Підприємництво, господарство і право №6 2019

Підприємництво, господарство і право №6 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Вавженчук
Укладення договору про публічні закупівлі: динаміка законодавства та проблеми правозастосування

Карина Кацюба, Марія Конюхова
Виконання юридичного обов’язку батьків піклуватися про своїх повнолітніх дітей

Оксана Козак
Нормативно-правове регулювання відносин, що виникають у разі влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім’ю

Віталій Кулаков
Товариство з обмеженою відповідальністю як підприємницьке товариство

Вікторія Кучерявенко
Юридичний зміст категорії «недостовірна інформація»

Ірина Маліновська
Зміст прав інтелектуальної власності у сфері відносин щодо баз даних соціальних мереж

Вікторія Породько
Підстави виселення зі службового житла в контексті висновків Великої палати Верховного Суду

Георгій Смірнов
Похідний позов: особливості та проблеми правового регулювання в Україні

Олександр Снідевич
Процесуальна форма виконання рішень немайнового характеру, які не можуть бути виконані без участі боржника

Георгій Харченко
Основи речового права в Цивільному кодексі України

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Бєлікова, Євдокія Бєлікова
Спрощене провадження в господарському процесі та перспективи прискорення захисту прав

Анна Бучинська
Штрафні санкції у сфері господарювання за законодавством України та Польщі

Оксана Вінник
Особливості врегулювання конфліктів/спорів у сфері цифрової економіки та електронного бізнесу

Діна Зятіна
Докази і доказування в господарському процесі: новітня практика Касаційного господарського суду

Людмила Микитенко
Вендинг: питання теорії та практики

Ярослав Петруненко
Особливості контрактації сільськогосподарської продукції та її роль і значення в забезпеченні ефективного використання державних коштів

Наталія Поліщук
Господарсько-правовий режим криптовалют

ТРУДОВЕ ПРАВО

Іванна Волошин
Реалізація малозабезпеченими права на соціальне обслуговування

Марія Світенок
Посадова інструкція: поняття та правова природа

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Алла Барабаш, Владислав Пророченко
Добросусідство як правовий інститут

Ольга Яворська
Договір як підстава виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільгосп потреб

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Андрій Андреєв
Механізм правового регулювання суспільних відносин: окремі аспекти щодо визначення поняття та особливостей

Марина Бояринцева
Поняття та види судових рішень адміністративних судів

Костянтин Бугайчук
Інформаційне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції

Тетяна Голоядова
Розвиток адміністративного судочинства в національному механізмі захисту прав особи на доступ до публічної інформації

Ілона Денисюк
Поняття екологічних адміністративних правопорушень, що розглядаються судами

Ірина Дишлева
Права та обов’язки державних службовців

Антоніна Діміч
Суб’єкти логістичного забезпечення державної безпеки України

Інна Ковальчук
Порівняльно-правова характеристика національних та зарубіжних антикорупційних органів

Ірина Комарницька
Адміністративний процес захисту прав інтелектуальної власності в Україні

Андрій Мілевський
Характеристика принципів адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України

Микола Пахнін
Правові форми взаємодії між органами публічного управління та засобами масової комунікації

Руслан Тополя
Зaрубіжний дoсвід aдміністрaтивнo-прaвoвoгo регулювaння експертнo-кримінaлістичниx дoсліджень трaнспoртниx зaсoбів

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Катерина Головко
Систематизація муніципального законодавства України: проблеми та перспективи

Катерина Сьох
Механізми вирішення виборчих спорів в Україні

Вікторія Ткаченко
Становлення й розвиток конституційного та законодавчого забезпечення шлюбно-сімейних відносин в Україні

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Ігор Олендер
Проблема визначення резидентства під час регулювання подвійного оподаткування

Вікторія Рарицька
Ключові податково-правові цінності фіскальної держави

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Марина Басілашвілі
Порiвняльно-правовий аналiз реєстрацiї актiв цивiльного стану в Україні та Грузії

