематизація правових норм, які регулюють арешт морських суден

Ірина Феофанова
Трансформація інституту державної допомоги суб’єктам господарювання в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

ПРАВО СОЦIАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Леся Малюга
Контроль за відповідністю проектів нормативно-правових актів соціального законодавства України праву Європейського Союзу

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Олександр Панасюк
Визнання права як спосіб захисту у земельних орендних відносинах

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Світлана Бевз
Правосвідомість у правовому регулюванні державного управління у сфері господарської діяльності

Артур Замрига
«Економіка країни» та «господарство країни»: адміністративно-правові аспекти співвідношення понять

Лілія Золотухіна
Захист публічного інтересу в адміністративному порядку

Олена Калашник
Пріоритет сталості сімейних зв’язків та возз’єднання сім’ї у справах про визнання шукача захисту та членів його родини біженцями або особами, які потребують додаткового захисту

Олександр Константий
До питання поняття, предмета, методу і системи адміністративного судочинства України

Олена Коротун, Олександр Світличний
Поняття та структура адміністративно-правового забезпечення охорони прав cуб’єктів інтелектуальної власності

Алла Половченя
Забезпечення принципу автономії закладів вищої освіти: адміністративно-правовий аспект

Михайло Соф’їн
Нерівномірність податкового навантаження в умовах євроінтеграційного курсу України

В’ячеслав Тильчик
Онтологічний вимір правопорушення як предмета спору у сфері публічно-правових відносин

Андрій Федорчук
Імплементація зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання правового статусу суддів

Генадій Шевчук
Правовий статус Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації в структурі МВС України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Андрій Деркач
Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини та їх відображення в Конституції України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Анастасія Косенкова
Розвиток концепції бенефіціарного власника при імплементації плану BEPS в Україні

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Олена Грезіна
Зарубіжний досвід упровадження інституту освітнього омбудсмена: компаративний аналіз

Наталя Гунько
Техніка внесення змін та доповнень до законів України

Олександр Дудченко
Сутність правоохоронної системи

Тетяна Міхайліна
Правосвідомість у правовій системі: кібернетичний та синергетичний аспекти

Людмила Міхневич
Викладання торгового права в українських вишах раннього радянського періоду

Юлія Назарук
Чинність правозастосовних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування у просторі

Олег Олійник
Характеристика негативного впливу на демократію в Україні

Денис Тихомиров
Теоретичні аспекти правового забезпечення безпеки

Тетяна Фулей
Застосування принципу гендерної рівності у практиці Європейського суду з прав людини

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олександр Берило
Кримінальне законодавство зарубіжних країн про відповідальність за ненадання допомоги хворому медичним працівником

Андрій Боровик
Елементи загально соціального запобігання окремим видам кримінальних правопорушень в Україні

Олена Олійник
Порівняльно-правове дослідження принципів кримінального права романо-германської та мусульманської правових сімей

КРИМIНОЛОГIЯ

Сергій Рощупкін
Співвідношення понять «одержання подарунку» та «неправомірна вигода»

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Тимур Лоскутов
Відповідність окремих норм Кримінального процесуального кодексу України європейським стандартам забезпечення прав людини

Сергій Шульгін
Види процесуальних рішень слідчого та прокурора

КРИМIНАЛIСТИКА

Михайло Балан, Юрій Літвін
Особливості криміналістичного забезпечення огляду місця події під час розслідування порушень державного кордону України

Олена Самойленко
Відкриття кримінального провадження щодо злочинів, вчинених у кіберпросторі

СУДОУСТРIЙ

Яна Шевцова
Організаційно-правові засади системи суддівської освіти

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Вікторія Демчишина
Роль інституційного механізму європейського союзу у міграційній сфері

Вадим Попко
Суспільні передумови та роль глобалізації у формуванні транснаціонального кримінального права

РЕЦЕНЗIЇ

Олена Бусол
Рецензія на монографію М. І. Карпенка «Військові злочини: питання теорії, законодавства і практики»

Оксана Васильченко
Рецензія на монографію кандидата юридичних наук, здобувача кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету К. В. Головко «Cистематизація муніципального законодавства: український досвід»

Підприємництво, господарство і право №6 2019

Підприємництво, господарство і право №6 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Вавженчук
Укладення договору про публічні закупівлі: динаміка законодавства та проблеми правозастосування