Тамара Губанова
Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки в Україні: нормативно-правова характеристика

Євгенія Логвиненко
Смертна кара у Стародавньому Єгипті

Олена Нестеренко
Підвищення рівня правової та етичної культури державних управлінців як один із пріоритетів правового виховання в умовах соціальної мобільності

Юлія Размєтаєва
Теоретичні аспекти зобов’язань бізнесу у сфері приватності: виклики цифрової епохи

Михайло Соф’їн
До питання принципів фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Юстина Бурачинська
Кримінальна відповідальність за створення небезпеки: стан дослідження проблеми у доктрині кримінального права

Лілія Лісниченко
Кримінально-правова характеристика грабежів і розбійних нападів

Олена Слотило
Відмежування понять «грінмейл» та «рейдерство», їх кримінально-правове значення

КРИМIНОЛОГIЯ

Сергій Бичін
Короткий огляд історії нормативно-правового забезпечення запобіжної детективної діяльності

Ірина Медведєва
Кримінальна відповідальність за ухилення від військової служби

Ярослав Шовкеник
Загальносоціальне запобігання податковій злочинності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Дарія Лазарева
Проблемні питання досудового розслідування злочинів у сфері публічних закупівель, що виникли внаслідок недосконалого законодавчого регулювання

Артем Михайлюк
Організаційно-правові засади процесуального нагляду за дотриманням законності на стадії досудового розслідування

Богдан Шабаровський
Перевірка показань свідка під час допиту у кримінальному процесі України

Сергій Шульгін
Винесення слідчим, прокурором постанови, не передбаченої КПК України

Вікторія Яворська
Причини внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України

КРИМIНАЛIСТИКА

Владислава Демідова
Типові слідчі ситуації в методиці розслідування жорстокого поводження з тваринами

Роман Мудрецький
Криміналістична класифікація способів протидії судовому розгляду кримінальних проваджень

Яна Найдьон
Пошук та вилучення віртуальних слідів створення та поширення інформації порнографічного змісту

Владислав Негребецький
Криміналістична реконструкція як тактичний прийом слідчого експерименту

Анна Нечваль
Етапи проведення обшуку: теорія та практика

СУДОУСТРIЙ

Олександр Берназюк
Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система: поняття та структура

Ганна Вітюк
Етичні основи суддівської діяльності та особливості їх міжнародно-правової регламентації

ПРОКУРАТУРА

Віктор Фещук, Володимир Петрина
Участь прокурора в господарському процесі

Сергій Циганок
Незалежність прокуратури: досвід Польщі

АДВОКАТУРА

Святослав Антонюк
Міжнародно-правові стандарти професійної діяльності адвоката у цивільному судочинстві України

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ярослав Костюченко
Угода про асоціацію з ЄС у національному правопорядку України

РЕЦЕНЗIЇ

Олександр Миколенко
Рецензія на монографію Стрельченко Оксани Григорівни «Регулювання сферою обігу лікарських засобів в Україні: адміністративно-правове дослідження»

Підприємництво, господарство і право №5 2019

Підприємництво, господарство і право №5 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Вавженчук
Деякі ознаки договору як юридичного факту та договору-правовідношення

Петро Гуйван
Справедливість судового захисту прав українців у Європейському суді з прав людини

Микита Карташов
Проблеми реалізації права на звернення до суду

Наталія Килинник, Ірина Ковальчук
Застосування інституту медіації в справах про розірвання шлюбу

Андрій Кличков
Зміна або припинення майнових та особистих немайнових прав як наслідок визнання фізичної особи безвісно відсутньою, зниклою безвісти та оголошення її померлою

Олена Лубчук
Суб’єкти прав інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір

Ірина Лукасевич-Крутник
Відправник вантажу як учасник договірних відносин із надання транспортних послуг

Наталія Люльчук
Європейський досвід цивільно-правового регулювання надання правничої допомоги

Вікторія Рассказова
Юридичні особливості відносин із відступного

Георгій Смірнов
Правове регулювання захисту корпоративних прав: порівняльно-правовий аналіз

Вікторія Смірнова
Правові підстави участі присяжних у цивільному судочинстві України

Георгій Харченко
Поділ речових прав у доктрині цивільного права

Марія Шевелуха
Заочний розгляд справи в цивільному провадженні

Еліза Шигапова
Відшкодування моральної шкоди в Україні з урахуванням європейського досвіду

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Константиновський
Кодекс України з процедур банкрутства: новели та перспективи

Ярослав Петруненко
Удосконалення господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері використання державних коштів

ТРУДОВЕ ПРАВО

Олеся Проценко
Нормативи і тривалість робочого часу

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Любов Красноруцька
Правове регулювання охорони земель від забруднення пестицидами та агрохімікатами

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Антон Бойко
Якість адміністративно-процесуального законодавства як наукова та правова категорія

Олександр Бондаренко
Адміністративна форма вирішення податкового спору: переваги та недоліки

Сергій Бортник
Договірне регулювання права на працю поліцейських

Костянтин Бугайчук
Кадрова політика та кадрове забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції

Ярослав Буряк
Захист прав та законних інтересів працівника судами загальної юрисдикці

Марія Гаврильців, Галина Лук’янова
Поняття та юридична природа спорів, що розглядаються в порядку адміністративного судочинства

Олександр Іванов
Принципи діяльності національного агентства з питань запобігання корупції

Наталія Капітаненко
Адміністративна відповідальність за отримання, використання та розголошення комерційної таємниці за ч. 3 ст. 164-4 КУпАП

Олена Коротун
Адміністративно-правове регулювання охорони засобів індивідуалізації учасників господарського обороту та послуг

Артем Котенко, Олександра Паращенко
Дотримання принципу правової визначеності в процесі здійснення державного нагляду (контролю)

Сергій Москаленко
Система принципів державного контролю в галузі цивільної авіації

Ольга Разумова
Забезпечення митної безпеки України з урахуванням зарубіжного досвіду

Тетяна Рекуненко
Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Володимир Гірняк
Земельні ресурси як об’єкти комунальної власності міста

Олександр Піфко
Моделі конституційно-правового регулювання статусу професійних спілок у країнах Європейського Союзу

Ольга Чепель
Реформа муніципальних органів та адміністративно-територіального устрою: на прикладі України, Польщі й Латвії

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Віта Форсюк
Філософсько-правові аспекти тлумачення принципів податкового права

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Олександр Берназюк
Адміністративні електронні послуги: поняття та умови впровадження в Україні

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Олена Козинець, Світлана Ігнатенко
Вплив географічних факторів на форму правління: теоретичне обґрунтування

Володимир Прощаєв
Зовнішня розвідка за радянських часів: правове регулювання організації та діяльності

Володимир Січевлюк
Складна правосуб’єктність об’єднань осіб: теоретична конструкція та прикладні втілення

Олена Ткаля, Анастасія Зуєва
Правовий нігілізм як фактор впливу на національну безпеку держави

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Володимир Беньківський
Логічні та юридичні передумови дослідження причинного зв’язку у кримінальному праві

Андрій Боровик
Корупційні практики та методи їх подолання у державах Європи

Валерія Докучаєва
Бандитизм як злочинне діяння, що характеризується особливою суспільною небезпечністю

Карина Корнієнкова
Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства

Данило Макарчук
Поняття кримінально караного діяння у конституціях України, Франції та ФРН

Маріанна Саградян
Убивство у стані сильного душевного хвилювання

Дмитро Третьяков
Кримінально-правова протидія злочину, передбаченого ст. 369 КК України

Ірина Христич
Генезис пенітенціарної системи в Україні та світі

Владислав Чігер
Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Надія Бублик
Процесуальний статус особи, щодо якої обвинувальна діяльність здійснюється без повідомлення про підозру