Карина Кацюба, Марія Конюхова
Виконання юридичного обов’язку батьків піклуватися про своїх повнолітніх дітей

Оксана Козак
Нормативно-правове регулювання відносин, що виникають у разі влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім’ю

Віталій Кулаков
Товариство з обмеженою відповідальністю як підприємницьке товариство

Вікторія Кучерявенко
Юридичний зміст категорії «недостовірна інформація»

Ірина Маліновська
Зміст прав інтелектуальної власності у сфері відносин щодо баз даних соціальних мереж

Вікторія Породько
Підстави виселення зі службового житла в контексті висновків Великої палати Верховного Суду

Георгій Смірнов
Похідний позов: особливості та проблеми правового регулювання в Україні

Олександр Снідевич
Процесуальна форма виконання рішень немайнового характеру, які не можуть бути виконані без участі боржника

Георгій Харченко
Основи речового права в Цивільному кодексі України

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Бєлікова, Євдокія Бєлікова
Спрощене провадження в господарському процесі та перспективи прискорення захисту прав

Анна Бучинська
Штрафні санкції у сфері господарювання за законодавством України та Польщі

Оксана Вінник
Особливості врегулювання конфліктів/спорів у сфері цифрової економіки та електронного бізнесу

Діна Зятіна
Докази і доказування в господарському процесі: новітня практика Касаційного господарського суду

Людмила Микитенко
Вендинг: питання теорії та практики

Ярослав Петруненко
Особливості контрактації сільськогосподарської продукції та її роль і значення в забезпеченні ефективного використання державних коштів

Наталія Поліщук
Господарсько-правовий режим криптовалют

ТРУДОВЕ ПРАВО

Іванна Волошин
Реалізація малозабезпеченими права на соціальне обслуговування

Марія Світенок
Посадова інструкція: поняття та правова природа

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Алла Барабаш, Владислав Пророченко
Добросусідство як правовий інститут

Ольга Яворська
Договір як підстава виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільгосп потреб

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Андрій Андреєв
Механізм правового регулювання суспільних відносин: окремі аспекти щодо визначення поняття та особливостей

Марина Бояринцева
Поняття та види судових рішень адміністративних судів

Костянтин Бугайчук
Інформаційне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції

Тетяна Голоядова
Розвиток адміністративного судочинства в національному механізмі захисту прав особи на доступ до публічної інформації

Ілона Денисюк
Поняття екологічних адміністративних правопорушень, що розглядаються судами

Ірина Дишлева
Права та обов’язки державних службовців

Антоніна Діміч
Суб’єкти логістичного забезпечення державної безпеки України

Інна Ковальчук
Порівняльно-правова характеристика національних та зарубіжних антикорупційних органів

Ірина Комарницька
Адміністративний процес захисту прав інтелектуальної власності в Україні

Андрій Мілевський
Характеристика принципів адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України

Микола Пахнін
Правові форми взаємодії між органами публічного управління та засобами масової комунікації

Руслан Тополя
Зaрубіжний дoсвід aдміністрaтивнo-прaвoвoгo регулювaння експертнo-кримінaлістичниx дoсліджень трaнспoртниx зaсoбів

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Катерина Головко
Систематизація муніципального законодавства України: проблеми та перспективи

Катерина Сьох
Механізми вирішення виборчих спорів в Україні

Вікторія Ткаченко
Становлення й розвиток конституційного та законодавчого забезпечення шлюбно-сімейних відносин в Україні

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Ігор Олендер
Проблема визначення резидентства під час регулювання подвійного оподаткування

Вікторія Рарицька
Ключові податково-правові цінності фіскальної держави

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Марина Басілашвілі
Порiвняльно-правовий аналiз реєстрацiї актiв цивiльного стану в Україні та Грузії

Тамара Губанова
Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки в Україні: нормативно-правова характеристика

Євгенія Логвиненко
Смертна кара у Стародавньому Єгипті

Олена Нестеренко
Підвищення рівня правової та етичної культури державних управлінців як один із пріоритетів правового виховання в умовах соціальної мобільності

Юлія Размєтаєва
Теоретичні аспекти зобов’язань бізнесу у сфері приватності: виклики цифрової епохи

Михайло Соф’їн
До питання принципів фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Юстина Бурачинська
Кримінальна відповідальність за створення небезпеки: стан дослідження проблеми у доктрині кримінального права