Аліна Лебедєва
Особливості процесуального статусу понятого у кримінальному провадженні

Олександр Посвистак
Здійснення повідомлення про підозру особам, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження

Наталя Турман
Інтитут медіації в кримінальному процесі Польщі та України

Ірина Шаповалова
Застосування слідчим суддею практики Європейського суду з прав людини як напрям підвищення ефективності здійснення судового контролю в кримінальному провадженні

Сергій Шульгін
Поняття обґрунтованості підозри в кримінальному провадженні

КРИМIНАЛIСТИКА

Яна Найдьон
Поняття та класифікація віртуальних слідів кіберзлочинів

Владислав Негребецький
Законодавча регламентація перевірки показань на місці як підвищення ефективності боротьби зі злочинністю

Віктор Сезонов
Сутність і значення комплексного експертно-криміналістичного дослідження транспортних засобів

Віоллета Федчишина
Особливості призначення судово-економічної експертизи з питань обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами

СУДОУСТРIЙ

В’ячеслав Бойко
Чинники негативного впливу на судову владу

ПРОКУРАТУРА

Сергій Циганок
Поняття та особливості адміністративних елементів статусу прокуратури України

МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Татьяна Булыкина
Проблемы реализации иммунитета должностных лиц государств от уголовной юрисдикции

Оксана Вайцеховська
Інституційні основи міжнародного фінансового правопорядку: шляхи вдосконалення

Катерина Міліцина
Об'єкти, створені за допомогою штучного інтелекту і штучним інтелектом безпосередньо, та авторське право США

Підприємництво, господарство і право №3 2019

Підприємництво, господарство і право №3 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Василина
Врегулювання спору за участю нотаріуса

Максим Гетманцев
Запровадження засобів електронної комунікації в цивільному судочинстві

Олена Демченко
Виконавчий напис нотаріуса як позасудова форма захисту цивільних прав та законних інтересів

Ольга Земскова
Цивільно-правова відповідальність за договором перевезення небезпечних вантажів

Роман Кашперський
Докази в справах окремого провадження

Ірина Лукасевич-Крутник
Умови виконання договірних зобов’язань із надання транспортних послуг

Вікторія Маковецька
Гарантії здійснення права дитини на належне батьківське виховання

Наталія Навальнєва
Санкція як правовий засіб у механізмі правового регулювання цивільних відносин

Тетяна Олдак
Міжнародний досвід законодавчого регламентування розгляду справ за груповими позовами

Юлія Павлюченко, Олена Антонюк
Умови договорів щодо проведення клінічних випробувань

Людмила Панова
Банківський рахунок як ключова ознака банківських операцій

Владислав Сазонов
Засновницький договір у створенні господарського товариства

Олександр Снідевич
Авансовий внесок стягувача у механізмі фінансування виконавчого провадження

Марина Хоменко, Наталя Коробцова
Основні гарантії і механізми захисту прав споживачів під час придбання продукції через мережу Інтернет

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євген Гнедик
Засоби регулюючого впливу держави у сфері медичного туризму

Антоніна Згама
Про доступність правосуддя в контексті обмежень права на касаційне оскарження у господарському судочинстві

Тетяна Кравченко
Поняття «ділова репутація суб’єктів господарювання»: визначення та правова природа

Сніжанна Савка
Контроль за концентраціями як напрям гармонізації конкурентного законодавства України з правом ЄС

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ірина Вєтухова, Владислава Капліна
Контроль особистої кореспонденції працівника роботодавцем: виробнича необхідність чи порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Любов Менів
Випробування під час прийняття на роботу: перспективи розвитку

Олена Назимко
Система міжнародних трудових норм і їх класифікація

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Оверковська
Правові засади охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Олеся Мельник, Наталія Обіюх
Правові аспекти регулювання відносин у сфері поводження з побутовими відходами на муніципальному рівні в Україні та ЄС в умовах децентралізації

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олег Білоус
Поняття об’єкта тлумачення як елемента правозастосовної діяльності

Костянтин Бугайчук
Процес публічного адміністрування в органах Національної поліції України

Марина Джафарова
Загальна характеристика заходів процесуального примусу, які застосовуються в адміністративному судочинстві

Максим Калатур
Сутність і напрями вдосконалення адміністративно-правового статусу слідчих органів в Україні

Марина Легенька
Суб’єкти адміністративно-правового реагування на вчинення домашнього насильства та їх повноваження

Сергій Москаленко, Лілія Єрмоленко-Князева
Проблеми провадження в справах про адміністративні правопорушення в галузі цивільної авіації

Ольга Разумова
Поняття митної безпеки в контексті забезпечення національної безпеки України

Тетяна Рекуненко
Доказування в процесі розгляду справ про адміністративне правопорушення

Євген Скрипа
Забезпечення безпеки дорожнього руху як складова частина забезпечення безпеки на автомобільному транспорті

Оксана Стрельченко
Доктринальна характеристика адміністративної відповідальності за порушення норм (правил) у сфері обігу лікарських засобів

Олена Сукманова
Особливості видів адміністративних процедур щодо охорони права власності в Україні

Аліна Терешко
Форми та методи управлінської діяльності у сфері побутових послуг

Анна Титко
Міжнародно-правовий аспект декларування активів та приватних інтересів

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Вікторія Головань
Світовий досвід діяльності інституту омбудсмана

Євген Григоренко, Андрій Журавель
Правові засади організації та функціонування органів дипломатичної служби у сфері забезпечення національної безпеки сучасної держави

Анатолій Олійник
Методологія дослідження конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Наталія Джурук
Порівняльна характеристика системи фінансового права ФРН і України

Сергій Федоров
Державний фінансовий контроль і криптовалютні операції: поза межами права

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Наталія Бондар
Юридична (правнича) освіта у період визвольних змагань (1917–1921 рр.): історико-правове дослідження

Олена Єфремова
Концептуальні засади пробаційної діяльності в деяких європейських країнах

Олександр Платоненко
Правові заборони та обмеження, їх зв’язок із поняттями «дерогація», «аброгація», «нуліфікація»

Вікторія Романюк
Сутність та правова природа заходів адміністративної відповідальності

В’ячеслав Шевченко
Становлення інституту державної мови в Україні

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Станіслав Базір
Проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування одержання неправомірної вигоди суддями

Андрій Боровик
Діяльність адвокатури України із запобігання злочинам у контексті змісту міжнародно-правових актів

Андрій Вознюк
Час вчинення злочину: актуальні проблеми кримінально-правового розуміння

Ленура Головійчук
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

Олександра Грищенко
Фікція в законодавчій конструкції звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки

Іван Колб
Про деякі історично значущі змістовні елементи формування правових засад застосування до засуджених заходів угамування

Семен Резніченко, Ганна Резніченко
Проблеми лікування засуджених жінок від алкоголізму та наркоманії

Анастасія Хильченко
Формалізація призначення покарання в Україні з урахуванням досвіду зарубіжних країн

Сніжана Шевченко
Принцип пропорційності у системі принципів кримінального права: стан дослідження проблеми

КРИМIНОЛОГIЯ

Максим Гребенюк, Андрій Черняк
Проблеми протидії організованій злочинності у сфері цифрової економіки

Дмитро Дорохін
Особливості загальносоціальних заходів запобігання релігійному екстремізму

Андрій Коваленко
Критерії ефективності кримінологічного забезпечення поліцейської діяльності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Володимир Севрук
Стан наукової розробленості проблем протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі

Олександр Скарбарчук
Майновий стан юридичної особи як елемент доказування у вирішенні питання про розстрочення штрафу в порядку ч. 3 ст. 96-7 Кримінального кодексу України