Лілія Лісниченко
Кримінально-правова характеристика грабежів і розбійних нападів

Олена Слотило
Відмежування понять «грінмейл» та «рейдерство», їх кримінально-правове значення

КРИМIНОЛОГIЯ

Сергій Бичін
Короткий огляд історії нормативно-правового забезпечення запобіжної детективної діяльності

Ірина Медведєва
Кримінальна відповідальність за ухилення від військової служби

Ярослав Шовкеник
Загальносоціальне запобігання податковій злочинності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Дарія Лазарева
Проблемні питання досудового розслідування злочинів у сфері публічних закупівель, що виникли внаслідок недосконалого законодавчого регулювання

Артем Михайлюк
Організаційно-правові засади процесуального нагляду за дотриманням законності на стадії досудового розслідування

Богдан Шабаровський
Перевірка показань свідка під час допиту у кримінальному процесі України

Сергій Шульгін
Винесення слідчим, прокурором постанови, не передбаченої КПК України

Вікторія Яворська
Причини внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України

КРИМIНАЛIСТИКА

Владислава Демідова
Типові слідчі ситуації в методиці розслідування жорстокого поводження з тваринами

Роман Мудрецький
Криміналістична класифікація способів протидії судовому розгляду кримінальних проваджень

Яна Найдьон
Пошук та вилучення віртуальних слідів створення та поширення інформації порнографічного змісту

Владислав Негребецький
Криміналістична реконструкція як тактичний прийом слідчого експерименту

Анна Нечваль
Етапи проведення обшуку: теорія та практика

СУДОУСТРIЙ

Олександр Берназюк
Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система: поняття та структура

Ганна Вітюк
Етичні основи суддівської діяльності та особливості їх міжнародно-правової регламентації

ПРОКУРАТУРА

Віктор Фещук, Володимир Петрина
Участь прокурора в господарському процесі

Сергій Циганок
Незалежність прокуратури: досвід Польщі

АДВОКАТУРА

Святослав Антонюк
Міжнародно-правові стандарти професійної діяльності адвоката у цивільному судочинстві України

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ярослав Костюченко
Угода про асоціацію з ЄС у національному правопорядку України

РЕЦЕНЗIЇ

Олександр Миколенко
Рецензія на монографію Стрельченко Оксани Григорівни «Регулювання сферою обігу лікарських засобів в Україні: адміністративно-правове дослідження»

Підприємництво, господарство і право №7 2019

Підприємництво, господарство і право №7 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Віталій Кулаков
Окремі питання проведення реорганізації товариства з обмеженою відповідальністю

Тетяна Масло
Методологічне значення конкуруючих інтересів у цивільному судочинстві

Людмила Сапейко
Напрями розвитку інституту спрощеного позовного провадження

Георгій Смірнов
Особливості переведення прав та обов’язків покупця як спосіб захисту порушеного переважного права в корпоративних відносинах

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Безух
Приватне право і приватні відносини в умовах ринкової економіки

Олена Гончаренко
Корпоративний акт як засіб саморегулювання господарської діяльності

Марина Кузьміна
Правове регулювання створення та функціонування енергетичних кооперативів в Україні

Аліна Подоляк
Захист прав на чуже майно у сфері господарювання

Тетяна Швидка
Деолігархізація національної економіки як необхідний напрям конкурентної політики держави

Тетяна Шемета
Про частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю в разі виходу або виключення учасника

АГРАРНЕ ПРАВО

Христина Григор’єва
Співвідношення правових категорій державної підтримки сільського господарства та державної аграрної політики

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Олена Заєць
Земельні права як об’єкт захисту

Людмила Кізюн
Особливості суб’єктного складу відносин комунальної власності на землю

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Артур Замрига
Система принципів адміністративно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні

Ернест Казміришин
Адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України

Валерій Князьков
Деякі теоретичні аспекти забезпечення якості правосуддя в Україні

Наталія Кондрашова
Правове регулювання виявлення Службою безпеки України загроз економічній безпеці держави

Сергій Мельник
Принципи військового управління: адміністративно-правовий аспект

Руслан Тополя
Спірні питання щодо адміністративного регулювання у сфері експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів

Вадим Уложенко
Правові засади реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти в Україні

Геннадій Шевчук
Принципи та завдання діяльності Національної поліції України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Артур Гільбурт
Конституційно-правовий статус громадян та їхніх спільнот у політичній системі України

Андрій Деркач
Нормативні механізми захисту прав і свобод людини в європейських країнах та конституційна юстиція

ІНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Олександр Верголяс
Перспективи вдосконалення правового забезпечення спеціальних інформаційних операцій

Євгенія Калішенко
Правове забезпечення розвитку електронного урядування в Україні

Ірина Кушнір
Інформаційні загрози в діяльності Державної прикордонної служби України

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Юрій Олійник
Структура та керівництво Львівського апеляційного суду (1919–1939 рр.)