КРИМIНАЛIСТИКА

Василь Корольов
Застосування профайлінгу на державному кордоні України

Юрій Ліпін
Криміналістична характеристика предмета заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у сфері енергетики

Віктор Сезонов
Загальна характеристика методів комплексного експертно-криміналістичного дослідження транспортних засобів

АДВОКАТУРА

Любов Малярчук
Сплата щорічних внесків на фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування як професійний обов’язок адвоката: реалії та перспективи

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Константин Искров
Судебная практика Международного трибунала по морскому праву в спорах между государствами согласно конвенции ООН по морскому праву 1982 года

Підприємництво, господарство і право №4 2019

Підприємництво, господарство і право №4 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Виговський
Доктрина ultra vires та її еволюція в англійській законодавчій та судовій практиці

Ольга Волощенко
Проблеми удосконалення права інтелектуальної власності в умовах євроінтеграції

Сергій Гаргун
Колізії в правовому регулюванні статусу органів студентського самоврядування закладів вищої освіти

Оксана Здрок
Место примирительных процедур в цивилистическом процессе: процедурный подход

Тетяна Кириченко
Правові проблеми незаконного вивезення дитини з країни постійного місця проживання

Алла Колос
Теоретичні проблеми спрощеного провадження у цивільному процесі

Віталій Красуцький
Обсяг зобов’язань майнового поручителя

Володимир Кройтор
Категорія рівності у здійсненні правосуддя у філософії та права: встановлення нових дороговказів

Ірина Лукасевич-Крутник
Ціна як істотна умова договорів про надання транспортних послуг

Дмитро Московчук
Порівняльний аналіз законодавства України та країн англо-саксонської правової системи щодо подання доказів у цивільному процесі

Валерій Петренко
Поняття та зміст моральної шкоди за чинним законодавством

Андрій Потапенко
Ефективні способи захисту майнових прав правовласників (на окремих прикладах судової практики)

Алла Смородина
Часткова та неповна цивільна дієздатність фізичної особи: розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Курей
Поняття та особливості зустрічного забезпечення позову в господарському процесі

Олена Курепіна
Поняття та особливості правового регулювання публічних закупівель вугілля

Ярослав Петруненко
Окремі питання удосконалення господарського законодавства у сфері регулювання засобів забезпечення ефективного використання державних коштів

Віра Чубенко
Деякі питання правового регулювання господарської діяльності щодо виробництва та постачання високотехнологічної продукції в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО

Наталія Орлова
Окремі особливості дисциплінарної відповідальності працівників водного транспорту

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Наталія Бондарчук
Правові фактори забезпечення реалізації земельних правовідносин

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Наталія Барабаш
Теоретико-правові аспекти визначення поняття геологічного вивчення надр

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Микола Веселов
Адміністративно-деліктне забезпечення безпеки дітей-пасажирів у дорожньому русі

Максим Калатур
Напрями оптимізації показників оцінки службової діяльності слідчих органів

Сергій Москаленко
Проблеми систематизації правового забезпечення наукової діяльності в сфері цивільної авіації

Ірина Наконечна
Взаємодія правоохоронних органів (підрозділів) з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та юридичними особами під час перевірки заяв і повідомлень щодо порушень антикорупційного законодавства

Оксана Швець
Адміністративна відповідальність у сфері захисту ерозійно небезпечних земель

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Анатолій Матвійчук
Методи громадського моніторингу законопроектів

Maryna Petryshyna
The system of normative-legal acts of local self-government in Ukraine

Марія Чорна
Cутність права громадян на соціальний захист

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Юлія Кузьменко
Трансформації фінансового законодавства України для врегулювання правничого статусу криптовалют

Галина Полишин
Місцеві податки та збори в Україні та за кордоном

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Анфіса Нашинець-Наумова
Світовий досвід законодавчої регламентації режимів конфіденційної інформації

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Ігор Забокрицький
Rule of law framework як механізм забезпечення верховенства права в рамках Європейського Союзу

Марія Коба
Правова культура як предмет вивчення теоретико-правовою наукою

Юлія Корольова
Кореляція принципів верховенства права та верховенства закону в системі джерел права

Руслана Ляшенко
Солідаризм: сутність та перспективи реалізації

Наталя Опольська
Механізм забезпечення прав та свобод людини у динамічному вимірі

Олена Ремез
Історія розвитку розуміння правової концепції безпеки

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Бабаніна
Елементи механізму реалізації кримінального законодавства

Роман Гора
Види покарання за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Кристина Кончина, Владислава Сисой
Основні проблеми притягнення до кримінальної відповідальності за доведення до самогубства

Лідія Палюх
Проблеми кваліфікації умисного невиконання засудженим угоди про примирення або про визнання винуватості

Валерія Самотієвич
Кримінально-правовий захист права на життя новонародженої дитини в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Лілія Тімофєєва
Особливості застосування європейських стандартів щодо неповнолітніх у кримінальному праві України

Марина Хоменко
Співвідношення морального та правового аспектів оцінки злочинів, пов’язаних із наданням медичної допомоги

Вікторія Яворська
Періоди нормативного визначення юридичної природи актів судового тлумачення

КРИМIНОЛОГIЯ

Максим Гребенюк, Андрій Черняк
Деякі питання організаційно-правового характеру боротьби з організованою злочинністю в сучасних умовах

Андрій Регуш
Поняття виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів як частини незаконного обігу наркотичних засобів

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Оксана Кучинська, Олег Щиголь
Забезпечення права засудженого на справедливий суд в аспекті перегляду судових рішень за виключними обставинами на прикладі рішення ЄСПЛ у справі «Петухов проти України»

Євгеній Лазоренко, Ярослав Помаз
Деякі проблеми використання протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них

Василь Тимошук
Поняття і завдання судового огляду у кримінальному провадженні

КРИМIНАЛIСТИКА

Ольга Вакулик
Насильство як спосіб вчинення злочинів проти правосуддя

Христина Івасюк
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики шахрайства у сфері страхування майна

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Олександр Андрійченко, Олена Чернецька
Практика Європейського суду з прав людини у здійсненні правосуддя

Підприємництво, господарство і право №2 2019

Підприємництво, господарство і право №2 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Інна Бойків
Особливості визначення судом виду провадження для розгляду справ про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу

Наталія Василина, Тетяна Нікітіна
Суб’єктний склад учасників судового процесу про відшкодування шкоди, завданої медичним працівником

Ірина Волкова
Юридичні факти-стани у динаміці цивільних процесуальних правовідносин

Максим Гетманцев
Електронні докази в цивільному процесі: практика застосування новел законодавства

Валентина Жорнокуй
Розумність та добросовісність: світова практика застосування щодо відповідальності членів органів акціонерного товариства за його борги

Ірина Лукасевич-Крутник
Одностороння відмова від договору перевезення як наслідок порушення договірних умов

Тетяна Масло
Пропорційність обмежень права бути вислуханим під час здійснення спрощених процедур у цивільному судочинстві

Олена Негода
Набуття та захист майнових корпоративних прав малолітніх і неповнолітніх осіб

Анастасія Рябчинська
Концепції «бенефіціарної власності» в англо-американському праві та «економічної власності» в цивільному праві країн континентальної системи права

Галина Супрун
Щодо проблеми визначення поняття прав та обов’язків медіаторів і їхніх об’єднань

Ірина Сядриста
Відповідальність акціонерів у рамках корпоративних відносин

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Микола Сарнавський
Ухвала як об’єкт апеляційного оскарження в господарському судочинстві

Богдан Фасій, Дмитро Московчук
Аналіз сучасних змін законодавства про акціонерні товариства в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО

Валентина Литвиненко
Бездомність як підстава для надання соціальних послуг

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Сергій Орєхов
Адаптація права України до права ЄС у сфері охорони довкілля в рамках Угоди про асоціацію