Михайло Пиртко
Реформа державного управління в Австрійській імперії за правління Марії Терезії

Михайло Соф’їн
До проблеми визначення поняття фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції

Віктор Чернілевський
Окремі питання вдосконалення правової системи України

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Аніщук
Вплив віку субʼєкта злочину на кримінальну відповідальність

Інна Берднік
Заходи, які застосовуються поза межами кримінальної відповідальності особи, за злочини, що посягають на водні ресурси

Ірина Гриненко
Ознаки суб’єкта злочину як критерії класифікацій злочинів

КРИМIНОЛОГIЯ

Єгор Назимко, Юрій Пайда, Марина Андріяшевська
Становлення ювенальної віктимології як окремого  кримінологічного вчення

Надія Носевич
Кримінологічне розуміння Державного бюро розслідувань як суб’єкта протидії злочинності в Україні

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олександр Маленко
Відмежування заочної кримінальної процесуальної форми від суміжних категорій

Сергій Шульгін
Поняття процесуального рішення слідчого, прокурора на стадії досудового розслідування

КРИМIНАЛIСТИКА

Людмила Літвін, Геннадій Мельник
Особливості криміналістичної характеристики порушень  державного кордону

Владислав Негребецький
Особливості фіксації результатів криміналістичної реконструкції під час слідчого експерименту

Артур Черенков
Криміналістична характеристика суб’єкта декларування недостовірної інформації

СУДОУСТРIЙ

Сергій Циганок
Принцип незалежності суддів і прокурорів у країнах Європейського Союзу

АДВОКАТУРА

Святослав Антонюк,
Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями гармонізації законодавства України з нормами і стандартами Європейського Союзу

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Вадим Попко
Кримінально-правова юрисдикція та її принципи у транснаціональному кримінальному праві

 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Анастасія Сапарова
Правові запозичення як дискурс інтегративного праворозуміння

Підприємництво, господарство і право №5 2019

Підприємництво, господарство і право №5 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Вавженчук
Деякі ознаки договору як юридичного факту та договору-правовідношення

Петро Гуйван
Справедливість судового захисту прав українців у Європейському суді з прав людини

Микита Карташов
Проблеми реалізації права на звернення до суду

Наталія Килинник, Ірина Ковальчук
Застосування інституту медіації в справах про розірвання шлюбу

Андрій Кличков
Зміна або припинення майнових та особистих немайнових прав як наслідок визнання фізичної особи безвісно відсутньою, зниклою безвісти та оголошення її померлою

Олена Лубчук
Суб’єкти прав інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір

Ірина Лукасевич-Крутник
Відправник вантажу як учасник договірних відносин із надання транспортних послуг

Наталія Люльчук
Європейський досвід цивільно-правового регулювання надання правничої допомоги

Вікторія Рассказова
Юридичні особливості відносин із відступного

Георгій Смірнов
Правове регулювання захисту корпоративних прав: порівняльно-правовий аналіз

Вікторія Смірнова
Правові підстави участі присяжних у цивільному судочинстві України

Георгій Харченко
Поділ речових прав у доктрині цивільного права

Марія Шевелуха
Заочний розгляд справи в цивільному провадженні

Еліза Шигапова
Відшкодування моральної шкоди в Україні з урахуванням європейського досвіду

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Константиновський
Кодекс України з процедур банкрутства: новели та перспективи

Ярослав Петруненко
Удосконалення господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері використання державних коштів

ТРУДОВЕ ПРАВО

Олеся Проценко
Нормативи і тривалість робочого часу

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Любов Красноруцька
Правове регулювання охорони земель від забруднення пестицидами та агрохімікатами

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Антон Бойко
Якість адміністративно-процесуального законодавства як наукова та правова категорія

Олександр Бондаренко
Адміністративна форма вирішення податкового спору: переваги та недоліки