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Костянтин Бугайчук
Планування у процесі публічного адміністрування в органах Національної поліції

Марина Джафарова
Сучасний погляд на предмет адміністративного процесуального права України

Іван Доронін
Контрольні повноваження Президента України у сфері національної безпеки: проблеми і перспективи

Сергій Ковальчук
Зарубіжній досвід адміністративно-правового регулювання нотаріальної діяльності

Інна Кубарєва, Лілія Пилюга
Аналіз інформаційно-правового забезпечення фармацевтичної діяльності в Україні

Інна Міщук, Іванна Віннічук
Сучасний стан обов’язкового медичного страхування в Україні та шляхи його розвитку

Євген Скрипа
Щодо проблеми визначення поняття «дорожній рух»

Володимир Столбовий
Нормативно-правове забезпечення службових правовідносин у сфері національної безпеки України

Аліна Терешко
Суб’єкти публічної адміністрації у сфері побутових послуг

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Сергій Влад, Олена Хрущ
Неконституційність Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Вікторія Головань
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод

Вікторія Гришко, Світлана Лівчук
Історичні передумови формування гендерної нерівності у суспільстві

Валерій Довбиш
Податкова соціальна пільга як чинник становлення соціальної держави та засіб імплементації acquis communautaire в законодавство України

Олена Чернеженко
Органи місцевого самоврядування в Литовській Республіці

Христина Юркевич
Порівняльно-правовий метод у конституційно-правових дослідженнях

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Василь Жмудінський
Відновлення діяльності банку, визнаного неплатоспроможним: окремі проблемні питання

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Ірина Котерлін
Невладні суб’єкти господарювання як розпорядники інформації

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Світлана Булавіна
Взаємини влади та громадських інституцій національних меншин у міжвоєнний період на Волині ХХ ст.: правовий аналіз

Людмила Міхневич
Торгове право в неуніверситетських навчальних закладах на українських теренах (ХІХ – початок ХХ ст.)

Лілія Рябовол
Передумови й чинники становлення вітчизняної загальнотеоретичної юриспруденції

Тетяна Симоненко
Поняття й ознаки права дитини на захист від усіх форм насильства в Україні: теоретико-правовий аналіз

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Андрій Гель
Вітчизняна модель організації пенітенціарної охорони здоров’я в державній кримінально-виконавчій службі України: сучасний стан та перспективи

Максим Гребенюк
Деякі питання організаційно-правового забезпечення кібербезпеки: огляд кращих практик зарубіжного досвіду

Ігор Метельський
Окремі аспекти юридичного змісту посягання, передбаченого статтею 347 КК України

Олександр Павлюк
Пізнавальна діяльність слідчого на початковому етапі розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном

Тімеа Сегеді
Прояви «необхідної співучасті»: порівняльна характеристика за кримінальним правом Німеччини та України

КРИМIНОЛОГIЯ

Наталія Болібрух
Загальносоціальні засади реалізації кримінологічної моделі студента закладу вищої освіти у напрямі запобігання корисливо-насильницьким злочинам проти власності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ігор Зіньковський
Повноваження слідчого щодо повернення тимчасово вилученого майна

Сергій Кудінов
Шляхи удосконалення правового регулювання забезпечення Службою безпеки України антитерористичної безпеки

Вероніка Починок
Судова практика застосування тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя

КРИМIНАЛIСТИКА

Дмитро Васін
Допит потерпілого під час розслідування втягнення неповнолітніх у заняття проституцією

Крістіна Кравченко
Тактика проведення обшуків під час розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації

ПРОКУРАТУРА

Володимир Клочков
Проблеми законодавчого забезпечення діяльності системи прокуратури та досудового слідства

РЕЦЕНЗIЇ

Євген Письменський
Нове актуальне дослідження кримінально-правових проблем звільнення від покарання та його відбування (рецензія на монографію О.П. Гороха «Сучасні кримінально-правові проблеми звільнення від покарання та його відбування»)