Сергій Бортник
Договірне регулювання права на працю поліцейських

Костянтин Бугайчук
Кадрова політика та кадрове забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції

Ярослав Буряк
Захист прав та законних інтересів працівника судами загальної юрисдикці

Марія Гаврильців, Галина Лук’янова
Поняття та юридична природа спорів, що розглядаються в порядку адміністративного судочинства

Олександр Іванов
Принципи діяльності національного агентства з питань запобігання корупції

Наталія Капітаненко
Адміністративна відповідальність за отримання, використання та розголошення комерційної таємниці за ч. 3 ст. 164-4 КУпАП

Олена Коротун
Адміністративно-правове регулювання охорони засобів індивідуалізації учасників господарського обороту та послуг

Артем Котенко, Олександра Паращенко
Дотримання принципу правової визначеності в процесі здійснення державного нагляду (контролю)

Сергій Москаленко
Система принципів державного контролю в галузі цивільної авіації

Ольга Разумова
Забезпечення митної безпеки України з урахуванням зарубіжного досвіду

Тетяна Рекуненко
Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Володимир Гірняк
Земельні ресурси як об’єкти комунальної власності міста

Олександр Піфко
Моделі конституційно-правового регулювання статусу професійних спілок у країнах Європейського Союзу

Ольга Чепель
Реформа муніципальних органів та адміністративно-територіального устрою: на прикладі України, Польщі й Латвії

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Віта Форсюк
Філософсько-правові аспекти тлумачення принципів податкового права

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Олександр Берназюк
Адміністративні електронні послуги: поняття та умови впровадження в Україні

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Олена Козинець, Світлана Ігнатенко
Вплив географічних факторів на форму правління: теоретичне обґрунтування

Володимир Прощаєв
Зовнішня розвідка за радянських часів: правове регулювання організації та діяльності

Володимир Січевлюк
Складна правосуб’єктність об’єднань осіб: теоретична конструкція та прикладні втілення

Олена Ткаля, Анастасія Зуєва
Правовий нігілізм як фактор впливу на національну безпеку держави

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Володимир Беньківський
Логічні та юридичні передумови дослідження причинного зв’язку у кримінальному праві

Андрій Боровик
Корупційні практики та методи їх подолання у державах Європи

Валерія Докучаєва
Бандитизм як злочинне діяння, що характеризується особливою суспільною небезпечністю

Карина Корнієнкова
Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства

Данило Макарчук
Поняття кримінально караного діяння у конституціях України, Франції та ФРН

Маріанна Саградян
Убивство у стані сильного душевного хвилювання

Дмитро Третьяков
Кримінально-правова протидія злочину, передбаченого ст. 369 КК України

Ірина Христич
Генезис пенітенціарної системи в Україні та світі

Владислав Чігер
Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Надія Бублик
Процесуальний статус особи, щодо якої обвинувальна діяльність здійснюється без повідомлення про підозру

Аліна Лебедєва
Особливості процесуального статусу понятого у кримінальному провадженні

Олександр Посвистак
Здійснення повідомлення про підозру особам, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження

Наталя Турман
Інтитут медіації в кримінальному процесі Польщі та України

Ірина Шаповалова
Застосування слідчим суддею практики Європейського суду з прав людини як напрям підвищення ефективності здійснення судового контролю в кримінальному провадженні

Сергій Шульгін
Поняття обґрунтованості підозри в кримінальному провадженні

КРИМIНАЛIСТИКА

Яна Найдьон
Поняття та класифікація віртуальних слідів кіберзлочинів

Владислав Негребецький
Законодавча регламентація перевірки показань на місці як підвищення ефективності боротьби зі злочинністю

Віктор Сезонов
Сутність і значення комплексного експертно-криміналістичного дослідження транспортних засобів

Віоллета Федчишина
Особливості призначення судово-економічної експертизи з питань обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами

СУДОУСТРIЙ

В’ячеслав Бойко
Чинники негативного впливу на судову владу

ПРОКУРАТУРА

Сергій Циганок
Поняття та особливості адміністративних елементів статусу прокуратури України

МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Татьяна Булыкина
Проблемы реализации иммунитета должностных лиц государств от уголовной юрисдикции

Оксана Вайцеховська
Інституційні основи міжнародного фінансового правопорядку: шляхи вдосконалення

Катерина Міліцина
Об'єкти, створені за допомогою штучного інтелекту і штучним інтелектом безпосередньо, та авторське право США